Pradinis StojantiesiemsBendrasis ir papildomas priėmimas

Bendrasis ir papildomas priėmimas

Priėmimas į pirmosios pakopos bakalauro studijas ir trumposios pakopos studijas vykdomas per bendrąjį ir papildomą priėmimą konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą.

PRIĖMIMO DATOS

Bendrasis priėmimas į studijas prasideda 2024 m. birželio 1 d. ir vykdomas per LAMA BPO sistemą internete: https://lamabpo.lt/ Bendrąjį priėmimą sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas priėmimas.

Pagrindinis priėmimas prasideda  nuo 2024-06-01 iki 2024-07-24 iki 12 val. 

Papildomo priėmimo I etapas prasideda  nuo 2024-08-05 iki 2024-08-08 iki 15 val. 

Papildomo priėmimo II etapas prasideda  nuo 2024-08-19 iki  2024-08-22 iki 15 val. 

Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Papildomame LAMA BPO priėmimo etape gali dalyvauti ir stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmimo etape. Jei pagrindinio etapo metu stojantysis sudarė sutartį dėl valstybės finansuojamos vietos, antrojo etapo metu stojantysis galės į prašymą įtraukti tik valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Visiems stojantiems į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas / nefinansuojamas studijų vietas priėmimo metu taikomi minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus.  Daugiau informacijos

Visi stojantys į trumposios pakopos valstybės finansuojamas / nefinansuojamas studijų vietas priimami turint ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją (IV lygio). Daugiau informacijos

Visiems 2024 m. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir trumposios pakopos studijų valstybės finansuojamas / nefinansuojamas studijų vietas taikomas minimalus konkursinis balas yra 2,0. 

Aurelija Mauricaitė Studijų ir karjeros centro vadovė

Guoda Giedraitytė Studijų ir karjeros specialistė

Rūta Liegaudienė Studijų specialistė

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-03
Spausdinimo versija