Informatika

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
NL/S 2782 €
Programos kodas
6531BX004

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Informatikos specialistų poreikį Vakarų Lietuvos regione rodo geri absolventų įsidarbinimo rezultatai.

Domiesi kompiuteriais ir programavimu? Nori kurti žaidimus ar taikomąsias programas? Gal interneto svetaines, ar stambias informacines sistemas? Nori žinoti, kaip veikia programos kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose? Kartais norisi ką nors patobulinti? O gal iš viso sukurti kažką nauja, ko dabar dar nėra informatikoje?.. Jei bent dalis atsakymų „taip“, – tuomet Tavo vieta pas mus.

Programos išskirtinumas

Studijų programos turinys nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, atliepiančius Pramonė 4.0 realijas. Visų studijų dalykų turinys kasmet peržiūrimas, papildomas nauja informacija, skiriant didelį dėmesį inovatyviems sprendimams programavimo, skaitmeninimo srityse, neatsiliekant nuo technologijų pažangos ir naudojant naujausią programinę įrangą.

Studijų aplinka

  • Tinklų ir kompiuterių architektūros laboratorija
  • Multimedijos technologijų laboratorijos
  • Kompiuterių auditorijos su specializuota Informatikos studijų programos programine įranga

Karjera

Dirbsite programuotojais, testuotojais, administratoriais, architektais, analitikais, kokybės užtikrinimo specialistais, informacinių technologijų konsultantais, informacinių technologijų produkto, paslaugos ar projekto vadovais ir kitais su IT sritimi susijusios profesijos darbuotojais tiek individualiai, tiek komandoje.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus: kuriančius, vystančius ir integruojančius saugią programinę įrangą, naudojant rinkos poreikius atitinkančias programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas; taikančius šiuolaikines analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir palaikymo metodikas, ieškant naujų sistemų panaudojimo būdų bei efektyvių duomenų ir informacijos apdorojimo sprendimų, skirtų įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti; savarankiškai besimokančius, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, savarankiškai dirbančius komandose, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų metu siekiama, kad užduotys atlieptų realias praktikoje sprendžiamas problemas ir padėtų mažinti atskirtį tarp teorinio ir praktinio suvokimo. Viena iš praktikų, kuri yra atliekama kolegijoje ir skirta mobiliųjų programų projektavimo, programavimo, testavimo bei publikavimo praktiniams įgūdžiams įgyti ir lavinti. Studijų programoje yra numatytos 3 praktikos įmonėse, skirtos studentams suteikti praktinių įgūdžių, reikalingų duomenų saugyklos ar programinio produkto kūrimo praktiniams gebėjimams ugdyti, sprendimo projektavimui, prototipo realizacijai ir testavimui.

Nuolat palaikomas glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, didelis dėmesys skiriamas praktiniam studentų parengimui: nuolat plečiama laboratorijų materialinė bazė, papildoma naujausiais inovatyviais įrenginiais ir programine įranga.

Skatinamosios stipendijos

Informatikos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

  1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą 200 €/mėn. stipendiją visus studijų metus (tik įstojus į valstybės finansuojamas studijų vietas);
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės 300 €/mėn. stipendiją 10 mėnesių (tik įstojus su konkursiniu balu ≥5,0).