Pradinis NaujienosStatybos inžinerijos studijų programa akredituota maksimaliam laikotarpiui

Statybos inžinerijos studijų programa akredituota maksimaliam laikotarpiui

Paskelbimo data
2022-05-27

Aplinkos ir statybos inžinerijos katedra sulaukė puikių žinių iš Studijų kokybės vertinimo centro, kuris atliko katedroje vykdomų statybos inžinerijos krypties pirmosios pakopos studijų ekspertinį išorinį vertinimą. Statybos inžinerijos studijų programa akredituota maksimaliam – 7 metų laikotarpiui. Ekspertai studijų programos vykdytojams skyrė 26 balų įvertinimą.
Išorinio vertinimo metu studijų kryptis vertinama pagal 7 sritis: studijų tikslus, rezultatus ir turinį; Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajas; Studentų priėmimą ir paramą; Studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą; Dėstytojus; Studijų materialiuosius išteklius; Studijų kokybės valdymą ir viešinimą.
Vertinimo metu ekspertai susitiko su Kolegijos ir Technologijų fakulteto administracija, Statybos inžinerijos krypties studijų savianalizės suvestinės rengėjais, krypties studijų dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais.
Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

 

Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros vedėja Dainora Jankauskienė:

„Studijų programos tarptautinio vertinimo reikšmė yra didžiulė, nes mes turime galimybę ne tik pažvelgti į save iš šalies, rengdami savianalizės suvestinę, bet taip pat galime gauti tarptautinės ekspertų grupės narių pastebėjimus dėl tolimesnio tobulinimosi galimybių.
Šis aukštas įvertinimas rodo, kad visos administracijos ir dėstytojų komandos pastangos duoda puikių rezultatų, kad esame labai reikalingi Vakarų Lietuvos regione ir turime potencialo ateities
pokyčiams.
Labai noriu padėkoti visiems, kurie kasdieniniu darbu prisideda prie nuolatinio Statybos inžinerijos studijų programos tobulinimo bei ugdo puikius statybos inžinierius”.

Dainora Jankauskienė Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros vedėja, lektorė

Konsultacijų grafikas:
226 aud. Ketvirtadienis:08:00–08:45

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-01
Spausdinimo versija