Pradinis StudentamsBibliotekaMokslui ir studijomsKVK MOKSLO PUBLIKACIJOSPublikacijų registracija

Publikacijų registracija

Mokslo publikacijas registruoti ir įkelti į eLABa gali:

1.Autorius (savarankiškai užregistruoja publikaciją eLABa publikacijų duomenų bazėje.)

SVARBU. Savarankiškai registruodamas publikaciją, autorius turi nurodyti ne tik fakultetą, bet ir katedrą. Autorius, savarankiškai registruodamas publikaciją,  turi nurodyti ne tik fakultetą, bet ir katedrą. Jei straipsnį parengė keli autoriai, publikaciją registruojantis autorius turi nurodyti visų bendraautorių fakultetus ir katedras.

2. KVK bibliotekos bibliotekininkas.

– Straipsniui (knygos skyriui) – viso straipsnio teksto ir leidinio, kuriame jis paskelbtas, antraštinių lapų abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo duomenimis bei turinio lapų PDF kopija.
– Knygai – titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo lapų bei teksto pirmo ir paskutinio puslapių PDF kopija. Arba, jei yra galimybė, – viso knygos teksto kopija.

                      

Autoriai publikacijas registruoja Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) nacionalinėje talpykloje

 1. Prisijunkite adresu  https://talpykla.elaba.lt/.
 2. eLABa svetainėje spauskite Teikti dokumentus į talpyklą.
 3. Iš institucijų sąrašo pasirinkite Klaipėdos valstybinė kolegija.
 4. Įveskite KVK informacinėje sistemoje naudojamą vartotojo vardą ir slaptažodį. 
 5. Prisijungę pasirinkite Mano dokumentai  ir spauskite Naujas dokumentas.
 6. Pasirinkite publikacijos rūšį iš klasifikatoriaus. 
 7. Pasirinkite mokslo kryptį/-is. Galima nurodyti iki 3 mokslo krypčių. 
 8. Pasirinkite autorių institucijas, nurodytas leidinyje.
 9. Įkelkite publikacijos kopiją PDF formatu lauke Neviešinami failai. Kopija nebūtina, jei leidinys yra atvirai prieinamas internete (įkelkite publikacijos nuorodą lauke URL adresai.)
 10. Užpildę formą, pasirinkite Perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti Išsaugoti.
 11. Bibliotekininkui peržiūrėjus ir patvirtinus duomenis Jūsų publikacijos įrašas taps prieinamas per eLABa paieškos portalą.  
 12. Nepavykus prisijungti prie eLABA talpyklos, PDF kopiją ar nuorodą registracijai su mokslo kryptimi/-is siųsti el. paštu: pdb@kvk.lt    

 

Kaip įkelti ir tvarkyti mokslo publikaciją eLABa talpykloje? PDFVIDEO
Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? VIDEO

* eLABa registruojamos publikacijos, kurios pagal tipą yra Publikacijų rūšių klasifikatoriuje.

*Publikacijos registruojamos tik kartą, t. y. pildoma viena publikacijos registravimo forma.

*Be dokumento šaltinio nuorodos arba jo kopijos publikacija netvirtinama.


Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos talpykloje eLABa registruojamos KVK vardu paskelbtos publikacijos, išspausdintos einamaisiais metais bei ankstesnių metų šioje bazėje neįregistruotos publikacijos.

Mokslines publikacijas prašytume registruoti nuolat (per visus metus), nelaukiant metų pabaigos, kad būtų sudaryta kokybiška Kolegijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė bei atlikta tiksli publikacijų apskaita.
Pagal eLABa ataskaitų duomenis rengiami dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika. Informacija naudojama darbuotojų atestavimui, konkursui pareigoms užimti, pedagoginiams vardams suteikti, metinei ir pusmečio Kolegijos mokslo produkcijos ataskaitai parengti ir kitoms Kolegijoje vykdomoms procedūroms,

Registruotas publikacijas galima rasti Lietuvos akademinės bibliotekos kataloge pasirinkus išteklių Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-29
Spausdinimo versija