Pradinis Kolegijos administracijaStudijų ir karjeros centras

Studijų ir karjeros centras


Studijų ir karjeros centras (SKC), Jaunystės g. 2

Klaipėdos valstybinės kolegijos padalinys, pagal savo atliekamas funkcijas pavaldus Direktoriaus pavaduotojui akademinei veiklai, koordinuojantis visos Kolegijos studijų procesą, kartu su kitais padaliniais veikiantis ir dalyvaujantis studijų reglamentavimo tobulinime, priėmimo organizavime, teikiantis studentų karjeros valdymo paslaugas studentams ir kitoms suinteresuotoms grupėms.


 

Dokumentai

Kontaktai

Aurelija Mauricaitė Studijų ir karjeros centro vadovė

Guoda Giedraitytė Studijų ir karjeros specialistė

Rūta Liegaudienė Studijų specialistė

Audronė Zikienė Studijų specialistė

Ilona Ražanskienė Studijų specialistė

Aušra Mačiulienė Studijų specialistė

Gabija Sruogiūtė – Stašienė Psichologė