Pradinis Verslo fakultetasBuhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX010

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Klaipėdos valstybinės kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programa orientuota į teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derinimą. Kolegijoje vyksta ne tik teorinės studijos, bet ir praktikos, atitinkančios apskaitos tvarkymą verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose. Studentai praktikuojasi dirbti su 5 apskaitos programomis: „Finvalda“, „Konto“, „Stekas-apskaita“, „Rivilė“ ir „BC-plius“. Baigę studijas, absolventai įgyja kompetencijas dirbti buhalterinį darbą įvairių formų verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose.

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
 • Apskaitos ir verslo valdymo sistemos „Rivilė“, „StekasPlius“, „Apskaitos asistentė“

Karjera

Absolventai gali dirbti buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms, steigti buhalterinių paslaugų įmones.

Kontaktinis asmuo

Sabina Jurkaitienė Finansų ir apskaitos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą verslo subjektų bei viešųjų organizacijų buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ekonominę informaciją, spręsti veiklos problemas prisitaikant prie aplinkos pokyčių.

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo bei valdymo principus ir taiko juos analizuojant ekonominius pokyčius ir jų poveikį verslui.
 2. Žino finansų sistemos sandarą ir veikimo principus, norminius aktus, reglamentuojančius finansų sistemą bei įmonės veiklą, ir taiko juos apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemoms spręsti.
 3. Geba naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, vertinant ekonominius reiškinius ir apskaitos procesus organizacijoje.
 4. Geba tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.
 5. Geba formuoti apskaitos politiką atsižvelgiant į verslo pobūdį ir kontroliuoti jos teisėtumą.
 6. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę taikant įvairius analizės metodus ir būdus, užtikrinančius objektyvius analizės rezultatus.
 7. Geba rengti ūkio subjekto planus ir kontroliuoti jų vykdymą siekiant užsibrėžtų tikslų.
 8. Geba rengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas išoriniams ir vidiniams vartotojams.
 9. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis apdorojant apskaitos informaciją.
 10. Geba taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje, tarpkultūrinėje erdvėje, priimant socialiai atsakingus bei pagrįstus sprendimus.
 11. Geba komunikuoti žodžiu ir raštu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją.
 12. Geba savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais.
 13. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra