Pradinis StudentamsParamaAKADEMINĖAdaptacijos programa 1 kurso studentams

Adaptacijos programa 1 kurso studentams

Grupės kuratorius susipažįsta su studentais ir suteikia pagrindinę informaciją apie pasirinktos profesijos, studijų vykdymo, organizavimo ypatumus, tvarkaraščius, studijų tvarką, neformalią veiklą ir kt.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Studentu-adaptacijos-programa.pdf

 

Studijų įvado paskaitos metu studentai supažindinami su:

  • Kolegijos vizija, misija, tikslais ir uždaviniais, Kolegijos struktūra, Kolegijos statutu.
  • pagrindiniais Kolegijos studijų dokumentais: Studijų nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Stipendijų skyrimo nuostatais, kt.
  • bibliotekos struktūra ir paslaugomis, bendrosiomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis.
  • paramos formomis ir rūšimis bei jų įvairove, Studijų ir karjeros centro veikla.
  • studijų programa (studijų programos tikslas, studijų rezultatai, mokymo/si ir vertinimo metodai) ir dėstytojais.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Studentu-adaptacijos-programa.pdf

Kolegijoje vykdoma pirmo kurso studentų apklausa. Apklausos tikslas – nustatyti studentų nuomonę apie Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykdomos adaptacijos programos rezultatyvumą.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Studentu-adaptacijos-programa.pdf

Pirmo kurso studentams, turintiems akademinių skolų, bus skiriamos papildomos konsultacijos su Studijų ir karjeros specialiste Guoda Giedraityte. Konsultacijų tikslas – išsiaiškinti priežastis ir padėti sėkmingai likviduoti turimas akademines skolas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-04
Spausdinimo versija