Pradinis StudentamsParamaFINANSINĖKitiems visuomenės grupių studentams

Kitiems visuomenės grupių studentams

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims – tai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims. Siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
  • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai

Parama mokama pagal Valstybinio studijų fondo sudarytą dotacijos sutartį „Europos Sąjungos išoriniai veiksmai“ (angl. Grant Contract External Actions of the European Union) su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/parama-pazangiam-mokymuisi-ir-mokymui-eu4belarus-salt-ir-eu4belarus-salt-ii/

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-04
Spausdinimo versija