Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasSocialinis darbas

Socialinis darbas

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Kvalifikacija
Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 1853 €
NL/S 1853 €
Programos kodas
6531JX001

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Socialinis darbas – viena jauniausių specialybių pasaulyje, skaičiuojanti tik 100 egzistavimo metų. O Lietuvoje ši specialybė žinoma ir praktikuojama vos kiek daugiau nei 20 metų. Studijuoti socialinį darbą turėtų pasirinkti norintys įgyti tokią specialybę, kuri neleis kasdieniniame darbe jausti rutinos, nes kiekviena darbo diena bus kitokia. Socialinio darbuotojo laukia iššūkiai, naujos saviraiškos galimybės, darbo metodų ir formų kūrimas, naujų santykių užmezgimas su pagalbos prašančiais ir jiems norinčiais padėti. Kiekviena diena pažymėta siekiu bendradarbiauti su visų profesijų atstovais dėl kilnaus tikslo – padėti. Dirbdamas socialinį darbą gali išgyventi pilnatvę, pajusti gyvenimo prasmę ir svarbiausia – jaustis reikalingu, nes svarbiausia šiame darbe yra galimybė visokeriopai padėti patiems silpniausiems visuomenės nariams.

Mokydamiesi socialinio darbo išmoksite spręsti migracijos, savižudybių, agresijos, priklausomybių, patyčių ir kitas socialines problemas. Dirbdami socialinį darbą prisidėsite prie socialiai silpnų bendruomenės narių integracijos į visuomenę, sieksite pokyčių probleminėse situacijose. O perspektyviausių ateities specialybių sąraše socialinis darbuotojas yra vienas iš reikalingiausių specialistų dirbant su senyvo amžiaus asmenimis. Tai tokia specialybė, kuriai ateityje yra sudarytos galimybės spręsti globalias skurdo ir žmogaus teisių užtikrinimo bei darnios raidos problemas. Pasaulyje yra daug problemų, kurias sprendžia socialinis darbuotojas. Nori prisidėti prie pasaulio gelbėjimo akcijos? Studijuok socialinį darbą!

Studijų aplinka

 • Socialinių inovacijų laboratorija
 • Komandinio darbo laboratorija

Karjera

Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais ar administruoti socialinio darbo veiklą socialinių paslaugų centruose, šeimos ir vaiko gerovės centruose, senyvo amžiaus priežiūros centruose, socialinės globos namuose, sveikatos priežiūros centruose, teisėtvarkos institucijose, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose.

Kontaktinis asmuo

Doc. dr. Akvilė Virbalienė Docentė, mokslų daktarė, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

Studijų krypties dalykai (127 kreditų): Filosofija, Akademinis ir profesinis raštingumas, Profesinė užsienio kalba (anglų k., vokiečių k.)., Socialinis ugdymas ir prevencinis darbas, Savanorystė ir patirtinis mokymasis, Įvadas į socialinį darbą ir socialinės veiklos etika, Socialinė politika, Bendroji ir asmenybės raidos psichologija, Teisės pagrindai socialiniame darbe, Socialinio darbo teoriniai modeliai, Socialinio darbo metodai I, Socialinės paslaugos darniam vystymuisi, Socialinės apsaugos teisė, Socialinė psichologija, Socialiniai tyrimų metodai, Socialinis verslumas, Dvasingumas socialiniame darbe, Socialinio darbo metodai II, Socialinio darbo su klientais kursinis darbas, Socialinis darbas komandoje, Streso įveikimo modeliai, Socialiniai projektai ir programos, Socialinė gerontologija, Neįgaliųjų reabilitacija ir integracija, Socialinės rizikos grupių reabilitacija, Socialinių paslaugų vadyba, Krizių valdymas socialiniame darbe, Medijos socialiniame darbe, Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).

Praktikos (35 kreditai): Pažintinė socialinio darbo  praktika, Stacionari institucinė socialinio darbo praktika,  Socialinio darbo su atvejais praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Parenka efektyviausius komunikavimo būdus bendradarbiaujant su klientu bei kliento sistema.
 2. Pritaiko tinkamiausią socialinės pagalbos strategiją vadovaujantis kliento ir kliento sistemos situacijos analize.
 3. Taiko įvairius socialinio darbo su klientais metodus.
 4. Sukuria pagalbos planą telkiant ir panaudojant žmogiškuosius, finansinius ir kt. resursus.
 5. Geba priskirti kitų pagalbos profesijų atstovų vaidmenis dirbant tarpdisciplininėje aplinkoje.
 6. Geba susieti socialinės pagalbos poreikį su veiksmingiausiomis pagalbos priemonėmis vadovaudamasis darnios raidos principais.
 7. Parengia veiksmų planą bendruomenei telkti bei ją įgalinti.
 8. Geba reflektuoti savo profesinę veiklą pasitelkiant teorines žinias ir praktinį patyrimą.
 9. Geba analizuoti tyrimo duomenis pasitelkiant socialinio darbo žinias ir socialinio darbo praktiką.

Konkursinis balas

40%

Istorija

20%

Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra