Pradinis Kolegijos administracijaInfrastruktūros skyrius

Infrastruktūros skyrius

Kontaktai

Nerijus Piaulokas Pavaduotojas infrastruktūrai, lektorius

Narūnas Martinkus Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, lektorius

Vigandas Juknys Darbų vadovas, lektorius

Areta Lenkauskienė Bendrabučių valdytoja

Judita Petreikienė Infrastruktūros vedėja

Arnoldas Šereikis Vairuotojas