Pradinis NaujienosKVK dalyvauja studentų kompetencijų tobulinimo projekte „PEDAGOGIKOS, SOCIALINIO DARBO IR SVEIKATOS MOKSLO KRYPČIŲ STUDENTŲ STUDIJŲ IR DARBO DERINIMO ANALIZĖ“

KVK dalyvauja studentų kompetencijų tobulinimo projekte „PEDAGOGIKOS, SOCIALINIO DARBO IR SVEIKATOS MOKSLO KRYPČIŲ STUDENTŲ STUDIJŲ IR DARBO DERINIMO ANALIZĖ“

Paskelbimo data
2020-09-02

Kauno kolegja drauge su Vilniaus kolegija ir Klaipėdos valstybinė kolegija gavo finansavimą studentų kompetencijų tobulinimo projektui „PEDAGOGIKOS, SOCIALINIO DARBO IR SVEIKATOS MOKSLO KRYPČIŲ STUDENTŲ STUDIJŲ IR DARBO DERINIMO ANALIZĖ“ ir nuo rugsėjo pirmosios savaitės pradeda veiklą.

Projektas skirtas išsiaiškinti tarptautinę ir Lietuvos aukštųjų mokyklų patirtį, sudarant geresnes sąlygas studentams derinti studijas ir darbą. Lietuvos aukštųjų mokyklų patirčiai pateikti pasirinktas Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų atvejai.

Projektu taip pat siekiama nustatyti Lietuvos aukštųjų mokyklų (KK, VK, KLK) studentų gebėjimą derinti studijas ir darbą, kiek tai yra susiję su paties studento poreikiais bei interesais, aukštosios mokyklos sudaromomis sąlygomis bei darbdavių poreikiais ir galimybėmis. Šiam tikslui pasiekti Kauno kolegijos ir jos partnerių – Vilniaus kolegijos ir Klaipėdos kolegijos – studentai kartu atliks studentų galimybių derinti studijas ir darbą tyrimą bei apklaus darbdavius, kolegijų administracijos atstovus ir dėstytojus apie dirbančių studentų motyvaciją studijuoti.

Projekto tikslas yra dvejopas:

1) atlikus tyrimą, pateikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms dėl studijų ir darbo derinimo aukštosiose mokyklose, siekiant gerinti studentų studijų ir darbo dermės kokybę;

2) ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą.

Dalyviai – Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų studentai, siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus.

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais bus parengtos rekomendacijos aukštosioms mokykloms ir darbdaviams apie studijų ir darbo derinimo galimybes, esminius privalumus ir trūkumus. Parengtos rekomendacijos prisidės prie sėkmingesnės studijų bei darbo  sinergijos. Tai sudarys prielaidas studijų aukštojoje mokykloje kokybės  gerinimui, studentų konkurencingumo darbo rinkoje stiprinimui.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-12
Spausdinimo versija