Pradinis StudentamsBibliotekaAtviroji prieiga

Atviroji prieiga

Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas. Atvirosios prieigos plėtra suteikia galimybę skleisti mokslinių tyrimų rezultatus pasaulyje bei suteikti geresnę prieigą prie pasaulinių mokslo informacijos išteklių.

Atvirojoje prieigoje esantys šaltiniai yra puiki alternatyva prenumeruojamose duomenų bazėse kaupiamiems ištekliams, nes ilgus metus gyvavusi mokslinės komunikacijos sistema, kurios pagrindą sudaro vis branginama komercinė leidyba, nebetenkina mokslo proceso dalyvių. Mokslininkui, jo institucijai ir visuomenei nereikia dar kartą mokėti už prieigą prie tyrimo, kuris dažnu atveju jau buvo finansuotas iš mokesčių mokėtojų lėšų, rezultatų.

Atvirosios prieigos išteklių katalogai

 • DOAJ – recenzuojamų laisvos prieigos mokslinių žurnalų katalogas (visos pagrindinės mokslo šakos).
 • OpenDOAR – akademinių atvirosios prieigos talpyklų katalogas (visos pagrindinės mokslo šakos).
 • ROAR– atvirosios prieigos talpyklų registras su nuorodomis į institucines talpyklas visame pasaulyje (visos pagrindinės mokslo šakos).
 • DOAB – atvirosios prieigos knygų katalogas (visos pagrindinės mokslo šakos).
 • WorldWideScience – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 

BASE – Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.


Elektroninių žurnalų rinkiniai

Atvirosios prieigos talpyklos

 • eLABa – Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.
 • ETD – Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos.
 • Lituanistikos duomenų bazė – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.


INFORMACIJOS ŠALTINIAI PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS

 • AIP Open Accesstechnologijos mokslų, fizikos, chemijos straipsniai ir konferencijų pranešimai
 • Hindawi Journals – mokslinės, techninės ir medicininės literatūros leidėja, leidžianti recenzuotus mokslo žurnalus, mokslines monografijas.
 • Bepress Legal Repository – atviroji prieiga prie teisinių institucijų ir universitetų įvairių publikacijų, darbo dokumentų ir konferencijų pranešimų teisės, verslo, edukologijos, inžinerijos, fizinių, socialinių mokslų tematikomis.
 • Wiley Online Library – duomenų bazė, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (šalia šių straipsnių matysite užrašą Free Access).
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) –  atviros prieigos žurnalų katalogas. Jame kaupiami įvairios tematikos (chemija, žemės ūkis, inžinerija ir technologijos, fizika, astronomija, kompiuterija, ekonomika ir kt.) ir įvairiomis kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų ir kt.) referuoti visateksčiai moksliniai žurnalai.
 • DOE Pages – JAV energetikos departamento platforma, kurioje suteikiama prieiga prie mokslinių publikacijų bei atliktų mokslinių tyrimų.
 • CERESinžinerijos, bibliotekininkystės, vadybos, sveikatos, taikomųjų mokslų straipsniai, tezės, disertacijos, darbo dokumentai bei ataskaitos.
 • Annual Review of Public Healthžurnalas, skirtas visuomenės sveikatos temai.
 • BioMed Centralatviros prieigos žurnalai biologijos, biomedicinos ir medicinos temomis.
 • Cambridge University Pressatviros prieigos elektroniniai žurnalai medicinos tema.
 • Europos Komisijos Visuomenės sveikataES visuomenės sveikatos politikos apžvalgos, informacija nuolatiniam sveikatos stiprinimui visose ES valstybėse narėse.
 • Higienos institutasinformacinė sistema, skirta traumų ir nelaimingų atsitikimų bei susijusių sveikatos statistikos rodiklių informacijai pateikti, šių rodiklių kitimo tendencijų, struktūrinių pokyčių stebėsenai ir analizei.
 • Journal of Medical Science medicinos mokslų žurnalas.
 • Laboratorinė medicina žurnale publikuojami originalūs moksliniai straipsniai, klinikinių tyrimų rezultatai, klinikiniai atvejai, mokslinių tyrimų apžvalgos.
 • MDPI– atviros prieigos recenzuojamų žurnalų rinkiniai.
 • Medicina biomedicinos srities mokslo leidinys.
 • Nursing Education, Research and Practisemokslo žurnalas anglų kalba. Jo tikslas – kaupti naujausius duomenis ir skleisti mokslinių tyrimų rezultatus, reikšmingus slaugos ir akušerijos praktikai.
 • Open Science moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas, iš jų: gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, bei socialiniai ir humanitariniai mokslai.
 • Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biurasįvairi 53 Europos regionui priskiriamų valstybių narių informacija: statistiniai duomenys, valstybių narių profiliai. Nuolat skelbiamos apžvalgos bei tyrimai su visuomenės sveikata, jos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 • PLoS biologijos bei medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.
 • PubMed JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos pagrindinė sveikatos informacijos paieškos sistema. Duomenų bazė, pateikianti tiesiogines nuorodas į leidėjų viso teksto straipsnius.
 • Sage Journals moksliniai žurnalai medicinos, socialinių, humanitarinių mokslų temomis.
 • Science Direct atviros prieigos visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos, gyvybės ir biomedicinos mokslus.
 • Slauga. Mokslas ir praktikaelektroninis recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.
 • Springer Linkatviros prieigos straipsniai visuomenės sveikatos, medicinos temomis.
 • Sveikatos mokslairecenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas skleisti naujas žinias ir informaciją apie visuomenės sveikatą, sveikatos ugdymą, ligas, klinikinius tyrimus ir klinikinius atvejus, naujas technologijas, slaugą, reabilitaciją, sveikatos ekonomiką ir vadybą.
 • Visuomenės sveikataaktualūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai, skelbiama informacija apie svarbiausius politinius įvykius visuomenės sveikatos srityje, geros praktikos pavyzdžius ir išleistas metodines bei praktines rekomendacijas.
 • American Economic Association Journalsšioje kolekcijoje pateikiami straipsniai iš žurnalo American Economic Association.
 • arXivatvirosios prieigos teminė talpykla, skirta fizikos, matematikos, kompiuterių mokslams, kiekybinei biologijai, finansams ir statistikai.
 • Atviros prieigos žurnalų direktorija (DOAJ)atvirosios prieigos viso teksto mokslinių žurnalų katalogas, sukurtas 2003 m. Lundo universiteto bibliotekos ir globaliu mastu pripažintas kaip vienas sėkmingiausių projektų atviros prieigos judėjime. Tai didžiausia jau recenzuotų mokslinių straipsnių talpykla, kurioje vykdoma griežta žurnalų kokybės kontrolė. Čia pateikiami visų pagrindinių mokslo šakų žurnalai, kurių didžiąją dalį sudaro sveikatos ir socialinių mokslų žurnalai.
 • BookBoon.com laisvos prieigos vadovėliai, kelionių vadovai, verslo elektroninės knygos.
 • Buhalterinės apskaitos terminų žodynas
 • Economics and Rural Developmentkaimo plėtra ir ekonomika.
 • Economist Onlinekai kurių svarbiausių pasaulio akademinių institucijų mokslo darbų, akademinių publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų ekonomikos srityje teminė talpykla. Pateikia daugiau nei 900 000 bibliografinių įrašų, kurių dauguma turi prieigą ir prie viso teksto dokumentų.
 • EkonomikaVilniaus universiteto leidžiamas leidinys.
 • Eurostat Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.
 • EUR-Lex prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • Flat World Knowledgeverslo, ekonomikos, socialinių, humanitarinių, tiksliųjų ir taikomųjų mokslų sričių laisvos prieigos vadovėliai, leidžiami leidėjo Flat World Knowledge.
 • IATE (Interactive Terminology for Europe) teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami.
 • Inderscience Journalstai mokslinė viso teksto duomenų bazė, suteikianti galimybę skaityti per 300 žurnalų inžinerijos ir technologijos, vadybos ir verslo administravimo, aplinkosaugos ir kitomis temomis.
 • INFORMS Journalsvadybos mokslų visateksčiai straipsniai.
 • Intelektinė ekonomikaintelektinė ekonomika. Mykolo Romerio universiteto leidžiamas žurnalas.
  International Journal of Strategic Property Management
  nekilnojamojo turto vadyba. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Inžinerinė ekonomikainžinerinė ekonomika. Kauno technologijos universiteto leidžiamas žurnalas.
  Journal of Business Economics and Management
  verslo ekonomika. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • RePEcekonomikos mokslų literatūros teminė talpykla, kurioje galima rasti daugiau nei 800 000 įvairių dokumentų, mokslinių straipsnių ir programinės įrangos komponentų iš daugiau nei 70 šalių. RePEc netalpina visateksčių straipsnių, bet pateikia nuorodas į juos. Norint gauti prieigą, reikalinga registracija.
 • Rinkotyražemės ūkio ir maisto produktai. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto leidžiamas leidinys.
 • SSRNsocialinių mokslų darbų talpykla, suteikianti prieigą prie daugiau nei 240 000 visateksčių dokumentų finansų, ekonomikos, teisės ir sąskaitybos srityse.
 • The Concise Encyclopedia of Economics
 • Transformations in Business & Economicsverslas ir ekonomika. Vilniaus universiteto, Brno technologijos universiteto ir Latvijos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Ūkio technologinis ir ekonominis vystymasūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Unitec Research Bank (Unitec Institute of Technology)pateikiami įvairūs gyvenamųjų namų tyrimai atlikti studentų ir darbuotojų. Tyrimai apiima apskaitos ir finansų, architektūros, dizaino ir vizualiųjų menų, švietimo, osteopatijos, socialinės praktikos ir kt. temas.
 • Verslas: teorija ir praktika Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Viešoji politika ir administravimasviešoji politika ir administravimas. Kauno technologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto leidžiamas leidinys.
 • Working Paperskolekciją sudaro ekonomikos darbų medžiaga, žurnalų straipsniai, programinė įranga.

 

Lietuvos atviros prieigos ištekliai: Elektroniniai žurnalai:

 • Journal of oral & maxillofacial researchyra laisvos prieigos recenzuojamas mokslinis tarptautinis elektroninis žurnalas, kurio tikslas yra perduoti mokslo tyrimų progresą pasiektą odontologijos, burnos ir veido bei žandikaulių srityse normoje ir esant patologijai.
 • Medicinabiomedicinos srities mokslo leidinys.
 • Stomatologijaskirtas odontologams, burnos higienistams, medicinos mokslų studentams bei kiekvienam kuris domisi odontologija.
 • Sveikatos mokslairecenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas skleisti naujas žinias ir informaciją apie visuomenės sveikatą, sveikatos ugdymą, ligas, klinikinius tyrimus ir klinikinius atvejus, naujas technologijas, slaugą, reabilitaciją, sveikatos ekonomiką ir vadybą.
 • Visuomenės sveikata žurnale publikuojami aktualūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai.

Copernicus Publications – statybos inžinerijos, mechanikos, žemės bei humanitarinių mokslų Vokietijos leidėjo „Copernicus Publication“ leidžiami atviros prieigos žurnalai, konferencijų medžiaga.

DOE Pages – JAV energetikos departamento platforma, kurioje suteikiama prieiga prie mokslinių publikacijų bei atliktų mokslinių tyrimų.

Elsevier Journals  – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (statybinės medžiagos, inžinerijos mokslas, termodinamika, kompozitai ir kt.).

Hindawi Journals – mokslinės, techninės ir medicininės literatūros leidėja, leidžianti recenzuotus mokslo žurnalus, mokslines monografijas.

IEEE  – šiuolaikinių technologijų srities mokslinių žurnalų rinkinys.

JVE Journals – mechanikos, elektros inžinerijos, matematikos, dirbtinio intelekto, sveikatos mokslų ir kitų sričių moksliniai žurnalai.

MDPI – atvirosios prieigos žurnalai įvairiomis temomis (virš 300 žurnalų).

Open Science – moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas (gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, aplinkosauga, medžiagų mokslas, kompiuterija, elektronika, technologijos, ekonomika ir verslas be socialiniai ir humanitariniai mokslai).

Open Textbook Library – Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.

Qscience – santraukos ir visateksčiai konferencijų pranešimai biomedicinos, energetikos, aplinkos, kompiuterijos, menų, socialinių, humanitarinių mokslų ir kitomis temomis.

Science Publishing Group (Science PG) – energetikos ir aplinkosaugos, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, medicinos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų mokslų atviros prieigos žurnalai ir knygos.

Springer Open – elektros energijos sistemos, išmanieji tinklai, fotovoltinė energija, signalų apdorojimas, nano- ir mikroelektronika ir kt.

World wide science  – Jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 • BioMed Central – Atviros prieigos žurnalai biologijos, biomedicinos ir medicinos temomis.
 • BMJ Journals Online – daugiau nei 70 medicinos ir giminingų mokslo pavadinimų kolekcija. Juos skelbia BMJ, pasaulinis sveikatos priežiūros žinių teikėjas ir atviros prieigos kūrimo pradininkas.
 • Cambridge University Press – Atviros prieigos elektroniniai žurnalai medicinos tema.
 • Free medical Journals – atvirosios prieigos medicinos mokslų žurnalai
 • Hindawi – medicinos, biologijos, fizinių, socialinių mokslų, edukologijos atvirosios prieigos žurnalai
 • IntechOpen – atvirosios prieigos knygos (medicina ir sveikatos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai, fiziniai ir technologijos mokslai)
 • Journal of Medical Science Medicinos mokslų žurnalas.
 • MDPI recenzuojami atvirosios prieigos žurnalai. (įvairios mokslo sritys: sveikata ir medicina, socialiniai mokslai, zoologija, veterinarija, mityba, IT, inžinerija ir kt.)
 • MedicinaBiomedicinos srities mokslo leidinys.
 • NARCIS – Olandijos moksliniai informacijos ištekliai
 • Open ScienceMoksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas, iš jų: gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, bei socialiniai ir humanitariniai mokslai.
 • Oxford Journals Open Access – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys: sveikata ir medicina, socialiniai mokslai, zoologija, veterinarija, mityba, IT, inžinerija ir kt. )
 • PLoSBiologijos bei medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.
 • PubMed – JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos pagrindinė sveikatos informacijos paieškos sistema. Duomenų bazė, pateikianti tiesiogines nuorodas į leidėjų viso teksto straipsnius.
 • Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija du kartus per metus leidžiamas recenzuojamas atviros prieigos žurnalas, publikuojantis originalius straipsnius apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, nagrinėjančius įvairius reabilitacijos, kineziterapijos, slaugos, ergoterapijos bei ligų ir traumų prevencijos aspektus.
 • Sage Journals Moksliniai žurnalai medicinos, socialinių, humanitarinių mokslų temomis.
 • SAP (Scientific and academic publishing) – atvirosios prieigos knygos ir žurnalai
 • Science Direct Atviros prieigos visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos, gyvybės ir biomedicinos mokslus.
 • Scientific Research – įvairių mokslo sričių atvirosios prieigos žurnalai
 • Springer Link – Atviros prieigos straipsniai visuomenės sveikatos, medicinos temomis.
 • Sveikatos mokslai Recenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas skleisti naujas žinias ir informaciją apie visuomenės sveikatą, sveikatos ugdymą, ligas, klinikinius tyrimus ir klinikinius atvejus, naujas technologijas, slaugą, reabilitaciją, sveikatos ekonomiką ir vadybą.
 • Visuomenės sveikata – Aktualūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai, skelbiama informacija apie svarbiausius politinius įvykius visuomenės sveikatos srityje, geros praktikos pavyzdžius ir išleistas metodines bei praktines rekomendacijas.

arXiv.or – fizikos, matematikos, kompiuterijos, biologijos ir statistikos temomis visateksčiai leidiniai.

Bookboom.com  – įvairių mokslo sričių (ekonomikos, inžinerijos, matematikos, informacinių technologijų bei gamtos mokslų) elektroniniai vadovėliai ir knygos.

CiteSeerX – kompiuterijos ir informacijos mokslų atviros prieigos literatūra.

DOE Pages – JAV energetikos departamento platforma, kurioje suteikiama prieiga prie mokslinių publikacijų bei atliktų mokslinių tyrimų.

Elsevier – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (statybinės medžiagos, inžinerijos mokslas, termodinamika, kompozitai ir kt.).

Hindawi Journals – mokslinės, techninės ir medicininės literatūros leidėja, leidžianti recenzuotus mokslo žurnalus, mokslines monografijas.

JVE Journals – mechanikos, elektros inžinerijos, matematikos, dirbtinio intelekto, sveikatos mokslų ir kitų sričių moksliniai žurnalai.

MDPI – atvirosios prieigos žurnalai įvairiomis temomis (virš 300 žurnalų).

OnlineProgramingBooks – elektroninės knygos susijusios su programavimu, kompiuterių mokslu, programine įranga, interneto dizainu, mobiliųjų programų kūrimu, tinklų kūrimu, duomenų bazėmis, informacinėmis technologijomis, AI, grafika.

Open Science – moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas (gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, aplinkosauga, medžiagų mokslas, kompiuterija, elektronika, technologijos, ekonomika ir verslas be socialiniai ir humanitariniai mokslai).

Open Textbook Library – Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.

Qscience – santraukos ir visateksčiai konferencijų pranešimai biomedicinos, energetikos, aplinkos, kompiuterijos, menų, socialinių, humanitarinių mokslų ir kitomis temomis.

Scientific Research – inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, kompiuterijos, komunikacijos, aplinkos apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos.

Springer Open – robotika, dirbtinis intelektas, kompiuterinė vizija, programos ir kt.

World wide science  – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 • ARAN (National University of Ireland Galway) – humanitarinių, matematikos, gamtos mokslų, socialinių, psichologijos, medicinos ir kt. mokslinių darbų atvirosios prieigos talpykla.
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – atvirosios prieigos humanitarinių ir socialinių mokslų teminė talpykla.
 • DataCite – mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.
 • Elektroninių knygų direktorija – elektroninių knygų direktorija yra nuolatos augantis laisvos prieigos knygų ir kitų dokumentų, randamų visame internete, katalogas. Dabar čia yra daugiau nei 10963 knygų.
 • Directory of Open Access Journals– atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai.
 • Bergen Open Research Archive (University of Bergen) – humanitarinių, matematikos, gamtos mokslų, socialinių, psichologijos, medicinos ir odontologijos mokslų moksliniai darbai, magistro tezės, daktaro disertacijos, straipsniai.
 • Viešoji politika ir administravimas – viešoji politika ir administravimas. Kauno technologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto leidžiamas leidinys
 • DOAB (Directory of Open Access Books)– atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.
 • Economist Online – kai kurių svarbiausių pasaulio akademinių institucijų mokslo darbų, akademinių publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų ekonomikos srityje teminė talpykla. Pateikia daugiau nei 900 000 bibliografinių įrašų, kurių dauguma turi prieigą ir prie viso teksto dokumentų.
 • EUR-Lex– prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • Eurostat– Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.
 • Journal Business, Management and Economics Engineering – recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, nagrinėjantys įvairius ekonomikos, verslo ir vadybos aspektus.
 • National Academies Press – suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių e. knygų.
 • OpenEdition– humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos, žurnalai, tinklaraščiai.
 • Organizations and Markets in Emerging Economies – organizacijų plėtros ekonomika. Vilniaus universiteto leidžiamas žurnalas.
 • SSRN– socialinių mokslų talpykla (edukologija, ekonomika, politologija, psichologija, sociologija, teisė, verslas ir administravimas, visuomenės sveikata).
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – atvirosios prieigos humanitarinių ir socialinių mokslų teminė talpykla.
 • DataCite – mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.
 • Directory of Open Access Journals – atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai.
 • BookBoon.com – laisvos prieigos vadovėliai, kelionių vadovai, verslo elektroninės knygos.
 • Bergen Open Research Archive (University of Bergen) – humanitarinių, matematikos, gamtos mokslų, socialinių, psichologijos, medicinos ir odontologijos mokslų moksliniai darbai, magistro tezės, daktaro disertacijos, straipsniai.
 • DOAB (Directory of Open Access Books) – atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.
 • EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • Eurostat – Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.
 • Journal Business, Management and Economics Engineering – recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, nagrinėjantys įvairius ekonomikos, verslo ir vadybos aspektus.
 • The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering – kelių ir tiltų inžinerija. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Mokslas – Lietuvos ateitis – įvairių mokslo sričių tyrinėjimai. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Transport – Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas
 • National Academies Press –  suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių e. knygų.
 • OpenEdition– humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos, žurnalai, tinklaraščiai.

Copernicus Publications – statybos inžinerijos, mechanikos, žemės bei humanitarinių mokslų Vokietijos leidėjo „Copernicus Publication“ leidžiami atviros prieigos žurnalai, konferencijų medžiaga.

DOE Pages – JAV energetikos departamento platforma, kurioje suteikiama prieiga prie mokslinių publikacijų bei atliktų mokslinių tyrimų.

Elsevier Journals  – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (statybinės medžiagos, inžinerijos mokslas, termodinamika, kompozitai ir kt.).

InTech – inžinerijos, chemijos, medžiagotyros, matematikos, fizikos, aplinkos apsaugos, verslo, vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų virš 2300 atviros prieigos elektroninių knygų ir 7 atviros prieigos žurnalai.

Journal of Mechanics – Oxford Academic – visiškai atviros prieigos tarptautinis žurnalas publikuojantis originalius mechanikos tyrimus.

JVE Journals – mechanikos, elektros inžinerijos, matematikos, dirbtinio intelekto, sveikatos mokslų ir kitų sričių moksliniai žurnalai.

Springer Open – Springer leidyklos moksliniai žurnalai (modeliavimas, mechanika ir medžiagų inžinerija, trintis, pažangių medžiagų mechanika, inžinerijos vizualizacija ir kt.).

Knowledge Unlatched – atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

MDPI – atvirosios prieigos žurnalai įvairiomis temomis (virš 300 žurnalų).

Open Science – moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas (gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, aplinkosauga, medžiagų mokslas, kompiuterija, elektronika, technologijos, ekonomika ir verslas be socialiniai ir humanitariniai mokslai).

Open Textbook Library – Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.

Springer Open – įvairių sričių (elektros ir mechanikos inžinerijos, geodezijos, kompiuterių mokslo, medicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų) atviros prieigos elektroniniai žurnalai.

World wide science  – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 

Lietuvos atviros prieigos ištekliai: Elektroniniai žurnalai:

 • Journal of Medical Sciences medicinos mokslų žurnalas.
 • Journal of oral & maxillofacial researchyra laisvos prieigos recenzuojamas mokslinis tarptautinis elektroninis žurnalas, kurio tikslas yra perduoti mokslo tyrimų progresą pasiektą odontologijos, burnos ir veido bei žandikaulių srityse normoje ir esant patologijai.
 • Medicinabiomedicinos srities mokslo leidinys.
 • Stomatologijaskirtas odontologams, burnos higienistams, medicinos mokslų studentams bei kiekvienam kuris domisi odontologija.
 • Sveikatos mokslairecenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas skleisti naujas žinias ir informaciją apie visuomenės sveikatą, sveikatos ugdymą, ligas, klinikinius tyrimus ir klinikinius atvejus, naujas technologijas, slaugą, reabilitaciją, sveikatos ekonomiką ir vadybą.
 • Visuomenės sveikata žurnale publikuojami aktualūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai.

Annals of GIS – Taylor and Francis atviros prieigos žurnalas, publikuojantis tarpdisciplininius geoinformacijos mokslo teorijos, metodų, plėtros ir pritaikymo tyrimus.

Copernicus Publications – statybos inžinerijos, mechanikos, žemės bei humanitarinių mokslų Vokietijos leidėjo „Copernicus Publication“ leidžiami atviros prieigos žurnalai, konferencijų medžiaga.

DOAB (Directory of Open Access Books) – atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.

Elsevier Journals – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (statybinės medžiagos, inžinerijos mokslas, termodinamika, kompozitai ir kt.).

InTech – inžinerijos, chemijos, medžiagotyros, matematikos, fizikos, aplinkos apsaugos, verslo, vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų virš 2300 atviros prieigos elektroninių knygų ir 7 atviros prieigos žurnalai.

Journal of Maps – Taylor and Fancis atviros prieigos žurnale publikuoti tyrimai nagrinėja socialinius ir fizinius procesus, vykstančius geografiniu mastu, naudojant žemėlapius ar erdvines diagramas.

Knowledge Unlatched – atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

MDPI – atvirosios prieigos žurnalai įvairiomis temomis (virš 300 žurnalų).

Open Textbook Library – Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.

Springer Open – įvairių sričių (elektros ir mechanikos inžinerijos, geodezijos, kompiuterių mokslo, medicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų) atviros prieigos elektroniniai žurnalai.

Wiley Online Library – duomenų bazė, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (prie filtrų pasirinkite Open Access).

World wide science  – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – atvirosios prieigos humanitarinių ir socialinių mokslų teminė talpykla.
 • DataCite – mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.
 • Directory of Open Access Journals – atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai.
 • DOAB (Directory of Open Access Books) – atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.
 • Bergen Open Research Archive (University of Bergen) – humanitarinių, matematikos, gamtos mokslų, socialinių, psichologijos, medicinos ir odontologijos mokslų moksliniai darbai, magistro tezės, daktaro disertacijos, straipsniai.
 • Elektroninių knygų direktorija – elektroninių knygų direktorija yra nuolatos augantis laisvos prieigos knygų ir kitų dokumentų, randamų visame internete, katalogas. Dabar čia yra daugiau nei 10963 knygų.
 • EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • Eurostat – Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.
 • Journal Business, Management and Economics Engineering – recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, nagrinėjantys įvairius ekonomikos, verslo ir vadybos aspektus.
 • Journals For Free – atviros prieigos visateksčiai žurnalai, tarp temų − politikos, komunikacijos ir informacijos mokslai.
 • National Academies Press – suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių e. knygų.
 • OAPEN Library  – humanitarinių ir socialinių mokslų akademinės knygos, tarp temų − politika, medijos, saugumas.
 • OpenEdition – humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos, žurnalai, tinklaraščiai
 • Organizations and Markets in Emerging Economies – organizacijų plėtros ekonomika. Vilniaus universiteto leidžiamas žurnalas.
 • Jurisprudencija. Mokslo darbai –  leidinio pagrindinis tikslas – skatinti mokslinį dialogą tarp teisės mokslininkų ir praktikų, plėtoti modernią teisinę mintį, analizuoti Lietuvos teisės kūrimo ir taikymo problemas bei jų sprendimui reikšmingas Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktualijas, mokslinėmis idėjomis prisidėti prie nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės kūrimo ir tobulinimo.
 • Lietuvos socialinių tyrimo centras – leidiniai ir publikacijos socialinės ekonomikos, sociologijos ir demografijos srityse.
 • Lituanistika –  duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų darbai, kurių tyrimo objektas  – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.
 • MRU eBooks – visateksčių skaitmeninių dokumentų archyvas, kuriame kaupiama ir saugoma Universiteto mokslininkų ir studentų moksliniai bei intelektiniai kūriniai. Institucinę talpyklą sudaro kolekcijos ir rinkiniai.
 • Open Science – moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas, iš jų: gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, bei socialiniai ir humanitariniai mokslai.
 • PubMed – JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos pagrindinė sveikatos informacijos paieškos sistema. Duomenų bazė, pateikianti tiesiogines nuorodas į leidėjų viso teksto straipsnius.
 • Sage Journals moksliniai žurnalai medicinos, socialinių, humanitarinių mokslų temomis.
 • Science Directatviros prieigos visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti socialinius mokslus.
 • Social Siences – žurnale skelbiami socialinių problemų tyrimų rezultatai.
 • Socialinė sveikata – žurnale nagrinėjamos sveikatos ir gerovės, socialinių darbuotojų problemos.
 • Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika – žurnale publikuojami originalūs recenzuojami moksliniai straipsniai socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais.
 • Socialiniai tyrimai/Social Research – įvairių socialinių mokslų krypčių tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys socialiniuose moksluose aktualius socialinius procesus bei fenomenus.
 • Socialinis darbas: patirtis ir metodai – straipsniuose analizuojami socialinio darbo patirtis ir metodai.
 • Socialinių mokslų studijos – tyrimų žurnalas analizuoja socialines problemas, susijusias su šalies situacija ir pasauline aplinka; skatina novatoriškas mokslinių tyrimų sritis; plėtoja tarpdisciplininius socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimus.

Copernicus Publications – statybos inžinerijos, mechanikos, žemės bei humanitarinių mokslų Vokietijos leidėjo „Copernicus Publication“ leidžiami atviros prieigos žurnalai, konferencijų medžiaga.

Elsevier – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (statybinės medžiagos, inžinerijos mokslas, termodinamika, kompozitai ir kt.).

InTech – inžinerijos, chemijos, medžiagotyros, matematikos, fizikos, aplinkos apsaugos, verslo, vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų virš 2300 atviros prieigos elektroninių knygų ir 7 atviros prieigos žurnalai.

MDPI – atvirosios prieigos žurnalai įvairiomis temomis (virš 300 žurnalų).

Open Science – moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas: gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, aplinkosauga, medžiagų mokslas, kompiuterija, elektronika, technologijos, ekonomika ir verslas be socialiniai ir humanitariniai mokslai.

Open Textbook Library – Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.

Science Publishing Group (Science PG) – energetikos ir aplinkosaugos, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, medicinos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų mokslų atviros prieigos žurnalai ir knygos.

Scientific Research – inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, kompiuterijos, komunikacijos, aplinkos apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos.

Springer Open – betono inžinerijos technologija, konstrukcijų inžinerija, geoinžinerija ir kt.

Wiley Online Library – duomenų bazė, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (prie filtrų pasirinkite Open Access).

World wide science  – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 • Bergen Open Research Archive (University of Bergen) – humanitarinių, matematikos, gamtos mokslų, socialinių, psichologijos, medicinos ir odontologijos mokslų moksliniai darbai, magistro tezės, daktaro disertacijos, straipsniai.
 • bookboon – laisvos prieigos vadovėliai, kelionių vadovai, verslo elektroninės knygos.
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – atvirosios prieigos humanitarinių ir socialinių mokslų teminė talpykla.
 • DataCite – mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.
 • Directory of Open Access Journals– atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai.
 • DOAB (Directory of Open Access Books)– atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.
 • EUR-Lex– prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • Eurostat– Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.
 • Journal Business, Management and Economics Engineering –recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, nagrinėjantys įvairius ekonomikos, verslo ir vadybos aspektus.
 • National Academies Press – suteikiama prieiga prie daugiau nei 4000 mokslinių e. knygų.
 • OpenEdition– humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos, žurnalai, tinklaraščiai
 • SSRN– socialinių mokslų talpykla (edukologija, ekonomika, politologija, psichologija, sociologija, teisė, verslas ir administravimas, visuomenės sveikata).
 • Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai – kaimo plėtra ir vadyba. Lietuvos žemės ūkio universiteto leidžiamas žurnalas.
 • AIP Open Access fizikos, chemijos, technologijos mokslų visateksčiai straipsniai ir konferencijos pranešimai.
 • Applied Technologies and Innovations taikomųjų technologijų ir inovacijų žurnalas.
 • CERES inžinerijos, bibliotekininkystės, vadybos, sveikatos, taikomųjų mokslų straipsniai, tezės, disertacijos, darbo dokumentai bei ataskaitos.
 • Civil Engineering Database Amerikos asociacijos civilinės inžinerijos duomenų bazė: knygos, straipsniai, konferencijų pranešimai, standartai ir pan.
 • Coaction Publishing atviros prieigos viso teksto duomenų bazė, kurioje rasite informacijos ekonomikos, medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitomis temomis.
 • De Gruyter books socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų sričių el. knygos.
 • DOAB: Directory of Open access Books architektūros, verslo, ekonomikos, aplinkosaugos, matematikos, socialinių mokslų, chemijos, inžinerijos ir kt. atviros prieigos knygos.
 • Fraunhofer ePrints technologijos ir gamtos mokslų visateksčiai straipsniai, ataskaitos, disertacijos.
 • Guterberg elektroninės knygos, apimančios žemės ūkio, švietimo, dailės, geografijos, sveikatos, istorijos, kalbos ir literatūros, teisės, muzikos, psichologijos ir filosofijos, religijos, mokslo ir technologijų sritis.
 • InderScience visateksčiai straipsniai teisės, inžinerijos ir technologijų, vadybos ir verslo administravimo, energetikos, aplinkos ir jos vystymosi temomis.
 • Infoscience inžinerijos, gamtos ir technologijų mokslų straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, plakatai ir t.t.
 • Korea Science Korėjos žurnalų straipsniai gamtos mokslų, inžinerijos ir humanitarinių bei socialinių mokslų temomis.
 • RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai.
 • SciTech Connect nuo chemijos iki fizikos mokslų straipsniai, knygos, konferencijų pranešimai, disertacijos, patentai.
 • SCOAP3 fizikos moklo žurnalai.
 • The Electronic Library of Mathematics matematikos, algebros, geometrijos atviros prieigos žurnalai.
 • The National Academies Press nacionalinės mokslų akademijos ataskaitos inžinerijos ir sveikatos apsaugos politikos klausimais.
 • World Scientific biomedicinos, fizikos, medicinos, gamtos mokslų straipsniai, knygos, bylos.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-31
Spausdinimo versija