Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasKineziterapija

Kineziterapija

Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
Programos kodas
6531GX006

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Ruošiami specialistai, kurie atliepia darbdavių poreikius, remiasi mokslu grįsta praktika ir taiko inovatyvius metodus, naudoja šiuolaikiškas priemones.

Studijų programa pasižymi: dideliu tarptautiškumu, studentai turi galimybę dalyvauti Erasmus judumo programose; dideliu mokslinės veiklos kryptingumu; aukštu absolventų įsidarbinimu.

Specialybinius studijų dalykus dėsto kineziterapeutai–praktikai, kurie studentams perteikia ne tik teorines žinias, bet ir pasidalina sukaupta praktine patirtimi.

Programos išskirtinumas

Kolegijoje įgyvendinama Kineziterapijos studijų programa – unikali, orientuota į mokslo įrodymais grįstų praktinių gebėjimų bei organizacinių gebėjimų vykdyti privačią veiklą ugdymą.

Pajūrio regione gausu sveikatingumo ir sveikatinimo įstaigų, kuriose studentai ne tik atlieka profesinės veikslo praktikas, bet ir po studijų įsidarbina. Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Ikiklinikinių studijų laboratorija
 • Kineziterapijos salė
 • Funkcinės diagnostikos laboratorija

Karjera

Dirbsite pirminės priežiūros sveikatos centruose, ligoninėse, reabilitacijos centruose, sanatorijose, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei galėsite verstis privačia praktika.

Kontaktinis asmuo

Simona Urbonienė Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistus, gebančius savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas skirtingo amžiaus klientams apimant funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, gydymą judesiu ir fizikiniais veiksniais, prevenciją bei sveikos gyvensenos propagavimą.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Profesinė užsienio kalba / Professional foreign language5
Sveikatos psichologija / Health Psychology3
Profesinė etika ir bioetika / Professional Ethics and Bioethics3
Pirmoji medicinos pagalba ir farmakologija / Emergency aid and Pharmacology3
Anatomija ir fiziologija I / Anatomy and Physiology I9
Reabilitacijos pagrindai / Rehabilitation basics3
Mokslas apie judesius I / Movement Science I3
II semestras
Anatomija ir fiziologija II / Anatomy and Physiology II3
Mokslas apie judesius II / Movement Science II4
Patologinė anatomija ir fiziologija / Pathological Anatomy and Physiology3
Masažas / Massage5
Bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika / General Physiotherapy and Functional Diagnostics9
Sveikatos edukologija / Health Educology3
Pažintinė kineziterapijos praktika / Cognitive Internship in Physiotherapy3
III semestras
Fizioterapija / Physical agents in Physiotherapy5
Ergonomika ir prevencinė kineziterapija / Ergonomics and preventive physiotherapy3
Kineziterapijos metodikos / Physiotherapy Techniques9
Kineziterapija vaikams / Physiotherapy in Pediatrics5
Pagyvenusių žmonių kineziterapija/Physiotherapy in Elderly People3
Nėščiųjų ir sergančiųjų ginekologinėmis ligimis kineziterapija / Physiotherapy in Obstetrics and Gynecology3
Pediatrinės kineziterapijos praktika / Physiotherapy Internship in Pediatrics3
IV semestras
Sergančiųjų chirurginėmis, traumatologinėmis ir ortopedinėmis ligomis kineziterapija / Physiotherapy in Surgery, Orthopaedics and Traumatology8
Kineziterapijos paslaugų administravimas / Administration of physiotherapy services3
Vidaus ligomis sergančiųjų kineziterapija / Physiotherapy in Internal Diseases6
Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika / Physiotherapy Internship in Traumatology, Surgery and Orthopaedics7
Vidaus ligų kineziterapijos praktika / Internship in Internal diseases6
V semestras
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika / Applied Research Methodology and Statistics3
Sporto kineziterapija/Teipavimo technikų pagrindai / Sports physiotherapy/Basics of tapping techniques3
Nervų ligomis sergančiųjų kineziterapija / Physiotherapy in Neurology6
Baigiamasis darbas I/ Graduation Paper I3
Neurologinės kineziterapijos praktika / Physiotherapy Internship in Neurology9
Laisvai pasirenkamas dalykas/ Optional Subject I3
Laisvai pasirenkamas dalykas/ Optional Subject II3
VI semestras
Baigiamoji kineziterapijos praktika (KE) / Final Internship in Physiotherapy (QE)21
Baigiamasis darbas II/ Graduation Paper II9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Biologija

20%

Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Pažintinė kineziterapijos praktika (3 kreditai);
 • Pediatrinė kineziterapijos praktika (3 kreditai);
 • Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika (7 kreditai);
 • Vidaus ligų kineziterapijos praktika (6 kreditai);
 • Neurologinės kineziterapijos praktika (9 kreditai).
16 %784 val.
Baigiamoji kineziterapijos praktika (21 kreditas)12 %588 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • UAB „Baltic Medics“; Uosto poliklinika; VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė; Medicinos centras UAB „Lorna“; UAB „A. Stasiulio reabilitacijos klinika“, Reabilitacijos centras „Ostemeda“; VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras”; VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė; UAB „Nefridos klinika“; UAB „SG klinika” ir kitose įmonėse/įstaigose, sporto bei sveikatinimo centruose dirbant komandoje su reabilitacijos ir kitais sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.
Praktikų metu išmoks:

 • Formuluoti kineziterapinę diagnozę remiantis surinktais duomenimis;
 • Sudaryti kineziterapijos procedūros tolimuosius ir artimuosius tikslus atsižvelgiant į paciento/kliento pakenkimus, funkcijos ir dalyvumo apribojimus;
 • Modifikuoti kineziterapijos programą atsižvelgiant į paciento funkcinės būklės pokyčius;
 • Taikyti mokslu grįstas kineziterapijos priemones ir metodus;
 • Savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras atsižvelgiant į paciento amžių, treniruotumą, susirgimo pobūdį;
 • Vertinti kineziterapijos procedūrų įtaką asmens sveikatos būklei;
 • Pateikti  pacientams  ir/ar  jų šeimos nariams rekomendacijas;
 • Saugiai taikyti kineziterapijos procedūras pacientams;
 • Parinkti inovatyvias kineziterapijos priemones ir metodus;
 • Kritiškai vertinti esamas situacijas.