Pradinis Verslo fakultetasBuhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX010

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Klaipėdos valstybinės kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programa orientuota į teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derinimą. Kolegijoje vyksta ne tik teorinės studijos, bet ir praktikos, atitinkančios apskaitos tvarkymą verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose. Studentai mokosi dirbti penkiomis apskaitos ir verslo valdymo programomis: „Finvalda“, ,,Apskaitos asistentė“, ,,AA1“, „StekasPlius“ ir „Rivilė“. Baigę studijas, absolventai įgyja kompetencijas dirbti buhalterinį darbą įvairių formų verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose.

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
 • Apskaitos ir verslo valdymo sistemos „Finvalda“, ,,Apskaitos asistentė“, ,,AA1“, „StekasPlius“, „Rivilė“.

Karjera

Absolventai gali dirbti apskaitą tvarkančiais asmenimis, auditoriaus padėjėjais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms, steigti apskaitos paslaugų įmones.

Kontaktinis asmuo

Sabina Jurkaitienė Finansų ir apskaitos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ir vertinti finansinę informaciją, spręsti finansų srities problemas atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo bei valdymo principus ir taiko juos analizuojant ekonominius pokyčius ir jų poveikį verslui.
 2. Žino finansų sistemos sandarą ir veikimo principus, norminius aktus, reglamentuojančius finansų sistemos bei įmonės veiklą, ir taiko juos apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemoms spręsti.
 3. Geba taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, rinkti, sisteminti ir analizuoti organizacijos duomenis vertinant ekonominius reiškinius ir apskaitos procesus.
 4. Geba tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.
 5. Geba tvarkyti apskaitą pagal parengtą apskaitos politiką ir ūkinių operacijų registravimo tvarkas atsižvelgiant į verslo pobūdį bei kontroliuoti operacijų atitiktį teisės aktams.
 6. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę taikant įvairius analizės metodus ir būdus, priimant pagrįstus valdymo sprendimus.
 7. Geba rengti ūkio subjekto planus ir kontroliuoti jų vykdymą pagrindžiant išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinant finansinę riziką.
 8. Geba parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas išoriniams bei vidiniams vartotojams.
 9. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis apdorojant apskaitos informaciją.
 10. Geba nuosekliai, atsakingai, kritiškai reikšti mintis sprendžiant apskaitos srities problemas ir priimti pagrįstus bei socialiai atsakingus sprendimus.
 11. Geba profesionaliai komunikuoti vartojant valstybinę ir tarptautinę apskaitos terminologiją, vadovaujantis profesine etika.
 12. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos raidai, gerovei ir aplinkai.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra