Studijų ir karjeros centras

Studijų ir karjeros centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų ir karjeros centras (SKC) – koordinuojantis visos Kolegijos studijų procesą, kartu su kitais padaliniais veikiantis ir dalyvaujantis studijų reglamentavimo tobulinime, priėmimo organizavime, teikiantis studentų karjeros valdymo paslaugas studentams, absolventams ir kitoms suinteresuotoms grupėms.

Skyriaus funkcijos: 

 • kaupti ir skelbti statistinę informaciją apie studijuojančiuosius, naujausią su studijomis susijusią informaciją Kolegijos padaliniams, Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms institucijoms;

 • teikti paraiškas Kolegijos studijų dokumentų užsakymui, gamybai ir įsigijimui;

 • vykdyti Kolegijos baigimą liudijančių dokumentų ir jų dublikatų rengimą, apskaitą ir jų išdavimą studentams;

 • rengti ataskaitas Švietimo aprūpinimo centrui apie diplomų blankų panaudojimą;

 • rengti studentų priėmimo į Kolegiją taisyklių ir sąlygų projektus ir organizuoti studentų priėmimą pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo asociacijos patvirtintą tvarką;

 • rengti dokumentus studentų paskolų gavimui ir teikti Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui su paskolomis susijusią informaciją;

 • rengti dokumentus dėl finansinės pagalbos gavimo Kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems studentams;

 • teikti informaciją apie studijas suinteresuotiems asmenims;

 • vesti duomenis į Valstybinio studijų fondo, Neįgaliųjų departamento, DAKPR (diplomų ir priedėlių registro), Studentų registro, LamaBPO (Lietuvos aukštųjų  mokyklų bendrojo priėmimo sistema), Švietimo informacinių sistemų (MOSTA, ŠVIS)  ir kt. duomenų bazes;

 • sisteminti ir apdoroti iš valstybės informacinių sistemų, valstybinių, žinybinių registrų ir Kolegijos informacinių sistemų absolventų apklausų rezultatus;

 • teikti informaciją ir duomenis apie Kolegijos absolventų karjeros darbo rinkoje būklę, kaitą ir perspektyvas suinteresuotoms šalims.

Kontaktai

Studijų ir karjeros centro nuostatai

Studentų karjeros valdymo paslaugų modelio aprašas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.