Pradinis Technologijų fakultetasMechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
I 1855 €
Programos kodas
6531EX013

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai.

Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta rengti mechanikos inžinierius, gebančius projektuoti tipines sistemas ir modernizuoti pramoninius įrenginius, įdiegiant mechatronines sistemas, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimą bei priežiūrą, vykdyti produktų, kurie tenkintų vartotojų poreikius ir būtų konkurencingi rinkoje, gamybą.

Programos išskirtinumas

Studijų programa yra paklausi darbo rinkai. Labai geras absolventų įsidarbinimas bei darbo užmokestis, daugelis nuolatinių studentų jau dirba nuo antro kurso. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, vykstant pramonės 4.0 revoliucijai.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija
 • Multimedijos technologijų laboratorijos
 • Pramonės įrenginių laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Automatizavimo laboratorija
 • Inžinerinių medžiagų laboratorija
 • Inžinerinės mechanikos laboratorija

Karjera

Dirbsite mechaninių, elektromechaninių, robotinių ir automatizuotų mechaninių sistemų operatoriais, derintojais, inžinieriais, projektuotojais, pramonės įmonių įrenginių aptarnavimo padalinių vadovais.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos, konkurencingus mechanikus inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir mechatroninių sistemų projektavimo, modernizavimo ir eksploatavimo problemas.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Fizika4
Informatika4
Medžiagotyra4
Teorinė mechanika5
Matematika4
Elektrotechnika ir elektronika6
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika3
II semestras
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika6
Profesinė komunikacija3
Profesinė užsienio kalba (EN)3
Aplinkos ir žmonių sauga3
Medžiagų atsparumas4
Vadybos pagrindai4
Techninė termodinamika ir procesų vizualizacija7
III semestras
Taikomųjų tyrimų metodologija

3

Matavimai4
Mašinų elementai ir mechanizmai6
Pneumatinės pavaros4
Hidraulinės mašinos4
Kompiuterinio projektavimo praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp1)3
IV semestras
Medžiagų apdirbimo procesai4
Robotų technika3
Technologiniai įrenginiai5
Elektrinės pavaros3
Mechaninių sistemų praktika12
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp2)3
V semestras
Technologinių sistemų automatizavimas4
Jutikliai3
Technologinis transportas (A1)5
Robotinės celės (A2)5
Programuojamieji loginiai valdikliai (A1)3
Robotų programavimas (A2)3
Kompiuterinis gamybos projektavimas3
Technologinė praktika12
VI semestras
Kompiuterinis gamybos projektavimas3
Projektų valdymas4
Įrenginių techninis eksploatavimas5
Baigiamoji praktika6
Baigiamasis darbas12

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Kompiuterinio projektavimo praktika (6 kreditai);
 • Mechaninių sistemų praktika (12 kreditų).
20 %960 val.
Baigiamoji praktika (18 kreditų)10 %480 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Nuo pasirinktos specializacijos, elektros įrenginių montavimo, pramonės ar atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse;
 • Didžiausiose pramonės bei projektavimo įmonėse, tokiose kaip UAB Philip Morris, UAB SBA Grupė, UAB VMGcorp, UAB Bega, AB KLASCO, UAB Lavango Group ir daugelyje kitų.
 • Sudarytos sąlygos studentams stažuotis atliekant profesinę praktiką Europos šalyse, dalyvaujančiose Erasmus+ programoje.
Praktikų metu išmoks:

 • Braižyti pagal atliktus konstrukcinius skaičiavimus detalių ir surinkimo vienetų brėžinius kompiuterinio projektavimo sistemų AutoCAD ir SolidWorks aplinkoje;
 • Parinkti pagal atliktus konstrukcinius skaičiavimus standartinius gaminius iš duomenų bazių  ir specializuotų projektavimo sistemų bibliotekų;
 • Modeliuoti trimačius paviršius kompiuterinio projektavimo sistemos  SolidWorks aplinkoje;
 • Skaitmeninėmis priemonėmis sukurti virtualų objektą ir sukurs jo išspausdinimo 3D spausdintuve programą;
 • Kūrybiškai taikyti profesines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant inžinerinės veiklos problemas;
 • Analizuoti techninę informaciją apie įrenginių ir mechanizmų veikimo principus bei jų sandarą;
 • Vadovautis ISO, LST EN ir kitais galiojančiais standartais;
 • Aiškiai, struktūruotai pateikti susistemintą informaciją, argumentuotai vertinti inžinerinius sprendimus;
 • Formuoti inžinerinio darbo gebėjimus, technologinių įrenginių eksploatavimo bei tobulinimo įgūdžius;
 • Analizuoti informaciją apie mechatronines sistemas ir pateiks praktikos ataskaitoje;
 • Pasirinkti ir taikyti pažangias, saugias technologines, organizacines priemones atliekant mechatroninių sistemų priežiūrą, eksploatavimo, remonto darbus;
 • Rasti ir analizuoti su praktikos veikla susijusią informaciją, surinks duomenis būsimam baigiamajam darbui;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti bei prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.

Skatinamosios stipendijos

Mechanikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: