Pradinis NaujienosPasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Paskelbimo data
2020-02-03

Vasario 3-ąją Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė pasirašė abiejų įstaigų bendradarbiavimo sutartį.

Kolegija įsipareigojo pagal galimybes perduoti įgytą gerąją patirtį, sukauptas žinias ir aktualią informaciją; įtraukti Savivaldybę partneriu į Kolegijos vykdomus tarptautinius projektus, jeigu jie susiję su kitos Šalies vykdoma veikla; kviesti atstovus į Kolegijoje organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas; dalyvauti Savivaldybės skelbiamuose viešuosiuose konkursuose, siūlant kvalifikacijos tobulinimo, mokymo, tyrimų ir kt. paslaugas.

Savivaldybė įsipareigojo sudaryti sąlygas Savivaldybės darbuotojų ir Kolegijos darbuotojų profesiniam bendradarbiavimui (stažuotės, mokomieji vizitai ir kt.); informuoti apie rinkos pokyčius, specialistų poreikį ir verslo vystymosi tendencijas (dalyvavimas baigiamųjų darbų gynimo procedūrose, diskusijose ir kituose renginiuose); sudaryti sąlygas Kolegijos studentams atlikti specialybės praktikas ir skirti kvalifikuotus praktikos vadovus; informuoti Kolegiją apie atsiradusį Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, tyrimų atlikimo ir kitokį poreikį.

Sutartis terminuota ir galioja 5 metus.

Pasirašant sutartį dalyvavo kolegijos direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai Remigijus Kinderis, Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-07
Spausdinimo versija