Pradinis StudentamsBibliotekaElektroniniai ištekliaiElektroniniai žurnalai

Elektroniniai žurnalai

Elektroniniai žurnalai ir jų aprašymai abėcėlės tvarka.

THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING

Publishing of scientific journal “The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering“ was transferred from Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania) to Riga Technical University (Latvia) since 11 June 2018. Prof. Dr. Ainars Paeglitis from Riga Technical University has been elected Editor-in-Chief of the journal.

 

 

BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING 

Journal Business, Management and Economics Engineering is peer-reviewed Open Access journal which publishes original scientific papers on the latest empirical and theoretical research conducted either at the national or international level dealing with various aspects of economics, business and management. The Journal is designed for publishing articles in the following fields of research: regional economics and development; circular economy; digital economy; supply chain economy; economic and management approaches to sustainability; globalisation processes; risk assessment and management; financial technologies (FinTech); measuring and evaluating sustainable development; green investment; information and communications technology (ICT) development; contemporary business technologies; logistics management; organisational behaviour; modelling of socio-economic processes.

 

 

BUSINESS: THEORY AND PRACTICE

Business: Theory and Practice publishes original research, reviews and case studies on all areas of strategic management and organizational behaviour.

CREATIVITY STUDIES

Creativity Studies publishes original research on communication within the creative society, survey articles and conference reports.

ENERGETIKA

Žurnale skelbiami originalūs moksliniai, apžvalginiai ir probleminiai straipsniai energetikos, energetikos sistemų, energetikos objektų poveikio aplinkai, branduolinės energetikos, jos saugos ir panašiomis temomis.

 

 

ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES

Engineering Structures and Technologies  publishes original research on the implementation of scientific and technical equipment in sustainable building.

FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA

Žurnalo uždavinys – filosofinės bei sociologinės minties plėtra Lietuvoje atsižvelgiant į filosofijos bei sociologijos tendencijas vakarų šalyse.

GEODESY AND CARTOGRAPHY

Geodesy and Cartography publishes original research in the fields of geodesy, cartography, remote sensing, geoinformation systems, geoscience, land management and environmental sciences.

INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT 

The International Journal of Strategic Property Management publishes original interdisciplinary research on strategic management of property.

 

 JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM 

The Journal of Architecture and Urbanism publishes original research on all aspects of urban architecture.

 

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT

The Journal of Business Economics and Management publishes original research papers that provide insights into business and strategic management issues.

 

 JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

The Journal of Civil Engineering and Management publishes original research that seeks to improve civil engineering competency, efficiency and productivity in world markets.

 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT 

 

The Journal of Environmental Engineering and Landscape Management publishes original research about the environment with emphasis on sustainability.

 

 

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY

db.kvk.lt

Jungtis su individualiu KVK slaptažodžiu.

 

LIETUVOS AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

Lietuvos akušeriu ir ginekologu draugijos žurnalas gydytojams akušeriams ginekologams, neonatologams, akušerems ir besidomintiems moters ir vaiko sveikatos priežiura.
Žurnalo leideju tikslas — skatinti specialistu, dirbanciu moters sveikatos apsaugos srityje, profesini tobulejima, pletoti akušerijos ir ginekologijos moksla bei akademine disciplina, propaguoti mokslo duomenimis pagrista medicina tobulinant moters sveikatos priežiura, gerinti visuomenes sveikata.

db.kvk.lt

Jungtis su individualiu KVK slaptažodžiu.

 

LIETUVOS BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAS

Mė­ne­si­nis Lie­tu­vos šeimos gy­dy­to­jų ko­le­gi­jos žur­na­las šei­mos gy­dy­to­jams ir ketinantiems jais tap­ti. Žur­na­lo lei­dėjų tiks­las – ska­tin­ti šei­mos ir ki­tų gy­dy­to­jų, dir­ban­čių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gran­dy­je, nuo­la­ti­nį to­bu­lė­ji­mą, plė­to­ti šei­mos me­di­ci­ną kaip spe­cia­ly­bę ir aka­de­mi­nę dis­cip­li­ną, kar­tu ge­rin­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę ir gy­ven­to­jų svei­ka­tą.

db.kvk.lt

Jungtis su individualiu KVK slaptažodžiu.

 

MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS

Mathematical Modelling and Analysis publishes original research on all areas of mathematical modelling and analysis.

PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos leidinys.

db.kvk.lt

Jungtis su individualiu KVK slaptažodžiu.

REABILITACIJOS MOKSLAI: SLAUGA, KINEZITERAPIJA, ERGOTERAPIJA

 

Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija yra du kartus per metus leidžiamas recenzuojamas atviros prieigos žurnalas, publikuojantis originalius straipsnius apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, nagrinėjančius įvairius reabilitacijos, kineziterapijos, slaugos, ergoterapijos bei ligų ir traumų prevencijos aspektus.

SCIENCE – FUTURE OF LITHUANIA 

Science – Future of Lithuania publishes original research written by early career researchers.

 

SOCIOLOGIJA

Akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką.

 

STOMINFO

Žurnalas „Stominfo“ skirtas odontologams, veido ir žandikaulių chirurgams, dantų technikams, burnos higienistams. Jame gvildenamos odontologijos teorijos ir praktikos problemos, pateikiami naujausių gydymo metodų aprašymai, kita aktuali informacija.

db.kvk.lt

Jungtis su individualiu KVK slaptažodžiu.

 

TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY

 

Technological and Economic Development of Economy is a peer reviewed journal that publishes original research, review articles and book reviews on all areas of sustainable economic development including political, economic and technological economic strategies. The journal provides insights and original research on topics of importance to economists and policy makers.

 

TRANSPORT

The journal TRANSPORT publishes articles in the fields of: transport policy; fundamentals of the transport system; technology for carrying passengers and freight using road, railway, inland waterways, sea and air transport; technology for multimodal transportation and logistics; loading technology; roads, railways; airports, ports; traffic safety and environment protection; design, manufacture and exploitation of motor vehicles; pipeline transport; transport energetics; fuels, lubricants and maintenance materials; teamwork of customs and transport; transport information technologies; transport economics and management; transport standards; transport educology and history, etc.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-20
Spausdinimo versija