Pradinis NaujienosSkatina Vakarų Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą

Skatina Vakarų Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą

Paskelbimo data
2021-06-25

Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Turizmo verslo programos dėstytojai įgyvendina projektą „Suaugusiųjų neformalus skaitmeninis mokymas erdvinio ir darnaus turizmo plėtrai“. Projektą finansuoja Nord Plius programa.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. spalio mėn. ir bus baigtas 2022 m. rugsėjo mėn. Projekto partneriai: Klaipėdos valstybinė kolegija (vedantysis partneris), Liepojos universitetas ir Kuldygos plėtros agentūra (Latvija), NVO „Creative Estonia“ (Estija), NVO „Mobilizing Expertise AB“ (Švedija).  Šis projektas skirtas suaugusiųjų kompetencijų stiprinimui neformalaus mokymo metodais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Švedijoje bei kurti naujus ir unikalius skaitmeninio turizmo maršrutus, siekiant didinti tiriamų regionų ir teritorijų patrauklumą erdvinio ir darnaus turizmo plėtrai. Sukurtus erdvinių pokyčių turizmo maršrutus įvesti į Baltijos regiono turizmo rinką ir juos sėkmingai parduoti potencialiems turistams. Tokiu būdu skatinamas suaugusiųjų verslumas ir jų konkurencingumas turizmo rinkose.

Erdvinis turizmas arba erdvinių pokyčių turizmas – tai naujas ir originalus turizmo konceptas, kurį jau eilę metu kuria KVK Turizmo verslo programos dėstytojai, kurie formuoja naujas ir originalias alternatyvas Vakarų Lietuvos turizmo rinkos konkurencingumui ir patrauklumui stiprinti. Erdvinis turizmas apima teritorijų istorinės, kraštovaizdžio, architektūros, socialinės, ekonominės ir urbanistinės raidos tyrimus, kuriais nustatomi įvairūs įvykę pokyčiai miesto ir kaimo vietovėse, gamtos ir kultūros kraštovaizdžiuose. Erdvinių pokyčių nustatymui taikomos geografinės informacijos sistemos, kurių pagalba tiriami dabartiniai ir senieji žemėlapiai, įvairūs teritorijų ir vietovių planai, nuotraukos, kuriuose matomi įvykę pokyčiai veikiami istorinių, geografinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir gamtinių sąlygų. Tiriamų teritorijų erdvinių pokyčių nustatymui naudojami erdvinės analizės metodai, kurių vienas svarbiausių – tai erdvinių pokyčių surišimo metodas (angl. Georeferencing). KVK dėstytojai, projekto partneriai bei suaugusiųjų grupės neformalaus mokymo metodais mokomi nustatyti erdvinius pokyčius, juos interpretuoti taikant aktualias istorijos ir geografijos žinias bei ugdant kartografavimo įgūdžius kurti unikalius skaitmeninius erdvinių pokyčių ir darnaus turizmo maršrutus, juos testuoti praktikoje ir įvesti į turizmo rinką. Sukurti erdvinių pokyčių maršrutai traktuojami kaip nauji turizmo produktai, kurios parduodant gaunamos alternatyvios pajamos. Tai ypač aktualu suaugusiems, kurie turi daug žinių, bet stokoja kompetencijų dirbant su skaitmeninėmis technologijomis, todėl siekia tapti labiau konkurencingais turizmo rinkoje siūlant originalius turizmo maršrutus potencialiems turistams.

Projekto partneriams bendradarbiaujant sukurti pirmieji projekto rezultatai: KVK dėstytojų komanda sukūrė erdvinių pokyčių turizmo konceptą,  Liepojos universiteto dėstytojai (Latvija) sukūrė erdvinių pokyčių turizmo maršrutų ruošimo metodiką, Kuldygos plėtros agentūros ekspertai (Latvija) sukūrė metodinės rekomendacijos gamtos ir kultūros kraštovaizdžio, kaimo ir miesto teritorijų objektų profesionaliam fotografavimui, KVK dėstytojai kuria erdvinių pokyčių nustatymo metodinės ir praktinė gairės dirbant su geografinės informacijos sistemomis, žemėlapiais, planais nuotraukomis. NVO „Mobilizing Expertise AB“ (Švedija) ekspertai sukuria metodiką erdvinių pokyčių maršrutų vizualiacijai naudojant YouTube platformą, o NVO „Creative Estonia“ (Estija) ekspertai sukuria rekomendacines gaires kaip sukurtą turizmo produktą įvesti į turizmo rinką ir jį parduoti.  Projektas įgyvendinamas papildomumo principu, kai visi projekto partneriai pagal savo kompetencijas kuria rezultatus, kurie reikalingi visiems partneriams ir suaugusiųjų neformaliam mokymui.

Visi projekto partneriai yra sukūrę erdvinių pokyčių turizmo tematikas ir jas viešai pristatę projekto partnerių susitikimuose. KVK Turizmo programos dėstytojai plėtoja „Išnykusio Klaipėdos tramvajaus“, „Nykstančios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos sienos“ erdvinių pokyčių maršrutus darnaus turizmo plėtros principais. Liepojos universiteto dėstytojai plėtoja maršrutą „Pirmasis elektra varomas tramvajus Baltijos šalyse“ ir „Sek paskui natas“. Kuldygos regiono plėtros agentūros ekspertai plėtoja „Kunigaikščio Jokūbo Ketlerio pilis Kuldygoje“ ir „Kuldyga – UNESCO senamiestis“. NVO „Creative Estonia“ ekspertai plėtoja maršrutą „Talino kultūros kilometras“ ir „Dūmų saunos kelionė per Estiją“. NVO „Mobilizing Expertise AB“ – „Išsaugok ateitį“ ir „Švedija praeityje“ maršrutus.  Projekto įgyvendinimo eigoje sukurti erdvinių pokyčių tematiniai maršrutai bus išbandyti konkrečiuose vietovėse ir sukurtos maršrutų sudarymo bei jų viešinimo metodinės žinios bus perteiktos suaugusiųjų neformalaus mokymo seminaruose, siekiant jų didesnės kompetencijos kurti originalius erdvinių pokyčių turizmo maršrutus darnumo principais ir juos sėkmingai parduoti turizmo rinkoje. Sukurtas Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos partnerių bendradarbiavimo tinklas didina erdvinių pokyčių turizmo koncepto aktualumą visame Baltijos regione.

Projekto „Suaugusiųjų neformalus skaitmeninis mokymas erdvinio ir darnaus turizmo plėtrai“ vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas, projekto koordinatorius Eglė Hidri, projekto finansų vadybininkas Dovilė Simonaitienė.  KVK dėstytojų tyrėjų grupė: Lekt. Jurgita Kasparienė, Lekt. Agnė Abramovičienė, Lekt. Erika Čepienė ir Lekt. Jolanta Baronaitė.

Daugiau: https://www.atviraklaipeda.lt/2021/06/25/skatina-vakaru-lietuvos-turizmo-sektoriaus-konkurencinguma/

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-25
Spausdinimo versija