Pradinis Technologijų fakultetasElektros ir automatikos inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
I 1855 €
Programos kodas
6531EX014

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Studijų aplinka

 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija
 • Elektronikos laboratorija
 • Multimedijos technologijų laboratorijos
 • Elektros įrenginių montavimo laboratorija
 • Elektrinių matavimų ir elektrotechnikos laboratorija
 • Elektrotechnikos laboratorija
 • Pramonės įrenginių laboratorija
 • Energetinio efektyvumo laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Automatizavimo laboratorija

Karjera

Dirbsite elektros ir automatikos įrenginių montavimo ir aptarnavimo specialistais, įrenginių valdymo operatoriais, projektuotojais arba įmonių energetikais bei elektros energetikos ir automatikos įrenginių aptarnavimo padalinių vadovais.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos konkurencingus elektros inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir sistemų, elektros energetikos, automatizavimo, modernizavimo, energetinio efektyvumo ir eksploatavimo problemas.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Fizika4
Mechanika3
Informatika4
Matematika4
Profesinė užsienio kalba (EN)3
Grandinių teorija8
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
II semestras
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
Profesinė komunikacija3
Elektronika5
Elektrotechninės medžiagos ir techniniai matavimai6
Vadybos pagrindai4
Aplinkos ir žmonių sauga3
Telekomunikacijos5
III semestras
Mikroprocesoriai5
Elektrosauga3
Taikomųjų tyrimų metodologija3
Automatinio valdymo teorija6
Elektros mašinos ir pavaros4
Elektrinių matavimų praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp1)3
IV semestras
Elektros mašinos ir pavaros

4

Elektros įrenginių montavimas5
Įmonių elektros sistemos6
Elektros inžinerinių sistemų praktika12
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp2)3
V semestras
Projektų valdymas4
Elektros energetika5
Spcializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Hidraulinės ir pneumatinės sistemos4
Spcializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Technologinių procesų automatizavimas5
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai – Įmonių energetikos ūkis4
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai – Elektros technologijos įrenginiai5
Specializacija Atsinaujinanti energetika – Saulės elektrinių įrengimas4
Specializacija Atsinaujinanti energetika –Atsinaujinančios energijos šaltiniai5
Technologinė praktika12
VI semestras
Specializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Pastatų valdymo sistemos

6

Specializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Programuojamieji loginiai valdikliai6
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai –Elektros įrenginių automatizavimo sistemos6
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai –Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai6
Specializacija Atsinaujinanti energetika – Galios elektronika6
Specializacija Atsinaujinanti energetika –Energetikos ūkio valdymas6
Baigiamoji praktika6
Baigiamasis darbas12

 

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Studijų programoje yra numatytos 3 praktikos įmonėse. Praktikų tikslas suteikti studentams praktinių žinių apie įmonėse naudojamą techninę, technologinę, kokybės kontrolės dokumentaciją, įrenginių saugaus eksploatavimo principų taikymą, aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdus, naujausias technologijas, įrenginių modernizavimo poreikio būtinybę, valstybinius standartus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius dokumentacijos rengimą. Praktikos užima 17 proc. studijų laiko.

Nuolat palaikomas glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, didelis dėmesys skiriamas praktiniam studentų parengimui: nuolat plečiama laboratorijų materialinė bazė, papildoma naujausiais inovatyviais įrenginiais ir programine įranga.

Skatinamosios stipendijos

Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: