Pradinis Technologijų fakultetasElektros ir automatikos inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
I 1855 €
Programos kodas
6531EX014

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Studijų aplinka

 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija
 • Elektronikos laboratorija
 • Multimedijos technologijų laboratorijos
 • Elektros įrenginių montavimo laboratorija
 • Elektrinių matavimų ir elektrotechnikos laboratorija
 • Elektrotechnikos laboratorija
 • Pramonės įrenginių laboratorija
 • Energetinio efektyvumo laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Automatizavimo laboratorija

Karjera

Dirbsite elektros ir automatikos įrenginių montavimo ir aptarnavimo specialistais, įrenginių valdymo operatoriais, projektuotojais arba įmonių energetikais bei elektros energetikos ir automatikos įrenginių aptarnavimo padalinių vadovais.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos konkurencingus elektros inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir sistemų, elektros energetikos, automatizavimo, modernizavimo, energetinio efektyvumo ir eksploatavimo problemas.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Fizika4
Mechanika3
Informatika4
Matematika4
Profesinė užsienio kalba (EN)3
Grandinių teorija8
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
II semestras
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
Profesinė komunikacija3
Elektronika5
Elektrotechninės medžiagos ir techniniai matavimai6
Vadybos pagrindai4
Aplinkos ir žmonių sauga3
Telekomunikacijos5
III semestras
Mikroprocesoriai5
Elektrosauga3
Taikomųjų tyrimų metodologija3
Automatinio valdymo teorija6
Elektros mašinos ir pavaros4
Elektrinių matavimų praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp1)3
IV semestras
Elektros mašinos ir pavaros

4

Elektros įrenginių montavimas5
Įmonių elektros sistemos6
Elektros inžinerinių sistemų praktika12
Laisvai pasirenkamas dalykas (Lp2)3
V semestras
Projektų valdymas4
Elektros energetika5
Spcializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Hidraulinės ir pneumatinės sistemos4
Spcializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Technologinių procesų automatizavimas5
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai – Įmonių energetikos ūkis4
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai – Elektros technologijos įrenginiai5
Specializacija Atsinaujinanti energetika – Saulės elektrinių įrengimas4
Specializacija Atsinaujinanti energetika –Atsinaujinančios energijos šaltiniai5
Technologinė praktika12
VI semestras
Specializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Pastatų valdymo sistemos

6

Specializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas – Programuojamieji loginiai valdikliai6
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai –Elektros įrenginių automatizavimo sistemos6
Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai –Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai6
Specializacija Atsinaujinanti energetika – Galios elektronika6
Specializacija Atsinaujinanti energetika –Energetikos ūkio valdymas6
Baigiamoji praktika6
Baigiamasis darbas12

 

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Elektrinių matavimų praktika (6 kreditai);
 • Elektros inžinerinių sistemų praktika (12 kreditų).
20 %960 val.
Baigiamoji praktika (18 kreditų)10 %480 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Nuo pasirinktos specializacijos, praktiką galima atlikti elektros įrenginių montavimo, pramonės ar atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse;
 • Didžiausiose montavimo bei pramonės įmonėse, tokiose kaip UAB NRG Site, UAN Voltas, UAB Vytrita, UAB Philip Morris, UAB SBA Grupė, UAB VMG corp, UAB Bega, AB KLASCO ir daugelyje kitų;
 • Sudarytos sąlygos studentams stažuotis atliekant profesinę praktiką Europos šalyse, dalyvaujančiose Erasmus+ programoje.
Praktikų metu išmoks:

 • Atlikti technologinių procesų, elektros sistemų ir automatikos įrenginių inžinerinę analizę, priims motyvuotus sprendimus projektavimo, modernizavimo, gamybos ir valdymo situacijose;
 • Vertinti elektros technologijos įrenginių ir sistemų elementų paskirtį ir jų funkcijas, analizuoti technologinio įrenginio ar sistemos veikimą, nustatyti elektros įrenginio arba sistemos parametrus;
 • Taikyti pažangias technologines, organizacines priemones atliekant elektros sistemų ir automatikos įrenginių montavimo, eksploatavimo darbus;
 • Vertinti elektros energetikos sektoriaus verslo aplinką ir ekonominę padėtį;
 • Vertinti elektros technologijos procesų parametrų kaitą ir jų įtaką valdymo sistemai;
 • Planuoti ir vykdyti elektros įrenginių technologinį valdymą;
 • Planuoti ir pagrįsti elektros įrenginių rekonstravimo būtinumą;
 • Vertinti elektros energetikos sektoriaus verslo aplinką ir ekonominę padėtį;
 • Vertinti ir parinkti projektuojamo objekto įrangą.

Skatinamosios stipendijos

Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: