Pradinis Technologijų fakultetasAutomobilių transporto inžinerija

Automobilių transporto inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 2692 €
NL/S 2692 €
Programos kodas
6531EX015

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Klaipėdoje tai pastebima labai ryškiai, nes specialistai išgraibstomi jau studijų metu.

Todėl Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija, savivaldybės ir verslo įmonės, siekdami paskatinti jaunus žmones rinktis iš pirmo žvilgsnio sunkesnes, bet daugiau galimybių ateityje atveriančias inžinerines specialybes, įsteigė skatinamąsias stipendijas.

Skatinamosios stipendijos yra skiriamos studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas inžinerijos (Elektros ir automatikos inžinerija, Mechanikos inžinerija, Automobilių transporto inžinerija), informacinių technologijų (Informatika, Informatikos inžinerija) programas.

Automobilių transporto inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

 1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą 200 €/mėn. stipendiją visus studijų metus (tik įstojus į valstybės finansuojamas studijų vietas);
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės 300 €/mėn. stipendiją 10 mėnesių (tik įstojus su konkursiniu balu ≥5,0).

Automobilis – tai ne paprastas daiktas, o rimtas ir sudėtingas aparatas – tam pritars kiekvienas automobilių mėgėjas. Ir kaip galima atsispirti tam blizgesiui, burzgesiui, tam greičiui ir netikėtam pyptelėjimui?

Ar įsivaizduoji gyvenimą be automobilio? Daugeliui automobilis yra daugiau nei transporto priemonė. Tai saviraiškos priemonė ir įvaizdžio dalis, komforto ir progreso simbolis ir žinoma, susisiekimo priemonė, palengvinusi mūsų kasdienį gyvenimą.

O gal turi savo svajonių automobilį? Nori jį susikonstruoti? Nori savo automobiliui padidinti galią ar „tiuninguoti“? Nori daugiau žinoti apie automobilių istoriją ir vystymosi raidą, konstrukciją ir agregatus, jų veikimą ir priežiūrą? Jei taip, tai Tau reikia pasirinkti Automobilių transporto inžinerijos specialybę, kurią studijuodamas visa tai sužinosi ir išbandysi.

Studijų aplinka

Transporto inžinerijos krypties praktinio mokymo ir taikomųjų tyrimų centras, kuriame yra šios laboratorijos:

 • Automobilių techninio eksploatavimo laboratorija
 • Automobilių agregatų galios tyrimo laboratorija
 • Automobilių valdymo sistemų laboratorija
 • Variklių laboratorija
 • Šasi laboratorija
 • Technologinių procesų projektavimo auditorija
 • Krovinių dinamikos ir tvirtinimo laboratorija
 • Komercinio transporto pažinimo auditorija

Karjera

Absolventai galės dirbti automobilių eksploatavimo, remonto, automobilių ar atsarginių detalių prekybos, draudimo įmonėse, eismo priežiūros organizacijose, techninės apžiūros stotyse, valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, gaisrinės saugos bei gelbėjimo, muitinės padaliniuose, krovos darbų įmonėse, transporto terminaluose ir įvairiose kitose su transportu bei jo priežiūra susijusiose įmonėse inžinieriais, technologais ar vadybininkais, vadovų asistentais ar jų pavaduotojais, padalinių ar atstovybių (filialų) Lietuvoje ar užsienyje vadovais. Kai kurie, baigę studijas ir įgiję patirties, galės steigti savo įmones ir kurti darbo vietas.

Kontaktinis asmuo

Jūratė Liebuvienė Transporto inžinerijos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti transporto inžinerijos specialistus, gebančius dirbti transporto sektoriaus įmonėse, savarankiškai organizuoti ir vykdyti transporto priemonių techninę
priežiūrą, diagnostiką ir remontą, taikant inovatyvias technologines bei organizacines priemones.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (124 kreditai): Profesinė komunikacija, Matematika, Fizika, Inžinerinės medžiagos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kelių transporto priemonės, Tvarus transportas, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų), Vidaus degimo varikliai, Inžinerinė mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Eksploatacinės medžiagos ir skysčiai, Automobilių elektros ir elektronikos įranga, Automobilių diagnostika, Automobilių techninės priežiūros technologijos, Elektronika ir automatika, Automobilių teorija, Technologinė įranga, Automobilių remonto technologijos, Serviso įmonių projektavimas, Automobilių valdymo sistemos, Transporto logistika/Intelektinės transporto sistemos, Transporto įmonių ekonomika ir vadyba, Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Psichologija/Filosofija/Technikos filosofija, Automobilių defektacija ir techninė ekspertizė, Alternatyvių energijos šaltinių automobiliai, Eismo inžinerija.

Praktikos (38 kreditai): Automobilių įrangos praktika, Autoserviso įmonių veiklos organizavimo praktika, Komercinio transporto serviso technologijų praktika, Lengvųjų automobilių technologijų praktika, Baigiamoji praktika.

Laisvai pasirenkami dalykai (6 kreditai).

Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Numatomi studijų rezultatai

 1. Paaiškina transporto priemonių ir mašinų konstrukcijas jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose.
 2. Identifikuoja bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, reikalingus automobilių transporto inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
 3. Analizuoja šiuolaikinių automobilių sistemas ir vertina jų eksploatacines charakteristikas atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas.
 4. Spręndžia inžinerinius uždavinius, ir jų sprendimui parenka tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei technologinę įrangą.
 5. Sudaro automobilių techninio eksploatavimo įmonės technologinius procesus, naudojantis bazine ir specializuota programine įranga ir atlieka šių darbų kokybės kontrolę.
 6. Sprendžia automobilių diagnostikos, techninės priežiūros, einamojo remonto ir remonto technologijų projektavimo ir eksploatavimo uždavinius, įvertinat mokslo ir technologijų inovacijas.
 7. Vykdo eksperimentinius ir taikomuosius tyrimus, taikant laboratorinę ir programinę įrangą, bei formuluoja išvadas.
 8. Įvertina verslo aplinką, parengia automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą, planuoja ir organizuoja įmonės/padalinio veiklą, bei analizuoja veiklos rezultatus.
 9. Kūrybiškai ir atsakingai dirba daugiaprofilinėse grupėse sprendžiant automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinius uždavinius.
 10. Savarankiškai mokosi ir analizuoja automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklos problemas, bei tobulėja automobilių transporto inžinerijos srityje.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykaisB

20%

Lietuvių kalba ir literatūra