Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosMokslo taryba

Mokslo taryba

Tarybos sudėtis

Mokslo tarybos pirmininkė:

Dr. Irma Spiriajevienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Burnos priežiūros katedros docentė

Mokslo tarybos sekretorė:

Dr. Gita Šakytė-Statnickė, Taikomosios mokslo veiklos centro vadovė

Mokslo tarybos akademinės bendruomenės skirti nariai:

Dr. Jurgita Andruškienė, Burnos priežiūros katedros docentė;

Dr. Akvilė Virbalienė, Slaugos ir socialinės gerovės katedros vedėja;

Dr. Giedrė Slušnienė, Pedagogikos katedros docentė;

Dr. Ilvija Pikturnaitė, Verslo administravimo katedros docentė;

Dr. Lina Dreižienė, Finansų ir apskaitos katedros docentė;

Dr. Birutė Ruzgienė, Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros docentė;

hab. dr. Ramutis Klimas, Maisto technologijų ir mitybos katedros docentas;

Dr. Robertas Mikalauskas, Inžinerijos ir informatikos katedros docentas.

Mokslo tarybos funkcijos:

  • patarti taikomosios mokslo veiklos klausimais vadovybei; dalyvauti užtikrinant Kolegijos taikomosios mokslo veiklos kokybę;
  • spręsti taikomosios mokslo veiklos klausimus, aktualius Kolegijai;
  • skatinti tarpkryptinį tyrėjų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti visų Kolegijos numatytų taikomosios mokslo veiklos sričių vystymą;
  • teikti siūlymus Kolegijos administracijai dėl taikomosios mokslo veiklos plėtros strategijos, mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtras (toliau MTEP) krypčių prioritetų;
  • padėti Taikomosios mokslo veiklos centrui vertinti Kolegijoje vykdomą taikomąją mokslo veiklą;
  • konsultuoti ir teikti rekomendacijas užtikrinant mokslo etikos principų laikymąsi Kolegijoje; vykdyti kitus Direktoriaus įsakymu pavestus įpareigojimus.

 

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslo taryba yra kolegialus organas, padedantis Kolegijai užtikrinti taikomosios mokslo veiklos kokybę ir vykdyti šios veiklos plėtrą.

Dr. Irma Spiriajevienė Mokslo tarybos pirmininkė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-14
Spausdinimo versija