Pradinis Technologijų fakultetasSistemų administravimas

Sistemų administravimas

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Sistemų administratorius, LTKS V lygis
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (2 metai), nuolatinė sesijinė (2 metai)
lietuvių k.
Studijų pakopa
Trumposios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2504 Eur
Programos kodas
5701BX009

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Darbdaviai reikalauja šių specialistų kaip galima greičiau. Ši specialybė leidžia per trumpą laiką įgyti darbdavių vertinamą kvalifikaciją. Baigę studijas absolventai galės dirbti įvairių įmonių IT padaliniuose sistemų administratoriais. Taip pat galės dirbti IT paslaugas teikiančiose įmonėse.

Programos išskirtinumas

Klaipėdos regione ji vienintelė leidžianti per trumpą laiką (2 metus) paruošti rinkos poreikius atitinkančios kvalifikacijos specialistus.

Nuolat palaikomas glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, didelis dėmesys skiriamas praktiniam studentų parengimui: nuolat plečiama laboratorijų materialinė bazė, papildoma naujausiais inovatyviais įrenginiais ir programine įranga.

Sistemų administravimo absolventai gali tęsti studijas Informatikos inžinerijos studijų programoje ir įgyti profesinio bakalauro laipsnį. Dauguma studijų dalykų bus įskaityta ir studijos sutrumpės.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

 

Studijų aplinka

 • Tinklų ir kompiuterių architektūros laboratorija
 • Multimedijos technologijų laboratorijos
 • Kompiuterių auditorijos su specializuota Sistemų administravimo studijų programai programine įranga
 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija

Karjera

Dirbsite IT sistemų administratoriais programinę įrangą ir kompiuterių tinklus diegiančiose ir aptarnaujančiose informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių įstaigų ir organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.Sistemų administravimo absolventai galės tęsti studijas Informatikos inžinerijos studijų programoje ir įgyti profesinio bakalauro laipsnį. Dauguma studijų dalykų bus įskaityta ir studijos sutrumpės.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti sistemų administratorius, gebančius diegti, atnaujinti informacijos ir ryšio technologijų sistemas, administruoti tokių sistemų paslaugas ir konsultuoti sistemų naudotojus; vykdyti sistemų techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas bei užtikrinti informacijos saugumą įvairiose darbo aplinkose.

 

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Profesinė komunikacija3
Fizika4
Vadybos pagrindai4
Profesinė užsienio kalba (anglų)3
Kompiuterių architektūra5
Programavimo pagrindai6
Kompiuterių tinklai5
II semestras
Operacinės sistemos6
Sistemų inžinerija4
Tinklo ir serverių paslaugų valdymas6
Išmaniųjų įrenginių technologijos4
Praktika įmonėje 110
III semestras
Kompiuterių darbo vietų ir tinklų administravimas6
Kompiuterių tinklų ir kompiuterizuotų darbo vietų kibernetinis saugumas6
Praktika įmonėje 218
IV semestras
Debesų kompiuterija6
Kompiuterių techninių sistemų įranga3
IT projektų valdymas3
Baigiamoji praktika12
Baigiamasis projektas

6

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

30%

Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos

50%

IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis arba stojamasis testas

20%

Kiti pasiekimai

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Praktika įmonėje 1 (10 kreditų);
 • Praktika įmonėje 2 (18 kreditų).

23,32 %

746 val.

Baigiamoji praktika (12 kreditų)10 %320 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Įvairiose sistemų administravimo srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse; bankuose; transporto;  sveikatos apsaugos; komunalinio ūkio ir kt. įmonėse; valstybiniame ir privačiame sektoriuje; įmonių IT padaliniuose.
 • Praktiką galima atlikti – UAB Vlantana, UAB Philip Morris, UAB VMGcorp, UAB Creative Partner, UAB Inotecha, AB Klaipėdos vanduo, UAB Omega 365 Lithuania, UAB Devbrige, AB Vakarų laivų gamykla ir daugelyje kitų.
 • Sudarytos sąlygos studentams stažuotis atliekant profesinę praktiką Europos šalyse, dalyvaujančiose Erasmus+ programoje.
Praktikų metu išmoks:

 • Analizuoti įmonės (ar įstaigos) veiklos sritį, IT skyriaus valdymo struktūrą, taikomus norminius dokumentus;
 • Įvertinti kompiuterių tinklo struktūrą ir parengti jo įrangos išdėstymo planą;
 • Paaiškinti įmonės (ar įstaigos) IT įrenginių ir sistemų elementų paskirtį ir funkcijas;
 • Laikytis profesinės etikos bei bendravimo normų;
 • Parinkti ir panaudoti programinius ir techninius įrankius praktikos užduotyje numatytiems rezultatams pasiekti.
 • Pateikti programinį sprendimą, atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus ir resursus.
 • Administruoti ir prižiūrėti užsakovo techninę įrangą, atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus ir resursus,  numatomą darbo specifiką, bei jau turimus sprendimus.
 • Apginti nuomonę bendraujant su kolegomis ir sprendžiant profesinės veiklos ir studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą.
 • Pakeisti operacinės sistemos sąranką, pritaikant kompiuterinę darbo vietą specifinėms vartotojo reikmėms.
 • Rasti ir pritaikyti informaciją, reikalingą praktikos užduočiai atlikti.
 • Analizuoti turimą ir surinktą informaciją, pateikti argumentuotas įžvalgas.
 • Parinkti ir panaudoti programinius ir techninius įrankius praktikos veikloms numatytiems rezultatams pasiekti.
 • Palaikyti ir administruoti saugų, veiksnų, patikimą vietinį kompiuterių tinklą atitinkantį organizacijos poreikius.
 • Palaikyti kompiuterinių sistemų diegimą, palaikymą, plėtrą ir veiklos dokumentavimą atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus ir resursus, numatomą darbo specifiką, bei jau turimus sprendimus.
 • Administruoti ir prižiūrėti užsakovo techninę įrangą, atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus ir resursus, numatomą darbo specifiką, bei jau turimus sprendimus.
 • Pateikti programinį sprendimą, atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus ir resursus.
 • Surasti būdą savarankiškai tobulėti praktinėje profesinėje veikloje bei naudotis įvairiais informacijos šaltiniais.
 • Atlikti sistemų administratoriaus funkcijas – integruoti, diegti ir administruoti techninę, programinę įrangą bei kompiuterių tinklus.
 • Palaikyti ir administruoti saugų, veiksnų, patikimą vietinį kompiuterių tinklą atitinkantį organizacijos poreikius.
 • Parinkti tinkamus įrankius naujoms ar tobulinant esamas sistemas pagal pateiktą specifikaciją.

Skatinamosios stipendijos

Informatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: