Pradinis StudentamsAkademiniai mainaiFinansavimas

Finansavimas

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti Erasmus+ programoje, gauna Erasmus+ stipendiją, kuria padengtų dėl užsienyje praleidžiamo mobilumo laikotarpio patiriamas didesnes išlaidas, tačiau dažnai nepadengia visų užsienyje patiriamų išlaidų.

Erasmus+ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius, pvz., su draudimu, studentų sąjungomis ir įvairiomis medžiagomis, kaip antai fotokopijų, laboratorinių produktų, naudojimu, tokiu pat pagrindu kaip ir vietos studentams.
Studentai nemoka jokių papildomų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su jų mobilumo laikotarpio organizavimu ar administravimu. Be to, studentams skirtos nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas užsienyje praleidžiamu laikotarpiu neturi būti nutraukiamas.
Praktikos atveju, jeigu priimančioji įmonė studentui skiria kokią nors išmoką arba kokios nors rūšies atlygį, Erasmus+ stipendijos mokėjimas nenutraukiamas.

Stipendija skaičiuojama vienam mėnesiui ir išmokama kaip fiksuota norma. Praktikos atveju, studentas gauna didesnę stipendiją nei vykstant studijoms.

Studentų mobilumas Programos šalyse:

Šalių grupėsStudijoms, Eur/mėnPraktikai, Eur/mėn

1 grupė: Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Šalys partnerės (14 regionas: Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė)

674824

2 grupė: Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Graikija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

Šalys partnerės (13 regionas: Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė)

674824
3 grupė: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija606756

4 grupė: Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-12) skiriama 700-800 Eur/mėn. Šios šalys yra nurodytos Europos Komisijos patvirtintame programos „Erasmus+“ vadove: https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/

Dotacijų dydžiai ir finansavimo taisyklės yra nustatyti Europos Komisijos ir Švietimo mainų paramos fondo.

Papildoma parama mažiau galimybių turintiems studentams

Yra išskiriamos šios pagrindinės priežastys, lemiančios nepakankamą mažiau galimybių turinčių dalyvių įsitraukimą į judumo veiklas:

 • Negalia (fiziniai, psichiniai, intelekto ar jutimo sutrikimai, kurie gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime tokiomis pačiomis sąlygomis kaip kitiems).
 • Sveikatos problemos (sveikatos problemos, įskaitant sunkias ligas, lėtines ligas, medicininius sutrikimus ar bet kokią kitą su fizine ar psichine sveikata susijusią situaciją, neleidžiančią dalyvauti programose).
 • Socialinės kliūtys (turintys arba globojantys mažametį/čius vaiką/us iki 14 m.; gyvenantys institucinėje globoje, našlaičiai, kilę iš gausios šeimos, remiantis galiojančiais teisės aktais)
 • Ekonominės kliūtys:
  • kilę iš šeimų gaunančias mažas pajamas (yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą);
  • besimokantieji, kurie turi dirbti, kad išlaikytų save (per paskutinius 12 mėnesių buvo įdarbinti ne trumpiau nei 6 mėnesiai).

Mažiau galimybių turintys dalyviai turi apie tai praneši pildant Erasmus+ paraišką ir pristatyti tai įrodančius galiojančius dokumentus TRS iki dotacijos sutarties pasirašymo.

KVK papildomai remia išvykstančius pilnų studijų mažiau galimybių turinčius studentus ir absolventus (Lietuvos piliečius ir užsieniečius):

 • ilgalaikio judumo atveju – 250,00 Eur per mėnesį;
 • trumpalaikio judumo atveju: 100,00 Eur (kai judumo trukmė 5–14 dienų), 150,00 Eur (kai judumo trukmė 15–30 dienų).

Dalyviai su fizine, protine ar kita negalia gali gauti papildomą finansavimą pagal realiai patirtas išlaidas.

Parama gali būti skiriama:

 • Papildomoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio: vizitams pas gydytoją, procedūroms (fizioterapija, masažai ir pan.), pritaikyto kambario nuomai, kelionės išlaidoms pritaikytu transportu, mėnesiniam viešojo transporto bilietui, medžiagai Brailio raštu, padidintos dokumentų kopijos, vertėjas.
 • Lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t.y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti nurodytos priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje.

Paraiška yra teikiama Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki dalyvio išvykimo į mobilumą.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas čia: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-02
Spausdinimo versija