Pradinis StudentamsAkademiniai mainaiFinansavimas

Finansavimas

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti ERASMUS+ programoje, gauna ERASMUS+ dotaciją.

Dotacija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t.y. kelionės bei nuomos išlaidas (pvz: bendrabučio mokesčius, lėktuvo bilietus), tačiau dažnai nepadengia visų studijų/praktikos užsienyje išlaidų!

 

Šalių grupėsStudijoms, Eur/mėnPraktikai, Eur/mėn
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija520700
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija500680
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, buvusioji Jugoslovakijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija450630

Papildoma parama

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

  • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio: vizitams pas gydytoją, procedūroms (fizioterapija, masažai ir pan.), pritaikyto kambario nuomai, kelionės išlaidoms pritaikytu transportu, mėnesiniam viešojo transporto bilietui, lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/

Studentams yra galimybė gauti papildomą 200 EUR/mėn. stipendiją. Socialinė stipendija gali būti išmokama studentui:

  • iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, gaunantis socialinę pašalpą;
  • ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
  • kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs.

Tik pristačius pažymą, kad studentas priklauso vienai iš šių grupių ir yra socialiai remtinas, jam skiriama socialinė Erasmus stipendija. Pažyma išduodama savivaldybėje, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, socialinės rūpybos / pašalpų ar socialinių paslaugų skyriuje.
Pažyma turi galioti finansinių sutarčių pasirašymo metu.

SVARBU! Socialinė stipendija neskiriama vykstantiems į trečiąsias Erasmus+ šalis!

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-18
Spausdinimo versija