Pradinis Technologijų fakultetasMaisto technologijos

Maisto technologijos

Studijų krypčių grupė
Technologijų mokslai
Kvalifikacija
Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
NL/S 2782 €
Programos kodas
6531FX002

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Maisto technologijos yra maisto mokslo šaka, apimanti daugybę inovatyvių, technologinių, inžinerinių ir ekonominių sprendimų, kuriant ir gaminant maisto produktus. Maisto technologai ne tik geba kurti ir gaminti sveikus, saugius, maistingus maisto produktus, bet ir privalo turėti žinių, kaip apdoroti, konservuoti, fermentuoti, pakuoti, laikyti maistą, kad pagaminti produktai kuo ilgiau išlaikytų visas maistines savybes.

Maisto ir technologijų studijų programoje nuolat diegiamos mitybos inovacijos ir naujausios technologijos, kurios padeda gerinti maisto produktų sudėtį ir jų prieinamumą. Tai apima ir įprastų maisto produktų ir funkcionalių produktų kūrimą, pritaikytą individualiems mitybos poreikiams ir sveikatos tikslams. Ši programa skatina studentus kurti naujus maisto produktus ir technologijas, siekiant inovatyvaus požiūrio į mitybą.

Studentai, dirbdami laboratorijose, kuria naujus, nematytus rinkoje maisto produktus, tiria produktų sudėtį, eksperimentuoja su skonio, tekstūros, kvapo savybėmis.

Programos išskirtinumas

KVK Maisto technologijų studijų programa – vienintelė Vakarų Lietuvoje, rengianti maisto srities specialistus su aukštuoju išsilavinimu. Maisto technologijų studijų programoje didžiulis dėmesys skiriamas inovacijoms, naujausioms technologijoms, tvarumo aspektams, skatinant studentus mąstyti apie maisto gamybos poveikį aplinkai, socialinės atsakomybės klausimus ir etiškus verslo standartus.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Maisto ruošimo technologijų laboratorija
 • Mikrobiologijos laboratorija
 • Chemijos laboratorija
 • Maisto kokybės tyrimų laboratorija

Karjera

Dirbsite maisto technologais, gamybos vadovais, maisto gamybos meistrais, maisto saugos ir kokybės kontrolieriais bei vadovais, laboratorijų darbuotojais maisto gamybos bei maitinimo įmonėse.

Kontaktinis asmuo

Sigutė Ežerskienė Maisto technologijų ir mitybos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti maisto technologijų specialistus, turinčius žinių, praktinių gebėjimų ir įgūdžių, būtinų maisto produktų kokybės analizei, naujiems produktams kurti, maisto gamybos technologijoms projektuoti ir tobulinti, organizacinėms bei technologinėms problemoms spręsti.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Profesinė užsienio kalba (anglų)

3

Profesinė komunikacija3
Matematika4
Bendroji chemija6
Įvadas į maisto technologijas5
Maisto ruošimo technologijų pagrindai6
Kompiuterinis informacijos valdymas

3

II semestras
Filosofija/Bendravimo psichologija

3

Aplinkos ir žmonių sauga3
Mikrobiologija ir sanitarija6
Fizikinė chemija3
Augalinio maisto technologijos ir įrengimai9
Pažintinė praktika6
III semestras
Augalinio maisto technologijos ir įrengimai

3

Mityba

3

Organinė chemija ir biochemijos pagrindai6
Taikomųjų tyrimų metodologija3
Vadybos pagrindai3
Gyvūninio maisto technologijos ir įrengimai6
Verslo praktika

6

IV semestras
Gyvūninio maisto technologijos ir įrengimai3
Maisto teisė3
Maisto chemija ir analizė6
Juslinė analizė3
Maisto kokybės ir saugos valdymas3
Laisvai pasirenkamas dalykas3
Maisto technologijų praktika9
V semestras
Maisto kokybės ir saugos valdymas6
Tvari maisto gamyba ir darni aplinka3
Maisto pramonės technologinių procesų inžinerija3
Maisto įmonių ekonomika6
Kompiuterinis projektavimas3
Laboratoriniai maisto tyrimai3
Maisto gamybos proceso tyrimo praktika6
VI semestras
Laboratoriniai maisto tyrimai3
Maisto gamybos procesų projektavimas3
Laisvai pasirenkamas dalykas3
Baigiamoji praktika9
Baigiamasis darbas12

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

10%

Chemija arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija

30%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Pažintinė praktika (6 kreditai);
 • Verslo praktika (6 kreditai);
 • Maisto technologijų praktika (9 kreditai);
 • Maisto gamybos proceso tyrimo praktika (6 kreditai).
15 %720 val. 
Baigiamoji praktika (9 kreditai)5 % 240 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame/gyvenamajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Maisto gamybos ir maitinimo įmonėse, kuriose sudaroma galimybė įgyti praktinių įgūdžių realiose darbo vietose;
 • Naujausias ir pažangiausias maisto gamybos technologijas taikančiose įmonėse, tokiose kaip UAB „Klaipėdos duona“, AB „Klaipėdos pienas”, UAB „Espersen Lietuva”, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė”, UAB „Zeelandia“;
 • Studentai praktikas gali atlikti Vokietijoje, Airijoje, Ispanijoje įsikūrusiose maisto gamybos  įmonėse, viešojo maitinimo įstaigose.
Praktikų metu išmoks:

 • Analizuoti ir vertinti maisto gamybos technologinius procesus, identifikuoti maisto produktų gamybos proceso rizikos veiksnius, svarbius valdymo taškus ir taikyti prevencines saugos priemones;
 • Sukurti ir pagaminti ekologiškus, sveikatai palankius ir funkcionalius maisto produktus, efektyviai panaudoti maisto priedus bei įvertinti jų poveikį maisto kokybei, rengti gaminių technologinius dokumentus;
 • Vertinti žaliavų, pusgaminių ir gatavos produkcijos kokybės rodiklius, užtikrinti maisto saugos ir kokybės reikalavimus maisto gamybos procese, vykdyti gamybos proceso kontrolę;
 • Dirbti su technologine ir laboratorine įranga; parinkti tinkamą įrangą ir priemones technologiniams procesams ir laboratoriniams tyrimams vykdyti;
 • Atlikti pagrindinius mikrobiologinius, cheminius bei maisto produktų sudėties tyrimus, nustatyti ir ženklinti gaminių maistinę vertę;
 • Įdiegti ir atnaujinti maisto saugos sistemas, parengti technologinę dokumentaciją maisto gamybos įmonėms;
 • Vykdyti ir organizuoti technologinę veiklą, atsižvelgiant į darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.