Pradinis Kolegijos administracijaKanceliarija

Kanceliarija

Kontaktai

Viktorija Alčauskytė Kanceliarijos vadovė

Airida Vaičiulevičiūtė-Kaštaunė Kanceliarijos administratorė

Dianutė Lomsargienė Archyvarė