Pradinis StudentamsParamaSOCIALINĖ

SOCIALINĖ

Socialinę stipendiją, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų, paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas. Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai.

Teikiamos trijų rūšių paskolos:

 • studijų kainai – mokantiesiems už studijas;
 • dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolos grąžinimas:

 • paskola turi būti pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo;
 • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

Palūkanų mokėjimas:

 • Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas, palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų, paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas. Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai.

Teikiamos trijų rūšių paskolos:

 • gyvenimo išlaidoms;

Paskolos grąžinimas:

 • paskola turi būti pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo;
 • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

Palūkanų mokėjimas:

 • Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas, palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Studentui per 20 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios pateikus raštu prašymą Fakulteto dekanui dėl studijų įmokos mokėjimo dalimis, gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis. Pirmoji studijų įmokos dalis neturi būti mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo einamojo semestro pradžios. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su Kolegija iki: rudens semestre – gruodžio 1 d., pavasario semestre – gegužės 1 d. Vėliau pateiktas prašymas dėl studijų įmokų mokėjimo dalimis nesvarstomas.

Studentui netekusiam valstybės finansavimo rotacijos metu prašymas dėl studijų įmokų mokėjimo dalimis Fakulteto dekanui pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo einamojo semestro pradžios. Pirmoji studijų įmokos dalis neturi būti mažesnė kaip 30 proc. mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo įsakymo „Dėl studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo“ patvirtinimo dienos. Atidėjus ar leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su Kolegija iki: rudens semestre – gruodžio 15 d., pavasario semestre – gegužės 15 d. Vėliau pateiktas prašymas dėl studijų įmokų mokėjimo dalimis nesvarstomas.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/11/Imoku-uz-studijas-mokejimu-grazinimo-ir-isieskojimo-tvarkos-aprasas.pdf

Vienkartinė socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama studentams studijuojantiems nuolatine studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio ir mokama šeimos narių mirties atveju.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/Stipendiju-skyrimo-KVK-studentams-nuostatai.pdf

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-01
Spausdinimo versija