Pradinis Technologijų fakultetas

Technologijų fakultetas

Studijų programos

Fakulteto komanda

Dr. Vijolė Bradauskienė Dekanė, lektorė

Konsultacijų grafikas:
134 aud. Ketvirtadienis: 08:00–09:00

Sigutė Savickienė Prodekanė, lektorė

Migla Kavaliauskienė Fakulteto administratorė

Akvelina Čuladytė Studijų organizatorė

Sigutė Ežerskienė Maisto technologijų ir mitybos katedros vedėja

Dainora Jankauskienė Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros vedėja

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja

Jūratė Liebuvienė Transporto inžinerijos katedros vedėja

Reda Tamelienė Bibliotekos vadovė

Jurgita Dambrauskienė Nuolatinių studijų administratorė

Rima Griškonienė Nuolatinių studijų administratorė