Verslo fakultetas

Verslo fakultetas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto pradžia – 1946 metai, kai savo veiklą buvusiuose amatų mokyklos pastatuose pradėjo Laukų ūkio technikumas.

„Mūsų technikumas buvo įsikūręs Bachmano dvare, Paupių vienkiemyje. Išlikę pastatai skendėjo išretėjusiame parke, kurį iš vienos pusės juosė dauba su upeliūkščiu [...] Saulėtas, slėsnesnis daubos šlaitas buvo apsodintas vaismedžiais[...] Iki Danės plytėjo laukai ir pievos – miestas šioje vietoje dar nebuvo peržengęs upę", – kažkada buvusį tokį šios vietos vaizdą prisimena vienas iš 60 pirmųjų technikumo studentų – rašytojas K.Saja.

Institucija ne kartą keitė savo pavadinimą. Jeigu išgirsite minint Klaipėdos žemės ūkio technikumas ar Klaipėdos tarybinio ūkio technikumas, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – Klaipėdos žemės ūkio ar Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla, – tai žinokite, jog veiklą tęsė ta pati mokymo įstaiga. Joje buvo ruošiami įvairūs specialistai: agronomai, zootechnikai, veterinarijos darbuotojai, žemės ūkio technikos mechanikai ir t.t. Čia kokybiškas žinias ir praktinio darbo įgūdžius įgijo respublikoje žinomi žmonės: V.Intas – Mosėdžio akmenų muziejaus įkūrėjas, K.Saja – rašytojas, Nepriklausomybės akto signataras, M.Pronckus – žemės ūkio mokslų daktaras, trijų Seimo kadencijų narys ir daugybė kitų.

Suprantama, keitėsi ne tik institucijos pavadinimai, bet ir studijų programos. 1992 metais, prie Klaipėdos aukštesniosios žemės ūkio mokyklos prisijungus Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumui, pradėjo studijuoti būsimieji žemės ūkio buhalteriai, finansininkai.

Svarbiausia data mokymo įstaigai yra 2002-08-30, kai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.1495 Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla ir Klaipėdos aukštesnioji technikos mokykla buvo sujungtos į Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją. Šioje vietoje įkurtas Verslo fakultetas, kuris po Klaipėdos kolegijos reorganizavimo 2009-08-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr.926 tapo Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakultetu.

2011 m. birželio 22 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimu pagal direktoriaus teikimą - prie Socialinių mokslų fakulteto prijungti  Pedagogikos fakultetą. Pedagogikos fakulteto istorija.

Šiuo metu mūsų fakultete yra įgyvendinamos dešimt socialinių mokslų srities studijų programos: Buhalterinė apskaita, Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika,  Pradinio ugdymo pedagogika, Finansai, Įstaigų ir įmonių administravimas, Logistikos vadyba, Turizmo administravimo, Verslo vadyba, Skaitmeninės rinkodaros komunikacija, Sveikatingumo paslaugų vadyba.  Fakultete yra 4 katedros, jose dirba apie 60 dėstytojų, kurie užsiima moksline, tiriamąja, leidybine veikla, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, rašo straipsnius, dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje.

Fakultete didelis dėmesys skiriamas ne tik studijų kokybei, bet ir kuriamos savos tradicijos (Veikia fakulteto radijas, organizuojami tradiciniai renginiai, bendradarbiaujama su daugiau nei 100 užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų, į kurias studentai vyksta studijuoti arba atlikti praktikas, o dėstytojai – stažuotis, plėtojami tarptautiniai ryšiai su dėstytojais ir studentais iš Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Kipro, Belgijos, Danijos, Vengrijos, Prancūzijos ir kt. Dalyvaujama Erasmus+ mainų programoje, jaunimo mainų projektuose. Aktyvi ir kokybiška Praktinio mokymo firmos veikla.

Studentai ir dėstytojai mūsų fakultete turi geras darbo sąlygas, gali naudotis informacijos šaltiniais, sukauptais ir nuolat papildomais puikiai įrengtoje bibliotekoje. Už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą patys darbščiausi, kūrybingiausi studentai yra apdovanojami Antano Vizbaro vardinėmis stipendijomis. 1995 m. A. Vizbaro paramos fondą įsteigė JAV gyvenanti jo duktė A. Look.

 

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.