Pradinis Technologijų fakultetasNekilnojamojo turto matavimų inžinerija

Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2504 €
NL/S 2504 €
Programos kodas
6531EX011

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK vienintelė Vakarų Lietuvos regione įgyvendina kolegines Nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos studijas. Atnaujintoje studijų programoje didelis dėmesys demonstruojamas naujoms studentų kompetencijoms nekilnojamojo turto valdymui ir plėtrai.

Programos išskirtinumas

Išskirtinumas demonstruojamas inovatyviomis technologijomis, įranga bei ilgamete patirtimi, kuri siekia jau daugiau nei 20 metų.

Nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos studijos ir praktikos prisideda prie teisinių, finansinių ir fizinių nekilnojamojo turto aspektų, užtikrindama, kad projektai būtų gerai suplanuoti, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų tvarūs, o tai galiausiai sukuria didelę pridėtinę vertę visai nekilnojamojo turto pramonei.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • GIS kompetencijų centras

Karjera

Dirbsite geodezinius matavimus atliekančiose organizacijose, nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo ir vertinimo įmonėse, statybos organizacijose, savivaldybėse ar kitų įstaigų erdvinių duomenų tvarkymo, kaupimo bei geoinformacinių sistemų (GIS) skyriuose, centruose, taip pat galėsite įgyti matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.

Kontaktinis asmuo

Dainora Jankauskienė Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos specialistus, gebančius vystyti nekilnojamojo turto objektus, atlikti matavimus moderniais geodeziniais prietaisais, GPS įranga, naudojančius stacionarius 3D skenerius bei bepilotes skraidykles (dronus), geoinformacinių technologijų pagalba kuriančius 3D skaitmeninius paviršiaus modelius, panaudojant lazerines technologijas bei kitais metodais išmatuotus nekilnojamojo turto duomenis, atliekančius statinių ir žemės sklypų kadastrinius matavimus, rengiančius topografinius ir inžinerinių komunikacijų geodezinius planus.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Matematika6
Geologija3
Geoinformatika3
Inžinerinė grafika6
Kartografija6
Profesinė  komunikacija3
Teritorijų planavimas3
II semestras
Teritorijų planavimas6
Fizika5
Profesinė užsienio kalba (anglų kalba, rusų kalba)4
Aplinkos ir žmonių sauga3
Geodezijos pagrindai6
Topografijos praktika6
III semestras
Taikomųjų tyrimų metodologija3
Vadybos pagrindai3
Kompiuterizuotos projektavimo sistemos8
Fotogrametrija4
Nuotolinės matavimų technologijos3
Geodezinių planų rengimo praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp1)3
IV semestras
Nuotolinės matavimų technologijos6
Kadastriniai matavimai6
Verslo ekonomika4
Metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimas5
Skaitmeniniai žemėlapiai3
Inžinerinių geodezinių tyrinėjimo praktika6
V semestras
Skaitmeniniai žemėlapiai3
Geodeziniai prietaisai ir matavimų automatizavimas5
Inžinerinė geodezija (Studijų programos specializacija: Taikomoji geodezija)6
Geoinfomacinių sistemų kūrimas (Studijų programos specializacija: Geoinformacinės sistemos)
Geodeziniai darbai statyboje (Studijų programos specializacija: Taikomoji geodezija)6
Georeferencinės duomenų bazės (Studijų programos specializacija: Geoinformacinės sistemos)6
Taikomosios geodezijos specializacijos praktika7
Geoinformacinių sistemų specializacijos praktika7
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp2)3
VI semestras
Nekilnojamojo turto teisė3
Geodezinių darbų organizavimas (Studijų programos specializacija: Taikomoji geodezija)5
Geoinfomacinių sistemų technologija (Studijų programos specializacija: Geoinformacinės sistemos)
Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika10
Baigiamasis darbas12

 

 

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Geoinformacinių sistemų praktika (6 kreditai);
 • Nuotolinių matavimo technologijų praktika (6 kreditai);
 • Geodezinių tyrinėjimų ir kadastro duomenų nustatymo praktika ( 6 kreditai);
 • Topografijos praktika (7 kreditai).
14 %665 val.
Baigiamoji praktika (10 kreditų)6 %266 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • UAB BAU Solutions; UAB Inžinerija LT; UAB YIT Lietuva; UAB Geopasaulis; UAB NT Sfera; UAB Europlanai; UAB Domo projektai; UAB Vakarų valda; Įvairiose Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių administracijose.
Praktikų metu išmoks:

 • Pritaikyti tradicines ir inovatyvias matavimų inžinerijos technologijas bei metodus projektavimo ir plėtros aplinkoje, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę ir patikimumą;
 • Taikyti žinias naujoms technologijoms įsisavinti ir geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos infrastruktūros bei teritorijų planavimo uždaviniams spręsti;
 • Naudoti matavimo duomenų matematinio statistinio apdorojimo, matavimų patikimumo ir neapibrėžties nustatymo metodus kaupiant, sisteminant ir analizuojant matavimais gautą informaciją;
 • Taikyti matavimų informaciją inžineriniams tyrinėjimams ir kitiems taikomiesiems inžinerijos uždaviniams spręsti, projektuoti įvairaus pobūdžio inžinerijos žemėlapius ir informacinių sistemų duomenų rinkinius;
 • Atlikti praktinių tyrimų, eksperimentų planavimo, projektavimo darbus, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei kvalifikavimu;
 • Atlikti matavimus šiuolaikiniais matavimo prietaisais, analizuoti rezultatus pritaikant nekilnojamojo turto administravimo, formavimo, vertinimo metodus, atitinkančius Lietuvos ir ES standartus bei reglamentus;
 • Taikyti matavimų inžinerijos programinę įrangą, skirtą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, automatizuotam projektavimui ir kompiuterinei grafikai;
 • Išmanyti matavimų inžinerijos sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti, bei moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.

Skatinamosios stipendijos

Nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

Studijų programos absolventai nuolat premijuojami už parengtus aktualius regionui baigiamuosius darbus: per paskutinius 5 metus vidutiniškai 2–3 absolventai laimi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos premijas.