Pradinis StudentamsBibliotekaMokslui ir studijomsKVK mokslo publikacijosPublikacijų registracija

Publikacijų registracija

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos talpykloje eLABa PDB registruojamos KVK vardu paskelbtos publikacijos, išspausdintos einamaisiais metais bei ankstesnių metų šioje bazėje neįregistruotos publikacijos

Mokslines publikacijas prašytume registruoti nuolat (per visus metus), nelaukiant metų pabaigos, kad būtų sudaryta kokybiška Kolegijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė bei atlikta tiksli publikacijų apskaita.
Pagal eLABa ataskaitų duomenis rengiami dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika. Informacija naudojama darbuotojų atestavimui, konkursui pareigoms užimti, pedagoginiams vardams suteikti, metinei ir pusmečio Kolegijos mokslo produkcijos ataskaitai parengti ir kitoms Kolegijoje vykdomoms procedūroms,

Registruotas publikacijas galima rasti Lietuvos akademinės bibliotekos kataloge pasirinkus išteklių Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).

* eLABa registruojamos publikacijos, kurios pagal tipą įeina į Publikacijų rūšių klasifikatorių.

** Publikaciją galima priskirti daugiausiai trims mokslo kryptims iš dviejų mokslo sričių.

*** eLABa talpykloje būtina pateikti publikacijos kopiją, jei leidinys nėra atvirai prieinamas:

  • Straipsniui (knygos daliai) – viso straipsnio ir leidinio, kuriame jis paskelbtas, antraštinių lapų abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo duomenimis bei turinio lapų kopija.
  • Knygai – titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo lapų kopija.

  • Internete paskelbtoms publikacijoms autorius pateikia elektroninę nuorodą.
  • Be dokumento šaltinio nuorodos arba jo kopijos publikacija netvirtinama.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-10
Spausdinimo versija