Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2023 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2023 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2023 m. Kolegijos tarybos nutarimai:

2023-03-28 Kolegijos tarybos nutarimas:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2022 metų veiklos ataskaitą.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir  2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2023-2025 metų strateginį veiklos planą.
 4. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2022 m. veiklos ataskaitą.
 5. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2023 m.  posėdžių planą.

2023-04-26 Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos stiprinimo planą.
 2. Nutraukti darbo sutartį su Direktore Gražina Markvaldiene pagal DK 54 str., nuo 2023-06-30.
 3. Patvirtinti viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą (Priedas Nr. 3).
 4. Paskelbti viešą konkursą Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti, viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bei nustatyti pretendentų dokumentų pateikimo terminą nuo 2023-04-28 iki 2023-05-18 (kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 val. iki 12:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15:00 val.).
 5. Patvirtinti rinkimų organizavimo grafiką.
 6. Patvirtinti rinkimų darbo grupės narius: rinkimų darbo grupės priminkė dr. Ilvija Pikturnaitė, nariai: Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė Deimantė Kemzūrienė, Personalo skyriaus vadovė Nida Baranauskienė.
 7. Nustatyti naujai renkamo direktoriaus pareiginės algos koeficientą 27,26 ir paskelbti jį skelbime dėl direktoriaus konkurso.

 2023-06-02 Kolegijos tarybos sprendimas:

Vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 27 punktu, patvirtinti kandidatų į Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigas sąrašą (išdėstoma abėcėlės tvarka):

 1. Dr. Jurgita Andruškienė.
 2. Dr. Remigijus Kinderis.
 3. Dr. Rimantas Stašys.

2023-06-15 Tarybos nutarimai:

 1. Všį Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriumi išrinkti dr. Remigijų Kinderį.
 1. Paskirti dr. Remigijų Kinderį VšĮ Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriumi ir sudaryti su juo terminuotą darbo sutartį penkerių metų kadencijai direktoriaus pareigoms, numatant darbo sutarties įsigaliojimo datą – 2023 m. liepos 1 d. (bet ne anksčiau nei bus gautas Specialiųjų  tyrimo tarnybos išvada apie asmenį).

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-22
Spausdinimo versija