Pradinis Technologijų fakultetasInformatikos inžinerija

Informatikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 2692 €
NL/S 2692 €
Programos kodas
6531BX005

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Klaipėdoje tai pastebima labai ryškiai, nes specialistai išgraibstomi jau studijų metu.

Todėl Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija, savivaldybės ir verslo įmonės, siekdami paskatinti jaunus žmones rinktis iš pirmo žvilgsnio sunkesnes, bet daugiau galimybių ateityje atveriančias inžinerines specialybes, įsteigė skatinamąsias stipendijas.

Skatinamosios stipendijos yra skiriamos studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas inžinerijos (Elektros ir automatikos inžinerija, Mechanikos inžinerija, Automobilių transporto inžinerija), informacinių technologijų (Informatika, Informatikos inžinerija) programas.

Informatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

 1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą 200 €/mėn. stipendiją visus studijų metus (tik įstojus į valstybės finansuojamas studijų vietas);
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės 300 €/mėn. stipendiją 10 mėnesių (tik įstojus su konkursiniu balu ≥5,0).

Įgyti žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, aukštųjų technologijų naudojimui, taikymui jas įvairiomis aplinkybėmis, gebėjimui derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, būti plačios erudicijos, gebėti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėti palaikyti savo profesinę kompetenciją.

Studijų aplinka

 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Virtualios realybės laboratorija
 • Robotų programavimo laboratorija
 • Kompiuterių auditorija
 • Elektros įrenginių montavimo laboratorija
 • Elektronikos ir mikroprocesorių laboratorija
 • Grandinių teorijos laboratorija
 • Elektrinių matavimų ir elektronikos laboratorija
 • Automatino valdymo teorijos laboratorija
 • Efektyvaus energijos naudojimo laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Techologinių sistemų automatizavimo laboratorija

Karjera

Absolventai galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose, bei užimti vidutinės grandies vadovaujančias pareigas.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Charakterizuoja pagrindines informatikos inžinerijos krypties koncepcijas bei sąvokas.
 2. Apibrėžia teorinius principus, kuriais pagrįstos naujai atsirandančios technologijos.
 3. Supranta informatikos inžinerijos taikymo sritis, problemų kompleksiškumą, pasirenka jų sprendimų būdus.
 4. Nustato informatikos inžinerijos taikymo srities problemas, atlieka sisteminę inžinerinę analizę ir pasirenka tinkamą tyrimo metodiką.
 5. Planuoja ir atlieka taikomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą taikydami pažangių technologijų žinias.
 6. Kuria, diegia ir palaiko inžinerines kompiuterines, nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistemas bei programinius įrankius, pasirinkdami tinkamą įrangą, priemones ir metodus.
 7. Projektuoja ir realizuoja valdymo bei stebėjimo sistemas, taikydami signalų apdorojimo, elektrotechnikos, elektronikos bei techninės įrangos projektavimo bei programavimo žinias.
 8. Taiko programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų metodikas, palaikydami ar integruodami programų sistemas.
 9. Integruoja, diegia ir administruoja techninę, programinę įrangą bei kompiuterių tinklus, įvertindami kompiuterinių sistemų architektūros ir programinės įrangos ypatumus.
 10. Sprendžia taikomųjų sričių uždavinius, įvertindami technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą.
 11. Taiko IT projektų valdymo praktikas, dirbdami individualiai ir komandoje, komunikuodami su kolegomis ir kitais suinteresuotaisiais.
 12. Naudoja savarankiško studijavimo įgūdžius, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra