Aplinkos ir statybos inžinerijos katedra

Aplinkos ir statybos inžinerijos katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Socialiniai mokslai

+370 655 46545

Address: Bijūnų g. 10, LT- 91223 Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Dainora Jankauskienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Skaitmeninė geodezija (653H14006)
Programa akredituota iki 2022-08-31

Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija

Geodezijos studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos, kompetentingus specialistus, įgijusius aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesines kompetencijas, leidžiančias savarankiškai spręsti geodezijos, kartografijos bei nekilnojamojo turto kadastro, registro, teritorijų planavimo uždavinius, bei atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą, gebančius tobulėti tolesniame mokymosi procese bei sėkmingai adaptuotis kintančioje darbo rinkoje.

Karjeros galimybės. Geodezijos studijų programos absolventai gali dirbti geodezininkais, matininkais, geodezijos padalinių vadovais, statybos, geoinformacinių sistemų, geodezijos, nekilnojamojo turto administravimo įmonėse, savivaldybės ar valstybės įmonėse, kurti savo įmones ir darbo vietas kitiems asmenims. Kolegijoje yra geros sąlygos sportuoti, dalyvauti meno saviveiklos, Studentų  atstovybės veikloje bei vykti studijuoti į užsienio šalis pagal Erasmus mainų programą. Tolesnių studijų galimybės: absolventai gali tęsti studijas universitetiniam bakalauro laipsniui gauti universitetuose. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas

Statybos inžinerija (653H21003);
Programa akredituota iki 2017-07-15

Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis: Statybos inžinerija

Statybos studijų programa skirta rengti koleginio išsilavinimo statybos inžinierius, gebančius planuoti savo veiklą, organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant statybos darbus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, ugdyti bendruosius studentų gebėjimus ir pilietines vertybines nuostatas, domėjimąsi technologijos mokslų žiniomis.

Darbo ir karjeros galimybės. Įgiję statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti statybos inžinieriais statybos verslo įmonėse ir viešojo administravimo įstaigose, įkurti savo verslo įmonę. Kolegijoje yra geros sąlygos sportuoti, dalyvauti meno saviveiklos, Studentų  atstovybės veikloje bei vykti studijuoti į užsienio šalis pagal Erasmus mainų programą. Tolesnių studijų galimybės: absolventai gali tęsti studijas universitetiniam bakalauro laipsniui gauti universitetuose. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus:

  • Projektavimas Autocad 2D ir 3D aplinkoje;
  • Sąmatinės dokumentacijos rengimas;
  • Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
  • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
  • Dirbtinių žemės palydovų panaudojimas žmogaus veikloje.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt

Dokumentai

  • Geodezijos (valstybinis kodas 653H14006) studijų programos aprašas.
  • Kraštovaizdžio dizaino (valstybinis kodas 653H93004) studijų programos aprašas.
  • Statybos (valstybinis kodas 653H21003) studijų programos aprašas.

Katedros dėstytojai

Dainora Jankauskienė

Lektorė, katedros vedėja

Konsultacijų grafikas

Giedrė Ivavičiūtė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Dr. Jurga Kučinskienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Lina Kuklienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Indrius Kuklys

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Dr. Birutė Ruzgienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Raimonda Sūdžiuvienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Gražina Beniušienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Danguolė Juknienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Vigandas Juknys

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Vida Ovaltaitė-Girčienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Nerijus Piaulokas

Asistentas

Konsultacijų grafikas

Virginija Tumėnienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Vilma Vaičekauskienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Marius Povilavičius

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Mantas Anužis

Lektorius

Konsultacijų grafikas

dr. Viktoras Doroševas

Docentas

Konsultacijų grafikas

Rūta Laučienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Rasa Varpiotaitė - Tiutiunik

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.