Pradinis Verslo fakultetasFinansai

Finansai

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (nuotoliniu būdu), (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX009

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

KVK vykdoma Finansų studijų programa orientuota į finansininko analitinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų įmonių finansų valdymui, formavimą. Daug dėmesio skiriama suformuoti gebėjimus naudotis darbe kompiuterizuotomis verslo valdymo sistemomis. Specializacijos sudaro galimybę gilinti žinias ir gebėjimus mokesčių ir jų administravimo, vidaus audito arba investicijų valdymo srityse.

Programos išskirtinumas

Finansų studijų programa vykdoma nuo 2002 metų. Ši programa įvertinta  Všį „Investuok Lietuvoje“ ženklu  „Investor spotlight“, kuris pažymi, jog programa inovatyvi, atspindinti Lietuvos ir regiono investuotojų poreikius.

Skiriant didelį dėmesį įmonių finansų valdymui, grindžiamam finansine apskaita, įgyjami finansų analizės, investavimo, prognozavimo gebėjimai, suformuojami verslo planavimo, prognozavimo, finansų modeliavimo įgūdžiai. Studentai mokosi dirbti su Finansų valdymo ir apskaitos programomis „Finvalda“, „Rivilė“, Asistentė“.

Sesijinės formos studijos vykdomos nuotoliniu būdu.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
 • Apskaitos ir verslo valdymo sistema „Rivilė“ bei Finansų valdymo sistema „Finvalda“

Karjera

Dirbsite finansininkais, buhalteriais, auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse įstaigose, bankuose ir kitose finansų institucijose.

Kontaktinis asmuo

Sabina Jurkaitienė Finansų ir apskaitos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos finansų specialistą, gebantį užtikrinti tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos funkcionavimą, kaupti ir vertinti finansinę informaciją, taikyti darbe teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, analizuoti ir vertinti finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis, rengti ūkio subjektų planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Mikro–ir makroekonomika / Micro-and Macroeconomics6
Verslo teisė / Business Law5
Vadyba / Management5
Apskaitos pagrindai / Basics of Accounting5
Verslo matematika / Business Mathematics5
Verslo užsienio kalba (a., v.) / Business Foreign language (English, German)4
II semestras
Verslo užsienio kalba (a., v.) / Business Foreign language (English, German)3
Finansų pagrindai / Basics of Finance4
Kompiuterinis informacijos valdymas / Computer Information Managment5
Verslo statistika / Business Statistics5
Verslo etika ir įmonių socialinė atsakomybė4
Finansinė apskaita / Financial Accounting6
Profesinės veiklos praktika/ Professional internship3
III semestras
Finansinė apskaita / Financial Accounting3
Viešieji finansai/ Public finance3
Taikomųjų tyrimų metodologija / Applied research methodology4
Investicijų valdymas / Investment management5
Draudimas (a1) / Insurance(a1); Tarptautiniai finansai (a2)/International Finance;4
Finansinės informacijos apdorojimo ir atskaitomybės parengimo praktika / Intership of Processing of Financial Information and Preparation of Financial Accounts8
Laisvai pasirenkamas dalykas/Elective Subject3
IV semestras
Finansinė analizė / Financial Analysis6
Auditas / Audit3
Valdymo apskaita / Management Accounting6
Verslo finansavimo modeliai/ Business Financing Models3
Įmonės veiklos finansinės analizės praktika /Internship of Financial Analysis of Corporate Activities6

 

Praktika imitacinėje bendrovėje//Internship in Simulation Enterprise3
Laisvai pasirenkamas dalykas/Elective Subject3
V semestras
Verslo  planavimas ir organizavimas / Business planning and organizing4
Kursinis darbas / Term Paper3
Mokesčiai / Taxation7
Kompiuterizuota apskaita / Computerised Accounting3
Finansų valdymas / Financial Management6
Verslo rizika (a1) / Business Risk (a1); Kreditavimo sistemos(a2)/Credit Systems (a2);3
Įmonės veiklos planavimo ir prognozavimo praktika / Internship of Planning and Forecasting of the Company Performance4
VI semestras
Kompiuterizuotų verslo valdymo sistemų praktika / Intership of Computerised Business Management Systems6
Baigiamoji praktika / Final internship15
Baigiamasis darbas/Final Paper9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Profesinės veiklos  praktika (3 kreditai);
 • Finansinės informacijos apdorojimo ir atskaitomybės parengimo praktika (8 kreditai);
 • Įmonės veiklos finansinės analizės praktika (6 kreditai);
 • Praktika imitacinėje bendrovėje (3 kreditai);
 • Įmonės veiklos planavimo ir prognozavimo praktika (4 kreditai);
 • Kompiuterizuotų verslo valdymo sistemų praktika (6 kreditai).

25, 13%

1206 val.

Baigiamoji praktika (15 kreditų)

8,33 %

400 val.

Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Kolegijos įkurtose kompiuterizuotose laboratorijose; AB „Orlen Lietuva“; UAB „Autoaibė“; UAB „Price Waterhouse Coopers“; AB „Swedbank“.
Praktikų metu išmoks:

 • Parengti sąlyginės įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, mokestines deklaracijas;
 • Atliekti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos dinamikos ir struktūros analizę;
 • Apskaičiuoti praktikos užduotyje nurodytus santykinius finansinius rodiklius, kompleksiškai įvertinti įmonės finansinę būklę;
 • Analizuoti esamą imitacinės bendrovės situaciją Simulith bei Worldwide tinkle ir priimti finansinius sprendimus;
 • Sudaryti įmonės biudžetą, numatant išteklius planuojamoms veikloms;
 • Prognozuoti įmonės finansinį rezultatą, turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus bei pinigų srautus;
 • Parengti finansines ataskaitas, naudodamasis kompiuterizuotomis verslo valdymo programomis;
 • Analizuoti finansinių, mokestinių bei statistinių ataskaitų sudarymą organizacijoje.