Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK Akademinė tarybaAkademinės tarybos nutarimaiAkademinės tarybos nutarimai 2014-2015 m.m.

Akademinės tarybos nutarimai 2014-2015 m.m.

2014-12-04
Nr. SV1-10
1. Dėl naujų Akademinės tarybos narių patvirtinimo (keitėsi studentų atstovai).BALSAVIMĄ už šį siūlymą nutarta vykdyti elektroniniu būdu, kadangi keitėsi Akademinės tarybos sudėtis. Balsavimas bus vykdomas, kai bus pasirašytas direktorės įsakymas dėl Akademinės tarybos sudėties
2. Dėl naujos studijų programos “Žmonių išteklių valdymas” tvirtinimo ir teikimo vertinti SKVC ir registruoti ŠMM.NUTARTA pritarti „Laipsnio nesuteikiančios programos pedagoginei kvalifikacijai gauti“ aprašų rengimui
3. Dėl pritarimo rengti „Laipsnio nesuteikiančios programos pedagoginei kvalifikacijai gauti“ aprašus.BALSAVIMĄ už šį siūlymą nutarta vykdyti elektroniniu būdu, kadangi keitėsi Akademinės tarybos sudėtis. Balsavimas bus vykdomas, kai bus pasirašytas direktorės įsakymas dėl Akademinės tarybos sudėties.
2014-12-12
Nr. SV1-11
1. Pritarti (arba nepritarti), kad ketinama vykdyti studijų programa „Žmogiškųjų išteklių vadyba“ atitinka bendruosius reikalavimus studijų programoms ir būtų teikiama vertinti SKVC ir registruoti ŠMM.NUTARTA pritarti studijų programą“Žmogiškųjų išteklių vadyba” tvirtinimui ir teikti vertinti SKVC bei registruoti ŠMM.
2. Pritarti (arba nepritarti) „Laipsnio nesuteikiančios programos pedagoginei kvalifikacijai gauti“ aprašų rengimui.NUTARTA pritarti „Laipsnio nesuteikiančios programos pedagoginei kvalifikacijai gauti“ aprašų rengimui.
2015-01-29
Nr. SV1-1
1. Profsąjungos atstovų nuomonė dėl studentų priėmimo plano 2015-2016 m.m.Akademinės tarybos nariai prieš posėdį buvo susipažinę su Profsąjungos kreipimusi į Akademinę tarybą dėl studentų priėmimo plano 2015-2016 m.m. Kreipimasis susipažinimui buvo išsiųstas Akademinės tarybos nariams elektroniniu paštu. Kadangi nei vienas Profsąjungos atstovas posėdyje nedalyvavo, nutarta atskirai to klausimo nesvarstyti.
2. Priėmimo plano svarstymas.SvMF: nuolatines studijas 314 studentų, ištęstines 30 studentų (VF ir VNF);į SMF: nuolatines studijas 365 studentus, ištęstines 130 studentų (tik į VNF);į TF: nuolatines studijas 330 studentų, ištęstines 180 studentų (VF ir VNF).
3. Minimalaus balo rodiklio stojant į Klaipėdos valstybinę kolegiją nustatymas.NUTARTA taikyti minimalų priėmimo balą 2015 m. stojime per priėmimą LAMA BPO:
į VF – 1,0; į VNF arba VNF su studijų stipendija – 0,8; per papildomą priėmimą (ne per LAMA bpo) – minimalaus priėmimo balo netaikyti.
4. Studijų proceso grafiko svarstymas ir tvirtinimas.NUTARTA patvirtinti studijų proceso grafiką.
5. Dėl leidimo rengti naują studijų programą “Miškotvarka“.NUTARTA pritarti poreikių analizės dėl „Miškotvarkos“ studijų programos rengimo atlikimui.
6. Dėl leidimo rengti naują specializaciją Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programoje: Medicininės įrangos techninis ekspluatavimas“.NUTARTA pritarti poreikių analizės dėl Elektros ir automatikos  inžinerijos studijų programos specializacijos „Medicininės įrangos techninis eksploatavimas“ rengimo atlikimui.
7. Dėl pritarimo teikti studijų kokybės vertinimo centrui lietuvių kalba programą „Sveikatingumo paslaugų vadyba“ (programa teikta ir įregistruota anglų kalba).NUTARTA pritarti lietuvių kalba programos „Sveikatingumo paslaugų vadyba“ teikimui studijų kokybės vertinimo centrui.
2015-03-20
Nr. SV1-2
Dėl naujos studijų programos „Dalyko pedagogika ir didaktika“, skirtos siekiantiems įgyti pedagogo kvalifikaciją, pritarimo ir teikimo vertinti Studijų kokybės vertinimo centrui ir registruoti Švietimo ir mokslo ministerijai.NUTARTA: pritarti „Dalyko padagogika ir didaktika“ studijų programai ir teikti vertinti Studijų kokybės vertinimo centrui ir registruoti Švietimo ir mokslo ministerijai.
2015-04-21
Nr. SV1-3
Dėl pritarimo Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 – 2017 metų strateginiam veiklos planui.NUTARTA: pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 – 2017 metų strateginiam veiklos planui.
2015-06-12
Nr. SV1-4
  1. Dėl mokslo veiklos KVK tobulinimo.
  2. Metinė ataskaita
  1. NUTARTA: Sudaryti darbo grupę dėl mokslo veiklos aktyvumo didinimo.
  2. NUTARTA: Pritarti metinei ataskaitai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-30
Spausdinimo versija