Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasBurnos higiena

Burnos higiena

Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, burnos higienistas
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 2535 €

Programos kodas
6531GX003

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK įgyvendinamoje burnos higienos studijų programoje, kitaip nei analogiškose kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų programose, ypatingas dėmesys skiriamas burnos sveikatos ugdymui bendruomenėje. Burnos higienos studijų programos studentai aktyviai įsitraukia į dėstytojų atliekamus unikalius Lietuvoje su burnos sveikata susijusios gyvenimo kokybės mokslo taikomuosius tyrimus įvairiose bendruomenės grupėse.

Nuo 2012 m. atliekami su burnos sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai tarp Vakarų Lietuvos regiono vaikų bei paauglių. Tyrimų tikslas – išsiaiškinti, kurios su burnos sveikata susijusios problemos labiausiai trikdo gyvenimo kokybę, ir tuo remiantis nustatyti prioritetines ligų profilaktikos sritis. Studentai skatinami rinktis kursinių ir baigiamųjų darbų temas, susijusias su burnos sveikata ir gyvenimo kokybe.

Studijų aplinka

  • Ikiklinikinės praktikos laboratorija
  • Praktinio mokymo laboratorija
  • Sterilizacinė

Karjera

Absolventai gali dirbti burnos higienistais, kurie verčiasi burnos priežiūros specialisto praktika pagal burnos higienisto profesinę kvalifikaciją odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją teikti burnos higienisto paslaugas. Burnos higienistas dirba savarankiškai pagal savo kompetenciją arba bendradarbiaudamas su gydytojais odontologais ir gydytojais odontologais specialistais.

Kontaktinis asmuo

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštojo koleginio išsilavinimo burnos higienos specialistus, kurie savarankiškai arba komandoje su gydytojais odontologais ir padėjėjais teiks burnos priežiūros paslaugas, apimančias burnos sveikatos būklės ištyrimą, burnos priežiūros paslaugų teikimą pagal pacientų poreikius, standartizuotą burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikio vertinimą, sistemingą individų ir bendruomenės burnos sveikatos ugdymą.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (127 kreditai): Sveikatos filosofija / Sveikatos sociologija, Akademinis ir profesinis raštingumas, Bendravimo psichologija ir konfliktų valdymas, Profesinė etika ir bioetika, Burnos anatomija, mikrobiologija ir histologija, Specialybės uţsienio kalba, Burnos higienisto darbo aplinka, ergonomika ir komandinis darbas, Paciento sveikatos elgsenos korekcija ir valdymas, Bendroji anatomija ir fiziologija, Odontologinės medţiagos ir farmakologija, Vidaus ligos ir burnos patologija, Individualioji burnos higiena, Vaikų burnos ir dantų ligos, Infekcijos kontrolė odontologijoje, Bendroji biochemija ir imunologija, Profesionalioji burnos higiena I, Suaugusiųjų burnos ir dantų ligos, nuskausminimas, Pirmoji medicinos pagalba ir injekcijos, Burnos sveikatos tyrimų metodai, Burnos ligų epidemiologija, Visuomenės sveikata, Burnos sveikatos ir elgsenos kursinis darbas, Burnos gleivinės ligos ir periodontologija, Profesionalioji burnos higiena II,  Darbo organizavimas ir kokybės vadyba odontologijos įstaigoje, Odontologinė radiologija, Profesionalioji burnos higiena III, Burnos sveikatą stiprinančios elgsenos ugdymas bendruomenėje, Profesionalioji burnos higiena IV, Ortopedinė odontologija, ortodontija, implantologija.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).

Praktikos (35 kreditai): Burnos ligų profilaktikos praktika, Darbo su pacientu praktika I, Darbo su pacientu praktika II, Darbo su pacientu ir bendruomene praktika, Baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

  1. Kuria pasitikėjimu grįstus, nekonfliktiškus santykius su kolegomis, pacientais ir verslo partneriais, efektyviai dirba komandoje su įvairių specializacijų gydytojais odontologais, jų padėjėjais ir visuomenės sveikatos specialistais.
  2. Užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir lanksčiai reaguoja į paslaugų paklausos dinamiką.
  3. Demonstruoja darbo saugos ir higienos reikalavimų supratimą ir užtikrina pacientų etinių bei teisinių interesų apsaugą.
  4. Įvertina paciento burnos ir bendrą sveikatos būklę.
  5. Teikia visapusiškas, technologijų ir mokslo plėtrą atitinkančias burnos priežiūros paslaugas įvairių poreikių turintiems pacientams.
  6. Standartizuotai vertina bendruomenės burnos sveikatos būklę, intervencijų poreikį ir jų efektyvumą.
  7. Sistemingai ugdo individų ir bendruomenės burnos ir bendrą sveikatą.

Konkursinis balas

40%

Biologija

20%

Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra