Pradinis StudentamsAkademiniai mainaiErasmus+ programa

Erasmus+ programa

Kas yra Erasmus+ programa?

„Erasmus+“ yra 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Ja pakeičiamos kelios buvusios visus švietimo sektorius apimančios ES programos: Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“ – aukštasis mokslas, „Leonardo da Vinci“ – profesinis mokymas, „Comenius“ – mokyklinis ugdymas ir „Grundtvig“ – suaugusiųjų švietimas), taip pat programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ bei Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pagal programą „Erasmus+“ taip pat yra remiama sporto (visų pirma mėgėjų) veikla.

Erasmus+ programa suteikia studentams galimybę išvykti į užsienio aukštąją mokyklą dalinėms studijoms ir/arba praktikai.

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir absolventų praktika). Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų baigimo.

ERASMUS+ suteikia galimybę išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas ir įmones atlikti:

 

Visi programoje dalyvaujantys studentai turi sudalyvauti atrankoje, kurią vykdo Tarptautinių ryšių skyrius.

KVK skelbia ir organizuoja viešus konkursus programos „Erasmus+“ studijoms ir praktikai užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Visi atrankoje dalyvaujantys studentai yra informuojami apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Konkursas vyksta du kartus per metus (dažniausiai vasarį-kovą ir rugsėjį-spalį). Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų.

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta studijų/praktikos programa;
 • Užsienio kalbos įgūdžiai;
 • Motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
 • Asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.
 • Užpildyti paraiškos formą online;
 • Sudalyvauti Erasmus+ atrankoje, kuri vyksta 2 kartus metuose: vasarį/kovą ir rugsėjį/spalį.
 • Ieškoti užsienio aukštosios mokyklos ar praktikos vietos. Bendradarbiaujame su 200 užsienio aukštojo mokslo institucijų ir praktikos vietų daugiau nei 20 valstybių. Geriausia, studijų ar praktikos vietą turėti prieš atrankas.
 • Dokumentų tvarkymas.
 • Anglų kalbos testas.
 • Įgausite tarptautinės patirties ir profesinių žinių.
 • Lavinsite užsienio kalbų žinias, gausite nemokamus kalbų kursus.
 • Susirasite pažinčių visame pasaulyje.
 • Pažinsite kitų šalių kultūrą.
 • Studentai išvykstantys Erasmus+ studijoms/praktikai tais metais yra nerotuojami, tad neprarasite savo stipendijų/nemokamų vietų.
 • Jūsų Erasmus+ studijos ir praktika bus įrašyti diplomo priedėlyje, kurį gausite baigę kolegiją (išskyrus absolventus).
 • Erasmus+ alumnų galimybės gauti darbą per metus nuo studijų baigimo – dvigubai didesnės.
 • Trečdalis Erasmus+ praktikantų sulaukia pasiūlymo dirbti įmonėse, kuriose atliko praktiką.

„European Student Card“ iniciatyvos pagrindinis tikslas – supaprastinti studentų mobilumo veiklos administravimą, skaitmenizuojant procesus juos pagreitinti, taip siekiant padidinti studentų mobilumo kokybę bei poveikį visoje Europoje.

„Erasmus+ Mobile App“
2021 m. sausio 28 d. buvo oficialiai paleista atnaujinta mobilioji programėlė „Erasmus+ Mobile App“. Kviečiame studentus programėlę parsisiųsti per „Google Play“ arba „Apple Store“.

 1. Studijų mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 2. Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 3. Bendrauti su priimančiosios institucijos koordinatoriumi savarankiškai.
 4. Iki išvykimo neturėti jokių akademinių ir finansinių skolų.
 5. Išsiaiškinti ar priimančioje institucijoje yra dėstoma angliškai.
 6. BŪTINAS DRAUDIMAS! Praktikai: civilinės atsakomybės, nuo nelaimingų atsitikimų, bei sveikatos draudimai. Studijoms: sveikatos draudimas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-15
Spausdinimo versija