Pradinis Verslo fakultetasTurizmo verslas

Turizmo verslas

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 1700 €
NL/S 1700 €
Programos kodas
6531LX011

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK vykdoma Turizmo verslo programa išsiskiria konceptualiai turizmo sektoriaus veiklai apibrėžtomis sritimis – Viešbučių administravimas, Laisvalaikio organizavimas, Gido paslaugos. TV studijų programoje dirba dėstytojai, turintys patirtį turizmo versle, tarptautiniuose projektuose, programose, ekspertinėje ir konsultacinėje veiklose, studijų procese taikomi inovatyvūs studijų metodai bei pagrindinės versle naudojamos rezervacinės ir veiklos valdymo programos (Amadeus, GIS, Portje, Fidelio-Opera, AutoRoute), didelės studijų ir praktikų užsienyje galimybės (Portugalija, Turkija, Kipras, Italija, Bulgarija, Latvija, Rumunija, Vengrija ir kt.), taip pat daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių lavinimui.

Studijų aplinka

  • Imitacinė bendrovė „Kopija“
  • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
  • Medijų laboratorija

Karjera

Dirbsite viešbučių administratoriais, gidais, kelionių agentais, laisvalaikio ir renginių organizatoriais, kursite ir valdysite nuosavą turizmo verslą.

Kontaktinis asmuo

Laurencija Budrytė - Ausiejienė Verslo administravimo katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti šiuolaikišką turizmo verslo specialistą darbui apgyvendinimo, kelionių ir laisvalaikio organizavimo, informacijos teikimo sektoriuose, racionaliai naudojantį turizmo ir rekreacinius išteklius, gebantį analizuoti ir vertinti turizmo procesus ir šio verslo veiklos pažinimo instrumentus kintančiomis rinkos sąlygomis, atliekantį šios srities tyrimus, besivadovaujantį teisiniais aktais ir plėtojantį novatorišką, įžvalgų ir socialiai atsakingą turizmo verslą.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Filosofija (a1)/Sociologija (a2)3
Informacinės sistemos ir medijos5
Profesinė komunikacija4
Turizmo ir poilsio pagrindai5
Vadyba4
Verslo užsienio kalba 1 (a., v.)6
Pažintinė praktika įmonėje3
II semestras
Verslo užsienio kalba 1 (a., v.)5
Lietuvos turizmo ištekliai5
Psichologija3
Ekonomika4
Verslo matematika ir statistika4
Taikomųjų tyrimų metodologija4
Pažintinė praktika įmonėje5
III semestras
Lietuvos kultūros istorija ir paveldas6
Verslo užsienio kalba 2 (a., v., r.)4
Kelionių ir tarptautinio turizmo geografija4
Verslo teisė ir etika4
Apskaita ir finansai4
Turizmo paslaugų valdymo programų praktika5
Laisvai pasirenkamas dalykas

3

IV semestras
Turizmo rinkodara5
Geografinės informacinės sistemos3
Edukacinių programų kūrimas3
Kelionių ir patirčių dizainas5
Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika5
Profesinė praktika verslo įmonėje6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Svetingumo verslas ir logistika6
Renginių organizavimas4
Kursinis darbas3
Turizmo verslo organizavimas5
Praktika imitacinėje bendrovėje6
Turizmo produktų kūrimo ir pardavimų valdymo praktika6
VI semestras
Baigiamoji praktika21
Baigiamasis darbas9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Istorija

20%

Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra