Pradinis Verslo fakultetasBuhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2046 €
NL/S 2046 €
Programos kodas
6531LX010

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Buhalterinės apskaitos studijų programa orientuota į teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derinimą. Kolegijoje vyksta ne tik teorinės studijos, bet ir praktikos, atitinkančios apskaitos tvarkymą verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose. Studentai mokosi dokumentuoti, registruoti ūkines operacijas, rengti finansines ataskaitas, ugdo analitinius gebėjimus, kurie gali būti naudingi planuojant įmonės ateities veiklą ir numatant finansinius rezultatus, kuriant ar keičiant verslo strategijasis, taip pat moksoi dirbti įvairiomis Apskaitos ir verslo valdymo programomis- „Rivilė“, „Finvalda“, „Asistentė“, „Stekas Plius“.

Programos išskirtinumas

Buhalterinės apskaitos specialistai Klaipėdoje rengiami nuo 1954 metų. Studijų programa tarptautinės ekspertų grupės įvertinta aukščiausiai balais visoje Lietuvoje. Studijų programos vertę užtikrina nuoseklus teorinių dalykų mokymasis derinant su praktikomis, kurios atliekamos tiek kolegijoje, tiek įmonėse ir įstaigose, užtikrinantis praktinių apskaitos tvarkymo įgūdžių suformavimą. Taip pat daug dėmesio skiriama ne tik verslo įmonių apskaitai, bet ir biudžetinio ir viešojo sektoriaus įmonių apskaitai.

 

Studijų aplinka

  • Imitacinė bendrovė „Kopija“
  • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
  • Apskaitos ir verslo valdymo sistemos „Finvalda“, ,,Apskaitos asistentė“, ,,AA1“, „StekasPlius“, „Rivilė“.

Karjera

Dirbsite buhalteriais, auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovausite įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms.

Kontaktinis asmuo

Sabina Jurkaitienė Finansų ir apskaitos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ir vertinti finansinę informaciją, spręsti finansų srities problemas atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Mikro–ir makroekonomika / Micro and Macroeconomics6
Verslo teisė / Business Law5
Vadyba / Management5
Kompiuterinis informacijos valdymas / Computer Information Management5
Apskaitos pagrindai / Basics of Accounting5
Verslo užsienio kalba (a., v.) / Business Foreign Language (English, German)4
II semestras
Verslo užsienio kalba (a., v.) / Business Foreign Language (English, German)4
Verslo matematika / Business Mathematics4
Verslo statistika / Business Statistics5
Verslo etika ir socialinė atsakomybė / Business Ethics and Social Responsibility4
Finansinė apskaita / Financial Accounting7
Apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės praktika / Intership of Accounting from Primary Documents to Financial Reports6

 

III semestras
Finansinė apskaita / Financial Accounting5
Finansai ir draudimas / Finance and Insurance6
Taikomųjų tyrimų metodologija / Methodology of Applied Research4
Verslo planavimas ir organizavimas / Business Planning and Organization4
Apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės praktika / Intership of Accounting from Primary Documents to Financial Reports8

 

Laisvai pasirenkamas dalykas / Elective subject3
IV semestras
Apskaita pelno nesiekiančiose organizacijose / Accounting in Nonprofit Organisations3
Finansinė analizė / Financial Analysis6
Mokesčiai / Taxation7
Auditas / Audit4
Kursinis darbas / Term Paper3
Apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės praktika / Intership of Accounting from Primary Documents to Financial Reports4

 

Laisvai pasirenkamas dalykas / Elective subject3
V semestras
Kompiuterizuota apskaita / Compiuterised Accounting6
Valdymo apskaita / Management Accounting7
Viešojo sektoriaus apskaita / Public Sector Accounting7
Gamybos, prekybos ir paslaugų įmonių apskaita / Accounting in manufacturing, trading and service companies6
Produkcijos savikainos skaičiavimo ir biudžetų sudarymo praktika / Intership of Production Cost Calculation and Budgeting

4

 

VI semestras
Kompiuterizuotų apskaitos sistemų praktika / Intership of Compiuterised Accounting Systems6
Baigiamoji praktika / Final Practice15
Baigiamasis darbas/ Final paper9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Studentai atlieka šias praktikas: