Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasBendrosios praktikos slauga

Bendrosios praktikos slauga

Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3,5 metų)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
Programos kodas
6531GX002

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Jeigu asmuo turi pašaukimą padėti kitam žmogui, rūpintis jo gerove, sveikata, patariama rinktis slaugytojo profesinį kelią. Studijuodami bendrąją slaugą, studentai  įgis specializuotas žinias ir įgūdžius, kurie reikšmingi slaugant ir padedant pacientams. Baigę slaugos studijas, studentai galės rinktis slaugos sritį ir jo tobulėti, pavyzdžiui: chirurginę slaugą, vaikų slaugą, terapinę slaugą, intensyvią slaugą, senyvo amžiaus žmonių slaugą ir t.t. Studijuodami slaugą, jūs ne tik įgyjate pagrindinius įgūdžius, bet ir mokotės nuolat tobulėti ir prisitaikyti prie naujausių sveikatos priežiūros standartų. Slaugos profesija suteikia galimybę tiesiogiai dirbti su žmonėmis ir prisidėti prie jų gerovės. Tai yra labai vertinga patirtis, kurios metu galite būti tiesioginiu pagalbininku susirgusių asmenų gyvenime. Slaugos sektorius stabili ir saugi profesinė sritis, nes sveikatos priežiūros poreikis nuolat didėja, o tai gali užtikrinti ilgalaikę karjerą ir saugų uždarbį.

Programos išskirtinumas

Bendrosios praktikos slaugos programa išsiskiria inovatyviu požiūriu į studentų mokymą, užtikrindama aukštą slaugos standartų pasiekimą. Programos unikalumą suformuoja  inovatyvus  slaugos simuliacinis centras, kuris leidžia patirti realios praktikos galimybes.

Modernus slaugos simuliacinis centras, aprūpintas pažangiausiomis technologijomis, leidžia studentams tyrinėti įvairias klinikines situacijas, taip ugdydami praktinius įgūdžius be jokios paciento rizikos. Simuliacinės situacijos, sukurtos siekiant atitikti realią slaugos praktiką, ne tik ugdo įgūdžius, bet ir stiprina emocinį atsparumą bei gebėjimą veikti stresinėse situacijose.

Programos struktūra ir turinys yra suderinti su naujausiais slaugos standartais, direktyvomis, dokumentais užtikrinant, kad studentai būtų pasiruošę aukščiausiems iššūkiams sveikatos priežiūros srityje. Ši programa akcentuoja ne tik technologinį progresą, bet ir žmogiškuosius aspektus, ugdydama studentų gebėjimus efektyviai bendrauti su pacientais ir komandos nariais.

Studijų aplinka

  • Slaugos simuliacijos centras
  • Bendrosios praktikos slaugos mokymo laboratorija
  • Slaugos procedūrų mokymo laboratorija
  • Bendrosios slaugos ir chirurginės slaugos  mokymo laboratorija
  • Terapinės slaugos ir būtinosios medicininės pagalbos mokymo laboratorija
  • Intensyvios slaugos mokymo laboratorija
  • Psichikos sveikatos slaugos mokymo laboratorija
  • Vaikų slaugos mokymo laboratorija
  • Terapinė laboratorija

Karjera

Dirbsite slaugytojais įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Baigus studijas išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika.

Kontaktinis asmuo

Doc. dr. Akvilė Virbalienė Slaugos ir socialinės gerovės katedros vedėja, docentė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Akademinis raštingumas3
Antropologija3
Slaugos etika3
Žmogaus anatomija ir fiziologija

6

Mikrobiologija ir higiena3
Bendroji psichologija3
Bendroji slauga9
II semestras
Sveikatos priežiūros technologijos3
Profesinė užsienio kalba3
Žmogaus patofiziologija4
Pirminė sveikatos priežiūra4
Biochemija ir biofizika4
Bendroji farmakologija3
III semestras
Klinikinė farmakologija3
Terapinė slauga6
Senų žmonių slauga3
Sveikatos ugdymas3
Terapinės slaugos praktika9
Senų žmonių slaugos praktika6
IV semestras
Vaiko ir šeimos slauga4
Nėščiųjų priežiūra ir akušerinė slauga4
Slaugos taikomieji tyrimai ir statistika4
Vaikų slaugos praktika7
Nėščiųjų priežiūros ir akušerinės slaugos praktika8
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Slaugos vadyba ir lyderystė3
Bendruomenės slauga4
Chirurginė slauga4
Bendruomenės slaugos praktika8
Chirurginė slaugos slauga8
Laisvai pasirenkamas dalykas3
VI semestras
Psichikos sveikatos slauga4
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga5
Taikomojo tyrimo dizainas BDI3
Psichikos sveikatos praktika9
Būtinosios med. pagalbos ir intensyvios slaugos praktika9
VII semestras
Paliatyvioji slauga3
Robotizacija slaugoje3
Baigiamoji praktika15
Baigiamasis darbas9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Biologija

20%

Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Bendrosios praktikos slauga apibrėžiama kaip praktinė disciplina, todėl praktinis mokymas yra neatsiejama slaugos studijų dalis. Praktinio mokymo tikslas – plėtoti studentų profesinius gebėjimus ir žinias, kritinį mąstymą, pasitikėjimą savimi, nuostatą būti ne priklausomam ir gebėti kaip slaugytojui priimti sprendimus, internalizuoti slaugytojo vaidmenį realioje darbinėje aplinkoje.

Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje, profesinėms praktikoms yra skirta  88 kreditai (2345 val.) ir tai sudaro beveik 42 proc. viso studijų laiko.