Pradinis Technologijų fakultetasInformatikos inžinerija

Informatikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
NL/S 2782 €
Programos kodas
6531BX005

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Klaipėdoje tai pastebima labai ryškiai, nes specialistai išgraibstomi jau studijų metu.

Ši specialybė paklausi, Lietuvoje trūksta šių specialistų. Baigę studijas absolventai galės dirbti tiek IT paslaugas teikiančiose įmonėse, tiek įvairių įmonių IT padaliniuose.

Programos išskirtinumas

Studijų programos turinys nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, atliepiančius Pramonė 4.0 realijas. Visų studijų dalykų turinys kasmet peržiūrimas, papildomas nauja informacija, skiriant didelį dėmesį inovatyviems sprendimams programavimo, skaitmeninimo srityse, neatsiliekant nuo technologijų pažangos ir naudojant naujausią programinę įrangą.

Studijų aplinka

  • Tinklų ir kompiuterių architektūros laboratorija
  • Multimedijos technologijų laboratorijos
  • Kompiuterių auditorijos su specializuota Sistemų administravimo studijų programai programine įranga
  • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
  • Technologinių procesų skaitmenizavimo laboratorija
  • Elektronikos laboratorija

Karjera

Dirbsite įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose, bei užimsite vidutinės grandies vadovaujančias pareigas.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Studijų programoje yra numatytos 3 praktikos įmonėse. Praktikų metu, studentai turi galimybę ugdyti kompetencijas tinklų administravimo, informacinių sistemų priežiūros, programinio produkto kūrimo, bei techninės įrangos administravimo veiklose. Praktikos metu studentams suteikiama galimybė susipažinti su dalykinės srities įmonių padalinių darbuotojų darbu. Studentai gauna užduotis kibernetinio saugumo užtikrinimo bei  IT prototipo/įrenginio realizavimui.

Nuolat palaikomas glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, didelis dėmesys skiriamas praktiniam studentų parengimui: nuolat plečiama laboratorijų materialinė bazė, papildoma naujausiais inovatyviais įrenginiais ir programine įranga.

Skatinamosios stipendijos

Informatikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti: