Naudinga informacija

Nuo 2017 m. liepos 1 d. KVK vardu skelbtos publikacijos registruojamos Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) sistemoje.

  • Patikrinkite kurioje citavimų (Web of Science ir/arba Scopus) duomenų bazėje indeksuojamas žurnalas.
  • Patikrinkite, ar yra skaičiuojami žurnalų cituojamumo rodikliai.

Scopus – Elsevier leidėjų bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kuri apima socialinių, humanitarinių mokslų, technologijų, medicinos ir kt. sritis.

Citavimo analizė – rodo mokslininkų pripažinimą ir reikšmingumą, leidžia nustatyti mokslo krypties perspektyvumą. Citavimo duomenis pateikia šios duomenų bazės:

Mokslininkų veikla yra vertinama pagal tai, kiek skaitomi ir cituojami atliktų tyrimų rezultatai, publikuoti straipsniuose. Vertinama, kiek yra paskelbta publikacijų ir kaip dažnai jos yra cituojamos, nustatomas citavimo ir h, indeksas.

H indeksas – individualus mokslininkų publikacijų populiarinimo rodiklis. Parodo mokslininko darbų reikšmingumą per visą karjerą ar pasirinktą laikotarpį. H indeksas rodo, kiek autorius turi straipsnių h, kurių kiekvienas buvo cituotas ne mažiau kaip h kartų. H indeksą pateikia Web of Science, Scopus, Google Scholar, Publish or Perish.
Skirtingi įrankiai pateikia nevienodus h indeksus, nes yra indeksuojami skirtingi šaltiniai.

Šio tipo žurnalai dažnai nurodo, kad jie yra indeksuojami įvairiose duomenų bazėse, turi cituojamumo indeksą, kuris iš tiesų yra pseudoindeksas. Tai dažnai suklaidina autorius, norinčius publikuotis aukštai reitinguojamuose, citavimo indeksus turinčiuose žurnaluose. Pseudoindeksų pavyzdžiai: Advanced Science Index, General Impact Factor, Global Impact Factor, Journal Impact Factor, Scientific Journal Impact Factor.

Galimi grobuoniško žurnalo požymiai:

  • Užgrobiamas realaus/tikrojo žurnalo pavadinimas, ISSN ir sukuriama grobuoniška žurnalo interneto svetainė;
  • Skubus straipsnio priėmimas;
  • Greitas recenzavimo procesas;
  • Ne visuomet pateikiamas fizinės leidėjo vietos adresas, dažniausiai nurodomi leidėjo el. kontaktai;
  • Neįmanoma identifikuoti žurnalo vyriausiojo redaktoriaus;
  • Į redkolegiją dažnai įtraukiami mokslininkai iš tos pačios šalies ir negavus jų sutikimo;
  • Tinklapyje pateikiamos neveikiančios nuorodos;
  • Tikrojo žurnalo svetainėje kartais galima rasti informaciją apie egzistuojančią grobuoniško žurnalo versiją.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-11
Spausdinimo versija