Pradinis StudentamsParamaFINANSINĖSpecialių poreikių turintiems studentams

Specialių poreikių turintiems studentams

Neįgaliųjų keltuvai: Jaunystės 1, Jaunystės 2, Dariaus ir Girėno 8, Bijūnų 10

Pandusai: Jaunystės 1, Bijūnų 10, Dariaus ir Girėno g. 8

San. mazgai, pritaikyti neįgaliesiems: Jaunystės 1, Jaunystės 2, Dariaus ir Girėno 8, Bijūnų 10, Gulbių 8

Mobilūs kopikliai: 2 vnt.

Baldai: 2 stalai ir 2 kėdės, Jaunystės g. 1 (014 auditorija).

Kolegijos fakultetų bibliotekos padaliniuose  įdiegta programinė įranga specialiųjų poreikių turintiems lankytojams: SuperNova Magnifier 13.03 (didina tekstą ekrane), JAWS 14 for Windows (analizuoja informaciją ir paverčia tekstą garsu), Win Taker Voice 1.6 (paverčia informaciją garsu lietuvių kalba).

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinė pagalba teikiama neįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, t. y. nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį) pagal:

 • pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Daugiau informacijos: http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

Socialinę stipendiją, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

​Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

Tikslines išmokas turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

Visi asmenys pasirašantys studijų sutartį, moka 50 Eur registracijos įmoką. Registracijos įmoka mažinama 50 proc. neįgaliems asmenims, kurių darbingumo lygis iki 45 proc., taip pat našlaičiams (neturintiems abiejų tėvų ar globėjų).

Netaikomos lengvatos už bendrabutį. Vykdomas rezervacijos mokestis, kuris taikomas vasaros atostogų metu, jei studentas pageidauja grįžti, po vasaros atostogų, į tą patį kambarį. Rezervacijos mokestis – 20,00 Eu /mėn.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-12
Spausdinimo versija