Pradinis Verslo fakultetasTurizmo verslas

Turizmo verslas

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX011

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK vykdoma Turizmo verslo programa išsiskiria konceptualiai turizmo sektoriaus veiklai apibrėžtomis sritimis – Viešbučių administravimas, Laisvalaikio organizavimas, Gido paslaugos. TV studijų programoje dirba dėstytojai, turintys patirtį turizmo versle, tarptautiniuose projektuose, programose, ekspertinėje ir konsultacinėje veiklose, studijų procese taikomi inovatyvūs studijų metodai bei pagrindinės versle naudojamos rezervacinės ir veiklos valdymo programos (Amadeus, GIS, Portje, Fidelio-Opera, AutoRoute), didelės studijų ir praktikų užsienyje galimybės (Portugalija, Turkija, Kipras, Italija, Bulgarija, Latvija, Rumunija, Vengrija ir kt.), taip pat daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių lavinimui.

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
 • Medijų laboratorija

Karjera

Turizmo verslo specialistai galės dirbti turizmo verslo įmonėse, įkurti savo turizmo įmonę ir jai vadovauti, organizuoti įmonės ar padalinio veiklą, vadovauti darbuotojams, rengti turistines keliones ir jas organizuoti, dirbti viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, kelionių agentūrose, pramogų parkuose, sveikatingumo centruose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, galės dirbti gidais ir kelionių vadovais, laisvalaikio organizatoriais ir animatoriais, galės kurti turizmo produktus.

Kontaktinis asmuo

Jurgita Kasparienė Dekanė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti šiuolaikišką turizmo verslo specialistą darbui apgyvendinimo, kelionių ir laisvalaikio organizavimo, informacijos teikimo sektoriuose, racionaliai naudojantį turizmo ir rekreacinius išteklius, gebantį analizuoti ir vertinti turizmo procesus ir šio verslo veiklos pažinimo instrumentus kintančiomis rinkos sąlygomis, atliekantį šios srities tyrimus, besivadovaujantį teisiniais aktais ir plėtojantį novatorišką, įžvalgų ir socialiai atsakingą turizmo verslą.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (113 kreditų):Filosofija/Sociologija, Turizmo informacinės sistemos ir medijos, Profesinė komunikacija, Turizmo ir poilsio pagrindai, Vadyba, Verslo užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių), Lietuvos turizmo ištekliai, Psichologija, Ekonomika, Verslo matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Lietuvos kultūros istorija ir paveldas, Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų), Kelionių ir tarptautinio turizmo geografija, Verslo teisė ir etika, Apskaita ir finansai, Turizmo rinkodara, Geografinės informacinės sistemos, Edukacinių programų kūrimas, Kelionių ir patirčių dizainas, Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika, Svetingumo verslas ir logistika, Renginių organizavimas, Kursinis darbas, Turizmo verslo organizavimas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (52 kreditai): Pažintinė praktika įmonėje, Turizmo paslaugų valdymo programų praktika, Profesinė praktika verslo įmonėje, Praktika imitacinėje bendrovėje, Turizmo produktų kūrimo ir pardavimų valdymo praktika, Baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino rekreacijos, laisvalaikio reikšmę, istorinę raidą, turizmo struktūrą, pagrindines turizmo ir poilsio organizavimo verslo filosofijos teorijas bei koncepcijas.
 2. Suvokia turizmo paslaugų verslo organizavimo formų įvairovę, svetingumo esmę, ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius.
 3. Nustato apsirūpinimo materialiniais ir nematerialiniais ištekliais šaltinius ir jų efektyvaus panaudojimo prielaidas, žino jų apskaitos bei valdymo metodus.
 4. Pažįsta turizmo paslaugų rinkodaros principus bei analizuoja komunikacijos ir logistikos galimybes turizmo versle.
 5. Analizuoja ir vertina turizmo organizacijose ir versle bei jo aplinkoje vykstančius vadybinius transformacijos procesus.
 6. Analizuoja ir vertina Lietuvos ir pasaulio turizmo išteklius, jų geografinius, kultūrinius, ekonominius ypatumus.
 7. Taiko turizmo veiklos ir turizmo išteklių tyrimo metodus, leidžiančius pažinti šios srities įmonės aplinką ir joje vykstančius procesus.
 8. Parengia turizmo verslo projektą, kelionę ar ekskursiją, rekreacinę programą ir organizuoja jų įgyvendinimą bei kontrolę.
 9. Naudoja informacinių technologijų, sistemų, duomenų bazių teikiamas galimybes ir dirba kelionių ir laisvalaikio planavimo bei apgyvendinimo paslaugas valdančiomis programomis.
 10. Taiko turizmo verslą reglamentuojančius teisės aktus, laisvalaikio ir pramogų organizavimo, ekskursijų ir kelionių ruošimo ir vedimo bei viešbučių administravimo metodus ir metodikas.
 11. Plėtoja loginio mąstymo, bendravimo užsienio kalba ir administracinius gebėjimus, laikosi dokumentacijos ir kalbos kultūros taisyklių.
 12. Organizuoja etišką, sąžiningą ir novatorišką turizmo įmonės veiklą.
 13. Sėkmingai atlieka komandines ir grupinio darbo užduotis, laikantis kūrybingumo ir bendradarbiavimo principų.

Konkursinis balas

40%

Istorija

20%

Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra