Finansavimas

Finansavimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

FINANSAVIMAS 

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti ERASMUS+ programoje, gauna ERASMUS+ dotaciją.

Dotacija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t.y. kelionės bei nuomos išlaidas (pvz: bendrabučio mokesčius, lėktuvo bilietus), tačiau dažnai nepadengia visų studijų/praktikos užsienyje išlaidų!

Šalių grupės

Studijoms

Eur/mėn

Praktikai

Eur/mėn

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksenburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

520

700

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija

470

650

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslovakijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

420

600

Papildoma parama

Galimas papildomas finansavimas: 

1. Negalią arba sveikatos problemų turintiems studentams (iki 500 Eur/mėn.)

Studentai, turintys dėl negalios ar kitos su sveikata susijusios būklės kylančių individualių (specialiųjų) poreikių turi galimybę gauti papildomą finansavimą šių poreikių užtikrinimui. Paramai gauti reikia tiesiogiai kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti būtinuosius dokumentus:

- prašymas ir paraiška teikiamos ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas;

- pasirašoma dotacijos sutartį dėl papildomos dotacijos skyrimo.

    2. Socialiai remtiniems studentams (+ 200 Eur/mėn.)

Studentams yra galimybė gauti papildomą 200 EUR/mėn. stipendiją. Socialinė stipendija gali būti išmokama studentui:
- iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, gaunantis socialinę pašalpą;
- ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
- kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs.

Tik pristačius pažymą, kad studentas priklauso vienai iš šių grupių ir yra socialiai remtinas, jam skiriama socialinė Erasmus stipendija. Pažyma išduodama savivaldybėje, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, socialinės rūpybos / pašalpų ar socialinių paslaugų skyriuje. 
Pažyma turi galioti finansinių sutarčių pasirašymo metu.


SVARBU! Socialinė stipendija neskiriama vykstantiems į trečiąsias Erasmus+ šalis!

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.