Pradinis NaujienosSkelbiamas konkursas Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti

Paskelbimo data
2023-04-28

VŠĮ Klaipėdos valstybinė kolegijos (toliau – Kolegija) taryba skelbia viešą konkursą kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.

Direktoriaus pareigos, atliekamos funkcijos ir keliami reikalavimai nustatyti Kolegijos statute.

Kadencijos trukmė – 5 metai.

Pareiginės algos koeficientas  – 27,26.

 

Reikalavimai pretendentams:

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti viešame konkurse direktoriaus pareigoms eiti (1 priedas);
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (-ų) kopiją (-as);
  4. suteiktą mokslo (meno) laipsnį arba pripažinto menininko statusą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);
  5. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį;
  6. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (2 priedas);
  7. pretendento duomenų anketą pagal Tarybos patvirtintą formą (3 priedas);
  8. savo veiklos Kolegijoje programą artimiausiems 5 metams, kurioje turi būti atspindėta Kolegijos misija, susieta su Kolegijos strateginiais tikslais, jų įgyvendinimo priemonėmis bei planuojamais pasiekti rezultatais. Programoje turi būti aprašyta pretendento brėžiama Kolegijos vizija (rekomenduojama apimtis – ne daugiau kaip 1500 žodžių);
  9. kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

 

Viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas ir priedai yra pateikti Klaipėdos valstybinės kolegijos svetainėje, karjeros skiltyje.

Informacija apie duomenų apsaugą pateikta Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 4 priede.

Dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba pristatyti registruotu paštu, ar per pasiuntinių paslaugų tiekėją Personalo skyriui, adresu Jaunystės g. 1, Klaipėda, 115 kab. Pateikiamus (siunčiamus) dokumentus pretendentai turi adresuoti Klaipėdos valstybinės kolegijos Personalo skyriui aiškiai nurodant, kad dokumentai pateikiami (siunčiami) siekiant dalyvauti direktoriaus rinkimuose. Dokumentus pristatant asmeniškai Personalo skyriui, jie turi būti pateikiami neužklijuotame voke. Dokumentų kopijos pretendento akivaizdoje sutikrinamos su pateiktais dokumentų originalais, vokas užklijuojamas, dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Kai dokumentai pateikiami registruotu paštu ar per pasiuntinių paslaugų tiekėją, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Dokumentai priimami nuo 2023-04-28 iki 2023-05-18 (tiek pristatyti asmeniškai, tiek išsiųsti registruotu paštu, per paslaugų tiekėją), kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 val. iki 12:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15:00 val.

Išsamesnė informacija apie viešąjį konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 15:00 val., mob. tel. +370 630 07728, el. p. n.baranauskiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-02
Spausdinimo versija