Pradinis Technologijų fakultetasSistemų administravimas

Sistemų administravimas

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Sistemų administratorius, LTKS V lygis
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (2 metai)
lietuvių k.
Studijų pakopa
Trumposios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2504 Eur
Programos kodas
5701BX009

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Darbdaviai reikalauja šių specialistų kaip galima greičiau. Ši specialybė leidžia per trumpą laiką įgyti darbdavių vertinamą kvalifikaciją. Baigę studijas absolventai galės dirbti įvairių įmonių IT padaliniuose sistemų administratoriais. Taip pat galės dirbti IT paslaugas teikiančiose įmonėse.

Programos išskirtinumas

Klaipėdos regione ji vienintelė leidžianti per trumpą laiką (2 metus) paruošti rinkos poreikius atitinkančios kvalifikacijos specialistus.

Nuolat palaikomas glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, didelis dėmesys skiriamas praktiniam studentų parengimui: nuolat plečiama laboratorijų materialinė bazė, papildoma naujausiais inovatyviais įrenginiais ir programine įranga.

Sistemų administravimo absolventai gali tęsti studijas Informatikos inžinerijos studijų programoje ir įgyti profesinio bakalauro laipsnį. Dauguma studijų dalykų bus įskaityta ir studijos sutrumpės.

 

 

Studijų aplinka

  • Tinklų ir kompiuterių architektūros laboratorija
  • Multimedijos technologijų laboratorijos
  • Kompiuterių auditorijos su specializuota Sistemų administravimo studijų programai programine įranga
  • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
  • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija

Karjera

Dirbsite IT sistemų administratoriais programinę įrangą ir kompiuterių tinklus diegiančiose ir aptarnaujančiose informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių įstaigų ir organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.Sistemų administravimo absolventai galės tęsti studijas Informatikos inžinerijos studijų programoje ir įgyti profesinio bakalauro laipsnį. Dauguma studijų dalykų bus įskaityta ir studijos sutrumpės.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti sistemų administratorius, gebančius diegti, atnaujinti informacijos ir ryšio technologijų sistemas, administruoti tokių sistemų paslaugas ir konsultuoti sistemų naudotojus; vykdyti sistemų techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas bei užtikrinti informacijos saugumą įvairiose darbo aplinkose.

 

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Profesinė komunikacija3
Fizika4
Vadybos pagrindai4
Profesinė užsienio kalba (anglų)3
Kompiuterių architektūra5
Programavimo pagrindai6
Kompiuterių tinklai5
II semestras
Operacinės sistemos6
Sistemų inžinerija4
Tinklo ir serverių paslaugų valdymas6
Išmaniųjų įrenginių technologijos4
Praktika įmonėje 110
III semestras
Kompiuterių darbo vietų ir tinklų administravimas6
Kompiuterių tinklų ir kompiuterizuotų darbo vietų kibernetinis saugumas6
Praktika įmonėje 218
IV semestras
Debesų kompiuterija6
Kompiuterių techninių sistemų įranga3
IT projektų valdymas3
Baigiamoji praktika12
Baigiamasis projektas

6

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

30%

Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos

50%

IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis arba stojamasis testas

20%

Kiti pasiekimai

Praktikos

Studijų programoje yra numatytos 3 praktikos įmonėse.

Praktikų metu, studentai turi galimybę susipažinti su informacinėmis sistemomis, administruoti kompiuterių tinklus, prižiūrėti ir dokumentuoti diegiamas ir naudojamas informacines ir aparatines sistemas. Baigiamosios praktikos metu studentai gerina įgūdžius ir renka duomenis baigiamąjam projektui.

Skatinamosios stipendijos

Informatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: