Pradinis Verslo fakultetasPradinio ugdymo pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Studijų krypčių grupė
Ugdymo mokslai
Kvalifikacija
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2850 €
NL/S 2850 €
Programos kodas
6531MX017

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Pradinio ugdymo pedagogai ypatingai reikalingi šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes savo profesijai pasišventęs mokytojas šiai dienai yra aukso vertės. Mokytojų trūkumas yra akivaizdus, todėl dar studijuojant šioje studijų programoje studentai sulaukia darbo pasiūlymų ir su nekantrumu laukiami mokyklose.

Programos išskirtinumas

SVARBU! Pradinio ugdymo pedagogika trečius metus iš eilės skelbiama didžiausio poreikio pedagogikos specializacija. Todėl studentai, kurie savo studijoms Klaipėdos valstybinėje kolegijoje pasirinks šią studijų programą, galės pretenduoti į prioritetinę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamą paramą – kas mėnesį mokamą 357,50 Eurų stipendiją. Ji mokama visą studijų laiką (3 metus). Iš viso šią stipendiją gaus net 44 KVK Pradinio ugdymo pedagogikos pirmakursiai, įstoję į valstybės finansuojamą vietą.  Sužinok daugiau

Pradinio ugdymo pedagogikos studijos pasižymi šiuolaikišku žvilgsniu į mokytojų rengimą. Būsimus mokytojus „auginame“ sujungus tvirtas dalykines žinias su praktinių įgūdžių formavimu, naudojantis efektyviausia edukologijos mokslo patirtimi bei naujausiomis inovacinėmis technologijomis, padedančiomis studentams įgyti praktinių gebėjimų bei kompetencijų. Ne menkas dėmesys skiriamas visapusiškam išsilavinimui ir kiekvieno savirealizacijai. Sudaromos galimybės mokytis užsienio kalbos, ugdyti kūrybiškumo ir informacinio raštingumo gebėjimus praktinėse laboratorijose. Tikslas – sukurti aplinką, kurioje galėtų bręsti savimi pasitikintis, nebijantis iššūkių, kompetentingas XXI amžiaus mokytojas.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Pedagogikos didaktikų laboratorija
 • Interaktyvi simuliacinė laboratorija
 • STEAM eksperimentų laboratorija

Karjera

Dirbsite priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoju (-a) valstybinėse, savivaldybių ir privačiose pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, gimnazijose bei mokyklosedarželiuose, turinčiuose pradinio ugdymo skyrių.

Kontaktinis asmuo

Audronė Čistienė Pedagogikos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Profesinė užsienio (anglų, vokiečių) kalba5
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika3
Bendroji  ir asmenybės psichologija5
Inovatyvi edukacija  pradiniame ugdyme5
Šeimos pedagogika5
Lietuvių kalbos ir literatūros  ugdymas4
Priešmokyklinio ugdymo praktika3
II semestras
Lietuvių kalbos ir literatūros  ugdymas5
Edukacinių aplinkų kūrimas. Klasės vadovo veikla5
Pedagoginės minties raida ir filosofiniai ugdymo pagrindai4
Dorinis ugdymas (etika)3
Įtraukusis ugdymas5
Vaiko raidos ir specialioji psichologija5
Mokytojo  emocinio intelekto ugdymas3
III semestras
Gyvenimo įgūdžių ugdymas3
Ugdymo psichologija4
Matematinis ugdymas5
Skaitmeninio raštingumo ugdymas4
Pasaulio pažinimo ugdymas5
Bandomoji pedagoginė praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
IV semestras
Matematinis ugdymas4
Pasaulio pažinimo ugdymas4
Ankstyvasis verslumo ugdymas4
Taikomųjų tyrimų metodologija3
Dailės ir technologijų ugdymas3
Pedagoginė praktika 1-2 klasėje9
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Dailės ir technologijų ugdymas5
Muzikinis ugdymas4
Kūno kultūra ir šokis4
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3
Švietimo vadyba ir vaiko teisės5
Pedagoginė etika3
Pedagoginė praktika 3-4 klasėje6
VI semestras
Baigiamoji pedagoginė praktika21
Baigiamasis darbas9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Lietuvių kalba ir literatūra

20%

Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Istorija*

*Ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis koeficientas – 0,2.

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Priešmokyklinio ugdymo praktika (3 kreditai);
 • Bandomoji pedagoginė praktika (6 kreditai);
 • Pedagoginė praktika 1-2 klasėje (9 kreditai);
 • Pedagoginė praktika 3-4 klasėje (6 kreditai).

12 %

606 val.

Baigiamoji pedagoginė praktika (21 kreditas)

11 %

556  val.

Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Valstybinėse, savivaldybių ir nevalstybinėse pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse, vidurinėse, gimnazijose bei mokyklose – darželiuose, turinčiuose pradinio ugdymo skyrių, Lietuvoje ir užsienyje.
Praktikų metu išmoks:

 • Savarankiškai planuoti mokymosi procesą, taikyti šiuolaikinius metodus, technologijas ir pasiekimų (įsi)vertinimo strategijas, pildyti Vaiko pasiekimų aprašą;
 • Numatyti įtraukiojo ugdymo(si) kontekstą;
 • Sukurti saugią, tolerantišką, pokyčiams atvirą, įtraukiančią į sąveiką ugdymo(si) aplinką, palaikančią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, kūrybinį vystymąsi.

 

Skatinamosios stipendijos

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentai turi galimybę gauti: