Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasSocialinis darbas

Socialinis darbas

Studijų krypčių grupė
Socialiniai mokslai
Kvalifikacija
Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2046 €
NL/S 2046 €
Programos kodas
6531JX001

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Kaip socialinis darbuotojas pagerinsite įvairaus amžiaus ir kilmės žmonių gyvenimo kokybę, suteiksite jiems galių, ir įgalinsite juos veikti kuo įmanoma savarankiškiau, ginsite jų žmogaus teises ir gerinsite jų fizinį ir emocinį gerbūvį. Jūs darysite ilgalaikį  poveikį žmonių gyvenimuose, padėsite jiems, ir daugeliu atvejų jie prisimins jus visą likusį gyvenimą. Jūsų darbas bus dinamiškas, nuolat būsite profesijos kelyje ir dirbsite su žmonėmis, turinčias problemų, paslydusiais gyvenime, atsidūrusiais rizikos aplinkoje, įvairiose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse, namuose, socialinės globos namuose, kalėjimuose ir t.t.

Įgysite unikalių įgūdžių, kurių neturi kitos profesijos atstovai. Derinsite žinias, emocinį intelektą, analitinius įgūdžius ir autoritetą, remdamiesi mokslinių tyrimų įrodymais, bendruomenės ištekliais ir kitų  organizacijų indėliu, sprendžiant sudėtingas socialines situacijas.

Programos išskirtinumas

Ši studijų programa yra unikali dėl įvairių faktorių, kurie ne tik skatina bendruomenės dalyvavimą, bet ir nenutolsta nuo nūdienos klientų problemos. Programa realizuojama naudojant  inovatyvias technologijas, tokias kaip specialiai suprojektuotas robotas, kuris dirba su autizmo spektro sutrikimų turinčiais asmenimis. Jis skatina emocinį ryšį, komunikaciją ir interakciją, padėdamas sumažinti socialinius iššūkius. Sensorinis kambarys yra dar vienas unikalus aspektas, kuris skatina pojūčių ir emocinės reguliacijos plėtotę. Šis kambarys sukuria saugią, jaukią aplinką, kurioje studentai mokosi atpažinti klientų skirtingus pojūčius.

Dirbdamas socialinį darbą gali išgyventi pilnatvę, pajusti gyvenimo prasmę ir svarbiausia – jaustis reikalingu, nes svarbiausia šiame darbe yra galimybė visokeriopai padėti patiems silpniausiems visuomenės nariams. O perspektyviausių ateities specialybių sąraše, socialinis darbuotojas yra vienas iš reikalingiausių specialistų dirbant su senyvo amžiaus asmenimis.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Socialinių inovacijų laboratorija
 • Komandinio darbo laboratorija

Karjera

Dirbsite socialiniais darbuotojais socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos institucijose, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuje.

Kontaktinis asmuo

Doc. dr. Akvilė Virbalienė Slaugos ir socialinės gerovės katedros vedėja, docentė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Filosofija3
Akademinis ir profesinis raštingumas4
Profesinė užsienio kalba3
Sociologija3
Žmogaus teisės socialiniame darbe3
Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje6
Įvadas į socialinį darbą ir socialinės veiklos etika8
II semestras
Socialinė politika3
Bendroji ir asmenybės raidos psichologija4
Savanorystė ir patirtinis mokymasis3
Socialinio darbo teoriniai modeliai5
Socialinio darbo metodai I6
Socialinės paslaugos darniam vystymuisi3
Pažintinė socialinio darbo praktika6
III semestras
Socialinės apsaugos teisė3
Socialinė psichologija3
Socialiniai tyrimų metodai5
Socialinė gerontologija5
Dvasingumas socialiniame darbe3
Socialinio darbo metodai II8
Pagalba teikiančios technologijos3
IV semestras
Socialinio darbo su klientais kursinis darbas3
Socialinis darbas komandoje4
Supervizija ir intervizija3
Socialinės inovacijos6
Profesinė komunikacija ir dokumentų valdymas3
Stacionari institucinė socialinio darbo praktika8
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Asmenų su negalia integracija5
Socialinis darbas su pažeidžiamomis grupėmis5
Socialinių paslaugų vadyba5
Krizių valdymas socialiniame darbe4
Medijos socialiniame darbe3
Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje5
Laisvai pasirenkamas dalykas

3

VI semestras
Socialinio darbo su atvejais praktika21
Baigiamasis darbas9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Istorija

20%

Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Pažintinė socialinio darbo praktika (6 kreditai);
 • Stacionari institucinė socialinio darbo praktika (8 kreditai).
9 %400 val.
Socialinio darbo su atvejais praktika (21 kreditas)15 %560 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras; BĮ Socialinių paslaugų centras ,, Klaipėdos lakštutė”; BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras; BĮ Klaipėdos miesto globos namai; BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai; BĮ Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras; Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”; Klaipėdos socialinių paslaugų centras ,,Rytas”; Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai; Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“; Klaipėdos padalinys, Respublikinis priklausomybių ligų centras; Taikos Karalienės Globos Namai; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Klaipėdos viltis”; VšĮ Liberi; VšĮ Pagalba senjorui; VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras; Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC); Kretingos atviras jaunimo centras; Kretingos socialinių paslaugų centras; Priekulės socialinių paslaugų centras; Klaipėdos raj. Paramos šeimai centras; Viliaus Gaigalaičio globos namai; Gargždų atviras jaunimo centras; Gargždų socialinis paslaugų centras; Palangos miesto globos namai; Palangos atvira jaunimo erdvė „Be stogo“; Palangos miesto socialinių paslaugų centras ir t.t.
Praktikų metu išmoks:

 • Identifikuoti socialinės globos instituciją, kurioje yra klientas, veiklos ypatumus;
 • Analizuoti surinktą informaciją apie klientų socialinių problemų atsiradimo priežastis, socialinės paramos poreikį sukuriant su klientu tarpusavio pasitikėjimu grindžiamą ryšį;
 • Charakterizuoti socialinį darbuotoją, kaip pagelbstintį asmenį, stebint jo veiklą;
 • Reflektuoti praktinę patirtį remdamiesi teorinėmis žiniomis;
 • Numatyti socialinio darbuotojo atsakomybių ribas stacionarias paslaugas teikiančių įstaigų klientams;
 • Sukurti socialinio darbuotojo pagalbos planą įvertinant individualius stacionarios institucinės organizacijos kliento poreikius;
 • Įvertinti individualius stacionarios institucinės įstaigos kliento poreikius, remiantis jais sudarys individualų pagalbos planą;
 • Pagrįsti pasirinktas socialinio darbuotojo pagalbos proceso priemones bei įvertinti jų efektyvumą stacionarios institucinės įstaigos klientui;
 • Integruoti teorines ir praktines žinias susisteminant praktinę patirtį remiantis praktinės veiklos kriterijais;
 • Identifikuoti kliento socialines problemas konsultavimo procese;
 • Planuoti socialinių paslaugų rūšį pagal esamą kliento socialinę situaciją;
 • Parengti išorinius socialinius partnerius kliento problemai spręsti;
 • Susisteminti praktinę patirtį remiantis praktinės veiklos kriterijais.