Pradinis Kolegijos administracijaProjektų skyrius

Projektų skyrius

Kontaktai

Eglė Brezgytė Projektų skyriaus vadovė, lektorė

Eglė Černeckienė Projektų skyriaus specialistė

Agnietė Skirmantienė Projektų skyriaus specialistė