Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2024 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2024 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2024 m. Kolegijos tarybos nutarimai:

2024-03-27 Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai:

  1. Vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos statuto 25.8 punktu, Taryba nutaria patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2023 metų veiklos ataskaitą.
  2. Vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos statuto 25.7 punktu, patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir  2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
  3. Vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos statuto 25.2 punktu, patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2024-2026 metų strateginį veiklos planą.
  4. Vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos statuto 25.10 punktu, patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2023 m. veiklos ataskaitą.

2024-01-24 Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai:

  1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.
  2. Pripažinti netekus galios, Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2022 m. sausio 28 d. posėdžio protokolinio nutarimo Nr. V19-02 redakcija, patvirtintas tvarkas:
  3. Klaipėdos valstybinės kolegijos nepedagoginio personalo darbo apmokėjimo tvarka;
  4. Klaipėdos valstybinės kolegijos priedų, priemokų, premijų ir finansinės paramos skyrimo tvarka.
  5. Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apmokėjimo tvarka.
  6. Klaipėdos valstybinė kolegijos taryba nusprendžia patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2024 m. posėdžių planą.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-11
Spausdinimo versija