Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasKineziterapija

Kineziterapija

Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 2535 €
Programos kodas
6531GX006

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK įgyvendinamoje kineziterapijos studijų programoje, ypatingas dėmesys yra skiriamas profesinių įgūdžių mokymui bei tobulinimui. Pirmame kurse studentams dėstomi bendrojo lavinimo dalykai, o vėlesniuose kursuose studentai studijuoja studijų krypties dalykus, kurių didesnę dalį užima praktinių įgūdžių mokymas.

Kineziterapijos katedroje dirbantys dėstytojai turi sukaupę didelę kineziterapijos klinikinę patirtį, dalis jų yra praktikuojantys iki šiol. Studentai aktyviai dalyvauja katedros organizuojamuose renginiuose, bei turi galimybę įsitraukti į dėstytojų atliekamus su fizinio aktyvumo susijusio gyvenimo kokybės mokslo taikomuosius tyrimus įvairiose bendruomenės grupėse.

Studijų aplinka

  • Ikiklinikinių studijų laboratorija
  • Kineziterapijos Salė
  • Funkcinės diagnostikos laboratorija

Karjera

Absolventai gali dirbti įstaigose, turinčiose galiojančią  asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti kineziterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei klubuose, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose bei verstis privačia praktika.

Kontaktinis asmuo

Darius Einars Katedros vedėjas, lektorius

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti  aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistus, gebančius  savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas skirtingo amžiaus klientams  apimant funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, gydymą judesiu ir fizikiniais veiksniais, prevenciją bei sveikos gyvensenos propagavimą.

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

  1. Atlieka asmens kineziterapinį ištyrimą, kaupia ir kritiškai vertina su paciento poreikiais susijusią informaciją.
  2. Parengia kineziterapijos programą, pagrįsta kineziterapine diagnoze.
  3. Atlieka kineziterapijos procedūras ir pratybas atsižvelgdamas į etinį, deontologinį bei teisinį kontekstą.
  4. Vertina kineziterapijos procedūrų poveikį,   atlieka   pakeitimus  ir  nutraukia procedūras, jei to reikalauja paciento būklė.
  5. Bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros specialistais ir kitais su gydymo procesu susijusiais asmenimis, sprendžiant sveikatos problemas.
  6. Atlieka tyrimus profesinėje veikloje, remiasi mokslo ir praktikos įrodymais grįsta kineziterapija.
  7. Geba taikyti lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžius planuojant ir teikiant kokybiškas kineziterapijos paslaugas.

Konkursinis balas

40%

Biologija

20%

Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra