Pradinis Socialinės stipendijos

Socialinės stipendijos

Socialinės stipendijos dydis – 260,00 Eur per mėnesį. Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų (pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose arba už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

  • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje, autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

  • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
  • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.
  • Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiame Studijų ir karjeros centro facebook paskyroje ir siunčiame į studentų el. paštus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-01
Spausdinimo versija