Pradinis Technologijų fakultetasInformatikos inžinerija

Informatikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
NL/S 2782 €
Programos kodas
6531BX005

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Klaipėdoje tai pastebima labai ryškiai, nes specialistai išgraibstomi jau studijų metu.

Ši specialybė paklausi, Lietuvoje trūksta šių specialistų. Baigę studijas absolventai galės dirbti tiek IT paslaugas teikiančiose įmonėse, tiek įvairių įmonių IT padaliniuose.

Programos išskirtinumas

Studijų programos turinys nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, atliepiančius Pramonė 4.0 realijas. Visų studijų dalykų turinys kasmet peržiūrimas, papildomas nauja informacija, skiriant didelį dėmesį inovatyviems sprendimams programavimo, skaitmeninimo srityse, neatsiliekant nuo technologijų pažangos ir naudojant naujausią programinę įrangą.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Tinklų ir kompiuterių architektūros laboratorija
 • Multimedijos technologijų laboratorijos
 • Kompiuterių auditorijos su specializuota Sistemų administravimo studijų programai programine įranga
 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija
 • Elektronikos laboratorija

Karjera

Dirbsite įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose, bei užimsite vidutinės grandies vadovaujančias pareigas.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Sistemų diegimo ir priežiūros praktika (6 kreditai);
 • IT sistemų praktika (12 kreditų);
 • Sistemų projektavimo praktika (6 kreditai).
13,34 %640 val.
Baigiamoji praktika (12 kreditų)6,67 %320 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose;
 • Praktiką galima atlikti UAB Vlantana, UAB Philip Morris, UAB VMGcorp, UAB Creative Partner, UAB Inotecha, AB Klaipėdos vanduo, UAB Omega 365 Lithuania, UAB Devbrige, AB Vakarų laivų gamykla ir daugelyje kitų;
 • Sudarytos sąlygos studentams stažuotis atliekant profesinę praktiką Europos šalyse, dalyvaujančiose Erasmus+ programoje.
Praktikų metu išmoks:

 • Paaiškinti prižiūrimų sistemų veikimo principus;
 • Paaiškinti dalykinę prižiūrimos sistemos sritį;
 • Rasti ir pritaikyti informaciją, reikalingą praktikos užduočiai atlikti;
 • Analizuoti turimą ir surinktą informaciją, pateikti argumentuotus rezultatus;
 • Parinkti ir panaudoti programinius ir techninius įrankius praktikos užduotyje numatytiems rezultatams pasiekti;
 • Įvertinti pasirinktai dalykinei sričiai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis;
 • Prižiūrėti elektroninių ryšių tinklą, atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus ir resursus, numatomą darbo specifiką, bei jau turimus sprendimus;
 • Užtikrinti IS priežiūrą, valdyti programinio produkto versijas ir automatizuoti procesus, testuoti programinį produktą;
 • Pateikti programinį sprendimą, atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus ir resursus;
 • Administruoti ir prižiūrėti užsakovo techninę įrangą, atsižvelgdami į užsakovo reikalavimus ir resursus, numatomą darbo specifiką, bei jau turimus sprendimus;
 • Dirbti komandoje, tobulėjant pasirinktoje veiklos srityje realios įmonės sąlygomis ir įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • Atlikti IT inžinieriaus funkcijas – integruoti, diegti ir administruoti techninę, programinę įrangą bei kompiuterių tinklus;
 • Realizuoti programinės ar aparatinės įrangos prototipą pagal parengtą projektą, arba (projektui)  vadovaujantis priešprojektine dokumentacija parengti sistemos projektą, arba (tyrimui) taikant numatytą metodiką atlikti tyrimą ir interpretuoti rezultatus.

Skatinamosios stipendijos

Informatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: