Pradinis NaujienosBurnos priežiūros studijų programai – akreditacija 7 metams

Burnos priežiūros studijų programai – akreditacija 7 metams

Paskelbimo data
2021-05-07

Burnos priežiūros katedra sulaukė puikių žinių iš Studijų kokybės vertinimo centro!

2020 m. lapkričio 24 d. vyko tarptautinis išorinis Burnos priežiūros studijų krypties vertinimas. Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis ekspertų parengtomis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, priėmė sprendimą dėl burnos priežiūros krypties pirmosios pakopos studijų įvertinimo. Burnos priežiūros studijų kryptis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje akredituota 7 metams.  

Išorinio vertinimo metu ekspertai studijų kryptį vertina pagal 7 sritis: studijų tikslus, rezultatus ir turinį; Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajas; Studentų priėmimą ir paramą; Studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą; Dėstytojus; Studijų materialiuosius išteklius; Studijų kokybės valdymą ir viešinimą. 

Išorinio vertinimo metu ekspertai nuotoliniu būdu susitiko su Kolegijos ir Sveikatos mokslų fakulteto administracija, Burnos priežiūros krypties studijų savianalizės suvestinės rengėjais, krypties studijų dėstytojais, studentais, absolventais ir darbdaviais.  

KVK Sveikatos mokslų fakultete Burnos priežiūros katedroje įgyvendinamos dvi Burnos priežiūros studijų krypties programos – Burnos higiena ir Odontologinė priežiūra. Odontologinės priežiūros studijų programa KVK įgyvendinama jau beveik du dešimtmečius, Burnos higienos studijų programa – 12 metų.

Burnos priežiūros studijų krypties programos užima ypatingą vietą kitų studijų krypčių, vystomų KVK, kontekste. Burnos priežiūros kryptispirmauja populiarumu tarp besirenkančių studijas KVK.  

Gydytojo odontologo padėjėjų poreikis darbo rinkoje išlieka labai didelis, studentai įsidarbina odontologijos klinikose jau studijų metais. Burnos higienistai randa darbo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.  

Didžiuojamės rezultatyvia partneryste su darbdaviais, profesinėmis asociacijomis ir kitomis aukštosiomis mokyklomis. Socialinių dalininkų efektyvus įsitraukimas į krypties studijų vertinimo ir tobulinimo procesus – vienas iš esminių veiksnių, lemiančių studijų kokybę. 

Džiaugiamės puikiu ekspertų įvertinimu ir įžvalgomis, nurodančiomis nenutrūkstamo tobulėjimo kryptis.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-07
Spausdinimo versija