Pradinis Parama neįgaliesiems

Parama neįgaliesiems

Parama neįgaliesiems Kolegijoje teikiama kartu su Valstybiniu studijų fondu ir Neįgaliųjų reikalų departamentu: mokamos tikslinės išmokos, taip pat finansinė parama specialiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Tikslinė išmoka – parama studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis. Tikslinės išmokos, skiriamos pirmą kartą prašantiems studentams studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Studentai gali teikti prašymus:

Pritaikant fizinę aplinką ar atnaujinant aukštosios mokyklos pastatus, auditorijas, ieškant didesnio studentų mobilumo sprendimų, perkant pagalbines priemones, siekiant sužinoti jų panaudojimo galimybes, rekomenduojama konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja neįgaliuosius. Pateikiame keleto nevyriausybini organizacijų sąrašą.

OrganizacijaTinklapisTel.
Lietuvos žmonių su negalia sąjungawww.negalia.lt852691308
Lietuvos neįgaliųjų forumaswww.lnf.lt852691309
Globali iniciatyva psichiatrijojewww.perspektyvos.org/lt852715760
Techninės pagalbos, aplinkos pritaikymas, transportas
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijoswww.tpnc.lt

 

852337344
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija852333576
Socialinis taksiwww.socialinistaksi.lt868744001
Akliesiems ir silpnaregiams
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungawww.lass.lt852624866
Lietuvos aklųjų bibliotekawww.labiblioteka.lt852150611
Lietuvos aklųjų sporto federacijawww.lasfinfo.lt867088297
Kurtiesiems
Lietuvos kurčiųjų draugijawww.lkd.lt852615593
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centraswww.lkd.lt852626407
Surdologijos centraswww.lkd.lt852683811
Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijawww.lkd.lt862500200
Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centraswww.gestuvertejai.lt852796331
Kauno gestų kalbos vertėjų centraswww.vertimaigestais.lt837267044
Klaipėdos gestų kalbos vertėjų centraswww.gestuvertimocentras.lt846410405
Šiaulių gestų kalbos vertėjų centraswww.gestukalba.lt841524493
Panevėžio gestų kalbos vertėjų centraswww.paneveziogestucentras.lt845464840
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas852612570
Turintiems judėjimo sutrikimų
Lietuvos paraplegikų asociacijawww.lpa.lt861217923
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais  asociacija852427042
Lietuvos artrito asociacijawww.arthritis.lt852123073
Cerebrinio paralyžiaus asociacija852622466
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijawww.lnsf.lt852335590

 

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiaiarba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygįarba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
   pagal profesinių studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
   pagal trumpųjų studijų programą.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu.

Prie informacinės sistemos „Parama“ studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka”.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį, pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

 • jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Kontaktai dėl tikslinių išmokų:

Asta Motiejūnienė (Valstybinis studijų fondas)

Informacija dėl išmokų neįgaliems studentams:

Studijų ir karjeros centras (Klaipėdos valstybinė koegija)

Teisės aktai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-01
Spausdinimo versija