Pradinis NaujienosUžbaigtas bendras projektas skirtas išsiaiškinti studentų studijų ir darbo derinimo galimybes

Užbaigtas bendras projektas skirtas išsiaiškinti studentų studijų ir darbo derinimo galimybes

Paskelbimo data
2021-01-13

Projektas buvo skirtas išsiaiškinti tarptautinę ir Lietuvos aukštųjų mokyklų patirtį, sudarant geresnes sąlygas studentams derinti studijas ir darbą. Lietuvos aukštųjų mokyklų patirčiai pateikti pasirinktas Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų atvejai.

Projektu taip pat buvo siekiama nustatyti Lietuvos aukštųjų mokyklų (KK, VK, KLK) studentų gebėjimą derinti studijas ir darbą, kiek tai yra susiję su paties studento poreikiais bei interesais, aukštosios mokyklos sudaromomis sąlygomis bei darbdavių poreikiais ir galimybėmis. Šiam tikslui pasiekti Kauno kolegijos ir jos partnerių – Vilniaus kolegijos ir Klaipėdos kolegijos – studentai kartu atliko studentų galimybių derinti studijas ir darbą tyrimą bei apklausė darbdavius, kolegijų administracijos atstovus ir dėstytojus apie dirbančių studentų motyvaciją studijuoti.

Projekto tikslas buvo dvejopas:

1) atlikus tyrimą, pateikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms dėl studijų ir darbo derinimo aukštosiose mokyklose, siekiant gerinti studentų studijų ir darbo dermės kokybę;

2) ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą.

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais parengtos rekomendacijos aukštosioms mokykloms ir darbdaviams apie studijų ir darbo derinimo galimybes. Parengtos rekomendacijos prisidės prie sėkmingesnės studijų bei darbo sinergijos. Tai sudarys prielaidas studijų aukštojoje mokykloje kokybės gerinimui, studentų konkurencingumo darbo rinkoje stiprinimui.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-13
Spausdinimo versija