Pradinis Technologijų fakultetasMaisto technologijos

Maisto technologijos

Studijų krypčių grupė
Technologijų mokslai
Kvalifikacija
Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 2535 €
NL/S 2535 €
Programos kodas
6531FX002

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK Maisto technologijų studijų programa – vienintelė vakarų Lietuvoje, rengianti maisto srities specialistus su aukštuoju išsilavinimu, iš kitų Maisto technologijų krypties studijų programų išsiskirianti orientacija į Vakarų Lietuvos regiono žuvų produktų gamintojų poreikius, įsisavinant naujas ir šiuolaikiškas žuvų produktų gamybos technologijas.

Šią studijų programą turėtų rinktis tie, kuriems patinka eksperimentuoti virtuvėje, kuriems svarbi maisto kokybė, nes pagrindinis maisto technologo darbo tikslas – kurti skanius, sveikus, maistingus ir patrauklius maisto produktus bei organizuoti jų gamybą. Tam neužtenka mokėti gaminti, reikia ir maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, inžinerijos, verslo vadybos ir ekonomikos žinių bei praktinių gebėjimų.

Maisto pramonė – viena svarbiausių ir didžiausių Lietuvos ūkio šakų, maisto gamybos ir eksporto apimtys nuolat auga, didėja ir reikalavimai produktų kokybei ir saugai, todėl programos absolventams geros galimybės įsidarbinti arba kurti savo verslą.

Studijų aplinka

 • Maisto ruošimo technologijų laboratorija
 • Mikrobiologijos laboratorija
 • Chemijos laboratorija
 • Maisto kokybės tyrimų laboratorija

Karjera

Absolventas galės dirbti technologu, gamybos vadovu, meistru, laboratorijos darbuotoju, maisto kokybės ir saugos atstovu maisto gamybos bei maitinimo įmonėse arba įsteigti savo įmonę ir jai vadovauti.

Kontaktinis asmuo

Sigutė Ežerskienė Maisto technologijų ir mitybos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos maisto technologijų specialistus, turinčius žinių, praktinių gebėjimų ir įgūdžių, būtinų naujų gaminių kūrimui, jų kokybinei ir kiekybinei analizei, maisto gamybos technologijų įdiegimui ir tobulinimui, technologinių problemų sprendimui, užtikrinant kokybę ir saugą maisto gamybos bei maitinimo įmonėse.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (126 kreditai): Filosofija /   Psichologija, Profesinė užsienio kalba (anglų), Taikomųjų tyrimų metodologija, Profesinė komunikacija, Matematika, Bendroji chemija, Kompiuterinis informacijos valdymas, Kompiuterinė grafika, Fizikinė chemija ir analizė, Įvadas į maisto technologijas, Taikomosios mechanikos pagrindai, Aplinkos ir žmonių sauga, Mikrobiologija ir sanitarija, Organinė chemija ir biochemijos pagrindai, Maisto įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, Maisto teisė, Augalinio maisto technologijos ir įrengimai, Gyvūninio maisto technologijos ir įrengimai, Maisto chemija ir analizė, Mityba, Juslinė analizė, Maisto kokybės ir saugos valdymas, Laboratoriniai maisto tyrimai, Maisto pramonės technologinių procesų inžinerija.

Praktikos (36 kreditai): Pažintinė praktika, Verslo praktika, Maisto gamybos proceso tyrimo praktika,  Maisto technologijų praktika, Baigiamoji praktika.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). 

Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino maisto technologijų esminius teorinius pagrindus ir susieja su bendrųjų dalykų žiniomis.
 2. Turi žinių apie maisto produktų cheminę sudėtį, mitybinę vertę, kokybės reikalavimus, mikrobiologinius, fizikinius, cheminius ir juslinius analizės metodus.
 3. Žino maisto produktų gamybos būdus, pokyčius gaminant, perdirbant ir laikant maistą, technologinės įrangos parinkimo, išdėstymo, veikimo ir eksploatavimo principus.
 4. Geba taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias analizuojant maisto gamybos procesus, bei atliekant mikrobiologinę, fizikinę, cheminę ir juslinę analizę.
 5. Geba taikyti tarptautinius, Europos ir Lietuvos normatyvinius dokumentus, standartus, reglamentuojančius maisto produktų gamybą ir saugą.
 6. Taiko maisto technologijų projektavimo metodikas ir maisto technologijų žinias kuriant naujus maisto produktus bei tobulinat gamybos procesą.
 7. Geba parengti technologinę ir sąmatinę projekto dokumentaciją, išmano verslo valdymo aspektus.
 8. Geba sisteminti reikiamą profesinę informaciją, atlikti eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie produktų kokybę.
 9. Turi darbo su technologine ir laboratorine įranga įgūdžių atliekant fizikinę, cheminę ir mikrobiologinę maisto analizę.
 10. Geba parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, įrangą, priemones ir gamybos būdus bei taiko juos maisto technologijose.
 11. Geba užtikrinti maisto saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.
 12. Geba valdyti maisto gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais bei komercijos principais.
 13. Geba veiksmingai dirbti pavieniui ir komandoje, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.
 14. Moka bendrauti su maisto technologijų specialistais, kolegomis bei plačiąja visuomene taisyklinga lietuvių ir bent viena užsienio kalba.
 15. Turi organizacinių įgūdžių, geba priimti ir įgyvendinti sprendimus, supranta technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos.

Konkursinis balas

40%

Matematika

10%

Chemija arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija

30%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra