Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK Akademinė tarybaAkademinės tarybos nutarimaiAkademinės tarybos nutarimai 2013-2014 m.m.

Akademinės tarybos nutarimai 2013-2014 m.m.

Posėdžio dataSvarstytaNutarta
2013-06-13
Nr. SV1-10
1. Klaipėdos valstybinės kolegijos situacijos apžvalga ir vertinimas.Pitarti pokyčių programos metmenims ir svarstyti Akademinės tarybos posėdyje 2013-06-25
2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų darbo apmokėjimo tvarkos 2013-2014m.m. svarstymo ir teikimo tvirtinti Kolegijos tarybai.Pritarti KVK dėstytojų darbo apmokėjimo tvarkai 2013-2014m.m. ir teikti tvirtinti kolegijos tarybai.
2013-06- 25
Nr. SV1-11
1. KVK pokyčių programos svarstymas. Pokyčių programa 2013-2014m. Pranešėja Gražina Markvaldienė, KVK direktorė.Pritarti pokyčių programai.
2. KVK savianalizės suvestinė. Pranešėja Nijolė Galdikienė, direktorės pavaduotoja strateginei plėtrai.Pritarti KVK savianalizės suvestinei ir teikti vertinti SKVC.
3. Docentų veiklos vertinimo Mokslo taryboje pristatymas.Tvirtinti docentų veiklos ataskaitaspagal pateiktą Mokslo tarybos vertinimą.
4. Naujų studijų programų rengimo planų pristatymas. Pranešėja Nijolė Galdikienė, direktorės pavaduotoja strateginei plėtraiPritarti naujai rengiamų programų planui:
a) Pritarti darbo grupių sudarymui naujoms studijų programoms- Elektroninio verslo vadyba ir Komunikacija ir viešieji ryšiai parengti iki 2013m. spalio 30d.
b) Pritarti siūlymui atlikti poreikio tyrimą ir finansinį pagrindimą studijų programai Dietetika ir taikomoji mityba.
5. Dėstytojų atestacijos komisijos išvadų tvirtinimas.Tvirtinti dėstytojų atestacijos komisijos išvadas.
2013-09-11
Nr. SV1-12
1. Akademinės tarybos sekretoriaus rinkimaiNutarta išrinkti Vilmą Jakubauskienę, technologijų fakulteto lektorę.
2. KVK pritarimo nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkai.Pritarti ir teikti KVK tarybai tvirtinti nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkai.
3. Dėl patalpų Pievų tako 38 panaudos sutarties su Klaipėdos m. savivaldybe nutraukimo.Pritarti ir teikti KVK tarybai tvirtinti Dėl patalpų Pievų tako 38 panaudos sutarties su Klaipėdos m. savivaldybe nutraukimo.
4. Dėl panaudos ir nuomos sutarčių sudarymo.Pritarti ir teikti KVK tarybai tvirtinti Dėl panaudos ir nuomos sutarčių sudarymo.
5. Dėl nenaudojamų turto objektų perdavimo turto fondui.Pritarti ir teikti KVK tarybai tvirtinti Dėl nenaudojamų turto objektų perdavimo turto fondui.
6. Dėl kokybės vadovo tvirtinimo.Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos  Kokybės vadovą
7. Dėl pritarimo strateginio valdymo tvarkai.Pritari ir teikti KVK tarybai tvirtinti KVK Strateginio valdymo tvarką.
8. Dėl projektų valdymo tvarkos tvirtinimo.Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos  Projektų valdymo tvarką.
9. Dėl leidimo eiti docento pareigas.Dr. Viktorui Liorančui – Technologijų fakultetas;
Dr. Gražinai Šniepienei – Sveikatos mokslų fakultetas;
Dr. Rasai Lekavičei – Technologijų fakultetas;
Dr. Jurij Tekutov – Technologijų fakultetas;
Dr. Violetai Bulbenkienei – Technologijų fakultetas;
Dr. Jonas Vaupšas Technologijų fakultetas;
Dr. Rimantas Mikalauskas – Socialinių mokslų fakultetas.
2013-10-17
Nr. SV1-13
1. Dėl Priedų, priemokų ir vienkartinių išmokų skyrimo darbuotojams tvarkos.Pritarti ir teikti tarybai Priedų, priemokų ir vienkartinių išmokų skyrimo darbuotojams tvarką.
2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos procesų vadovo tvirtinimo.Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos procesų vadovą.
3. Verslo vadybos studijų programos įgyvendinimas pagal individualų studijų planą.Pritarti Verslo vadybos studijų programos įgyvendinimui pagal individualų studijų planą.
2013-12-16
Nr. SV1-15
1. Dėl pritarimo naujos studijų programos „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ rengimui. Pranešėja Violeta Docienė (SMF Logistikos ir adminstravimo katedros vedėja).Pritarti naujos studijų programos „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ rengimui.
2. Dėl pritarimo naujos studijų programos „Dietetika ir taikomoji mityba“ rengimui. Pranešėja Jurgita Andruškienė (VMF Burnos sveikatos katedros vedėja).Pritarti naujos studijų programos „Dietetika ir taikomoji mityba“ rengimui.
3. Dėl gretutinių studijų programų rengimo tvarkos tvirtinimo (pranešėjai TF prodekanė studijoms Sigutė Savickienė, KVK direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Šarūnas Berlinskas).Tvirtinti gretutinių studijų programų rengimo tvarką. Rengimo tvarka.
4. Dėl gretutinių studijų programos rengimo (pranešėja TF dekanė Jūratė Vaitekonienė).Leisti rengti gretutinių studijų programą.
5. Dėl atestacinės komisijos sudarymo (KVK direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Šarūnas Berlinskas).Tvirtinti atestacinės komisijos sudėtį:

 1. V. Žydžiūnaitė, habil.dr., VDU Kokybės ir inovacijų centro vadovė, Edukologijos katedros profesorė;
 2. Donatas Srėbalius, UAB „Techvitas“ inžinierius konsultantas;
 3. Rolanda Brundzienė, UAB „Kliapėdos duona“ personalo vadovė;
 4. Kęstutis Lingys, UAB „ARMIS SERVISAS“ vadovas;
 5. Eduardas Spiriajevas, doc. dr., KU Socialinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos katedros vedėjas;
 6. Skaidrė Račkauskienė, SvMF prodekanė studijoms;
 7. Sigutė Ežerskienė, TF prodekanė mokslinei ir projektinei veiklai.
 8. Milda Kvekšienė, Finansų ir apskaitos katedros lektorė;
 9. Sigutė Savickienė, TF prodekanė studijoms;
 10. Jolanta Kasnauskienė, SvMF Socialinio darbo katedros vedėja;
 11. Šarūnas Berlinskas, KVK direktorės pavaduotojas akademinei veiklai.
 12. TF studentų atstovas;
 13. SvMF studentų atstovas;
 14. SMF studentų atstovas;
 15. Rasa Voinovienė, personalo skyriaus vadovė-komisijos sekretorė.
6. Dėl studijų programų pavadinimo keitimo (pranešėja TF prodekanė studijoms Sigutė Savickienė).
 1. Keisti studijų programos Elektros ir automatikos įrenginiai (k.653H62008) pavadinimą į Elektros ir automatikos inžinerija.
 2. Keisti studijų programos Sausumos transporto technologijos (k.653E20002) pavadinimą į Transporto logistikos technologijos.
7. Dėl aktyvių pardavimų specialisto etato įsteigimo (pranešėjos KVK l.e.p. direktorė Gražina Markvaldienė, TSC vadovė Daiva Uselienė).Pritarti aktyvių pardavimų specialisto etato įsteigimui.
8. Dėl profesinio mokymo organizavimo tvarkos tvirtinimo (pranešėja TSC vadovė Daiva Uselienė).Tvirtinti profesinio mokymo organizavimo tvarką.
9. Dėl stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo pirminio profesinio mokymo programų mokiniams tvarkos (pranešėja TSC vadovė Daiva Uselienė).Tvirtinti stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo pirminio profesinio mokymo programų mokiniams tvarką.
2014-01-29
Nr. SV1-1
1. Dėl naujos studijų programos „Dietetika ir taikomoji mityba“ tvirtinimo.Pritarti, kad ketinama vykdyti studijų programa „Dietetika ir taikomoji mityba“ atitinka bendruosius reikalavimus studijų programoms ir būtų teikiama vertinti SKVC ir registruoti ŠMM.
2. Dėl 2014-2015 m.m. priėmimo plano ir studijų kainų tvirtinimo.Pritarti priėmimo 2014-2015 m.m. planui ir studijų kainai.
2014-03-26
Nr. SV1-2
1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos aprašo svarstymo ir pritarimo(pranešėjas KVK direktorės pavaduotojas akademinei veiklai Š. Berlinskas).Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos aprašui ir teikti tvirtinti Kolegijos tarybai.
2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tęstinių studijų centre ir profesinio mokymo programose svarstymas ir pritarimo(pranešėjas KVK direktorės pavaduotojas akademinei veiklai Š. Berlinskas)Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos aprašui tęstinių studijų centre ir profesinio mokymo programose ir teikti tvirtinti Kolegijos tarybai.
3. Dėl dėstytojų atestacijos ir konkurso tvarkos svarstymo ir tvirtinimo (pranešėja L. Budrienė).
3.1 KVK dėstytojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarkos aprašas.Pritarti KVK dėstytojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarkos aprašui.
3.2 KVK dėstytojų pareigybių kvlifikacinių reikalavimų aprašas.Pritarti KVK dėstytojų pareigybių kvlifikacinių reikalavimų aprašui.
3.3 KVK akademinės veiklos rezultatų sąrašas ir vertinimo kriterijai KVK dėstytojų pareigybių kvlifikacinių reikalavimų aprašas.Pritarti KVK dėstytojų pareigybių kvlifikacinių reikalavimų aprašui.
4. Dėl KVK Akademinės tarybos reglamento pataisų tvirtinimo (pranešėja S. Jurkaitienė).Tvirtinti KVK Akademinės tarybos reglamento pataisas. AT Reglamentas
5. Dėl KVK tarybos narių rinkimo tvarkos pataisų tvirtinimo (pranešėja S. Jurkaitienė).Dėl KVK tarybos narių rinkimo tvarkos pataisų tvirtinimo atidėtas elektroniniam balsavimui.
2014-04-18
Nr. SV1-3
1. Dėl viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo papildymo.Nutarta pateikti šiuos siūlymus:

 1. 3.2. punktą keisti: „Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis ir įrodymai.“
 2. 3.3. punktą keisti: „Ne mažesnė kaip 5 metų vadybinio darbo patirtis ir įrodymai.“
 3. 10. punkte siūloma Kolegijos Tarybai tiksliai apibrėžti, kada atplėšiami vokai ir kas juos atplėšia.
 4. 13. punktą papildyti „Kandidatai kviečiami į Akademinės tarybos posėdį ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki Tarybos posėdžio, skirto direktoriaus rinkimams. Kiekvienas kandidatas Akademinės Tarybos posėdyje prisistato (iki 10 minučių), atsako į pateiktus klausimus.
 5. 21. punktą papildyti „Kandidatas turi teisę susipažinti su konkurso organizavimo tvarka ir kitais viešai skelbiamais dokumentais.“
 6. Kolegijos Tarybai nuspręsti dėl 3.1 punkto papildymo: „privalumas-turintis mokslo (arba meno) laipsnį arba pedagoginį vardą, arba esantis pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties“.
 7. Kolegijos Tarybai apsvarstyti apeliacijos pateikimo galimybę (jei buvo procedūrinių pažeidimų).
2014-05-09
Nr. SV1-4
1. Dėl pritarimo 2014-2015 m.m. studijų grafikų fakultetuose:

 • 2014-2015 m.m. studijų grafiko nuolatinės studijos SvMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafiko ištęstinės studijos SvMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafiko nuolatinės studijos SMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafiko ištęstinės studijos SMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafiko nuolatinės studijos TF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafiko ištęstinės studijos TF.
Pritarti 2014-2015 m.m. studijų grafikams fakultetuose:

 • 2014-2015 m.m. studijų grafikui nuolatinėse studijos SvMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafikui ištęstinėse studijos SvMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafikui nuolatinėse studijos SMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafikui ištęstinėse studijos SMF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafikui nuolatinėse studijos TF;
 • 2014-2015 m.m. studijų grafikui ištęstinėse studijos TF.
2. Dėl pritarimo gretutinės krypties studijų programai „Vadyba“.Pritarti gretutinės krypties studijų programai „Vadyba“.
3. Dėl pritarimo KVK tarybos nario rinkimų tvarkai.Pritarti KVK tarybos nario rinkimų tvarkai. Rinkimų tvarka
4. Dėl pritarimo KVK tarybos nario rinkimų komisijos sudėčiaiPritarti KVK tarybos nario rinkimų komisijos sudėčiai:

 1. Doc. dr. Jurgita Andruškienė, SvMF;
 2. Regina Bručkutė, Yazaki Wiring Technologies Lietuva personalo vadovė;
 3. Lektorė Vilma Jakubauskienė, TF;
 4. Lektorė Sabina Jurkaitienė, SMF;
 5. Mindaugas Ko

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-30
Spausdinimo versija